Husorden

HUSORDEN for ejerforeningen Juelsparken
Ejerforeningen vil gerne byde dig og din familie
VELKOMMEN i Juelsparken.
Det er foreningens håb, at du og din familie vil være medvirkende til, at skabe et godt og trivselsfremmende miljø.
Ejerforeningen har – blandt sine andre opgaver – også sat sig det mål, at søge at skabe forhold i Juelsparken, der kan virke fremmende på at have det rart og godt med sine naboer.
Det vil glæde alle i Juelsparken, om du aktivt vil gå ind for denne målsætning.
Vi har en HUSORDEN, som det er vores håb, at du vil opfatte som et gode:
AFFALD

 • Affaldsskakte må kun benyttes til køkkenaffald i forsvarligt lukkede affaldsposer – og intet andet.
 • Andet affald skal i de respektive containere i containerrummene. Der henvises til skiltning i containergården
  Større papkasser og papstykker skal sammenfoldes inden.

ALTANER

 • Blomsteraffald/fuglefoder og lignende – må ikke smides ud fra altanerne.
 • På altanerne må kun anbringes vasketøj under altanens overkant.
 • Brug af kulgrill og engangsgrill er ikke tilladt.

KØRETØJER

 • Vask og støvsugning/rengøring af biler – må kun finde sted på den dertil indrettede plads – husk oprydning.
  X-nøglen bruges til det lille skur for engen af blok 3 hvor der er el-stik og adgang til vand.
 • Hjulskift på biler skal foregå på den afmærkede plads, der er ved siden af det lille skur.
 • Reparation og rengøring af biler må ikke finde sted på gangarealerne.
 • Cykler og knallerter skal om natten stilles i udhusene/kælderrummene – eller på de indrettede cykelparkeringspladser mellem blok 2 og 3.

OPGANGENE

 • Fodtøj og lignende må ikke henstilles i opgangene.
 • Barnevogne/klapvogne skal anbringes under trappen, hvis det er nødvendigt, at de anbringes i opgangene.
 • Tobaksrygning er ikke tillads i opgangene

STØJ

 • Støjende adfærd og leg i kældrene og i opgangene er forbudt.
 • Støjende adfærd skal ophøre kl. 23.00
 • Brug af boremaskiner og lignende skal ophøre senest kl. 19.30 – og må tidligst påbegyndes kl. 07.00 på hverdage og kl. 09.00 på lørdag/søndag og helligdage.
 • Hvis man har længerevarende renoveringsarbejde i sin lejlighed, bedes man opsætte opslag i ens egen opgang og naboopgangene

UDEAREALER

 • Boldspil må ikke foregå på gangarealerne eller på parkeringspladserne.
 • Hunde skal føres i bånd overalt på Juelsparkens område.
 • Hunde må ikke besørge på gangarealerne, parkeringspladserne eller på græsplænerne.
 • Reglerne for hunde gælder også for katte.
 • Hunde og katte må ikke luftes på legepladsen.

FÆRDSEL PÅ OMRÅDET

 • Hastighed på max. 15 km/t ved færdsel på hele Juelsparkens område skal overholdes.


Revideret af Bestyrelsen den 21.09.21/jlj/imb