Nyheder

Nyt fra bestyrelsen

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
onsdag den 10.08.22 kl. 17.00

Til stede:  Jørn Lønborg Jacobsen, Sonja Dalsgaard, Henrik Siegenfeldt og Inger Marie Borup (referent).  Tove Toft var fraværende
Claus deltog i de første 30 minutter af mødet.

 1. Godkendelse af referat fra den 23.06.22
  Godkendt og underskrevet, indklæbes i protokollen.
 2. Økonomi (Jørn)
  Saldobalance pr. 31.07.22 er gennemgået.
  Det ser fornuftigt ud. Dog må vi stadig n vi konstatere at der vil blive en stor ekstraudgift på El-forbruget.
  Info fra ansvarsområderne.
 • Rengøring
  Intet at bemærke for nuværende.
 • Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
  Intet nyt at berette – blomsterne passes efter bedste evne og tid henover sommeren.
  • Bygninger (Henrik)
   Opgaven med at skifte pærer i lamperne på parkeringspladserne fortsætter.

   NB:
   Tove Toft har ønsket at udtræde af bestyrelsen og vi har derfor bedt suppleant Jannie Bavnshøj, Juelsparken 28, 2.tv om at indtræde i bestyrelsen pr. d.d og Jannie har accepteret.
   Vi siger tak for mange års samarbejde med Tove – og vil glæde os til at byde Jannie velkommen i bestyrelsen.

   Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag den 21. 09.22 kl. 17.00

   08.22/jlj/imb


Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
torsdag den 23.06.22 – kl. 15.30

Til stede:  Jørn Lønborg Jacobsen, Sonja Dalsgaard, Henrik Siegenfeldt og Inger Marie Borup (referent).  Tove Toft deltog først fra kl. 17.00.
Claus deltog i mødet i 30 minutter.

 1. Godkendelse af referat fra den 16.05.22
  Godkendt og underskrevet, indklæbes i protokollen.

   

 2. Økonomi (Jørn)
  Saldobalance pr. 31.05.22 er gennemgået.
  Det ser fornuftigt ud. Dog kan vi konstatere at der – som omtalt på generalforsamlingen – vil blive en stor ekstraudgift på El-forbruget.
 3. Info fra ansvarsområderne.
 • Rengøring (Tove)
  Intet at bemærke.
 • Bygninger (Henrik)
  Armaturer i carporte er udskiftet og opgaven med at skifte pærer i lamperne fortsætter.
  Vi ved endnu ikke hvad den nye SPOT-el kommer til at betyde for økonomien da vi afventer den første opkrævning, men vi har allerede nu konstateret et mindre fald i el-forbruget.

  I forbindelse med en stor stigning i el-priserne, er der kigget på hvor meget der betales for brug af tørretumbleren under blok 2.
  Vi kan konstatere, at betalingen på 5 kroner pr. polet (10 minutters brug) slet ikke rækker til at dække forbruget. Claus har kigget på strømforbruget pr. time og poletter sættes derfor pr. dags dato op til 10 kroner pr. stk.

 • Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
  Fodboldmålene er nu sat op, men der har været ventetid på at få indkøbt nogen nye net til målene. De bliver sat på snarest muligt.

   


Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 10. august 2022 kl. 17.00
  RIGTIG  GOD  SOMMER

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
mandag den 16.05.22 – kl. 17.00

Til stede:  Jørn Lønborg Jacobsen, Sonja Dalsgaard, Henrik Siegenfeldt, Tove Toft og Inger Marie Borup (referent).  Claus deltog i de første 30 minutter af mødet
Dette er det første bestyrelsesmøde efter vores generalforsamling i april 2022.
Vi aftaler at vores konstituering forbliver som sidste periode.

 1. Godkendelse af referat fra den 14.03.22
  Godkendt og underskrevet, indklæbes i protokollen.
 2. Økonomi (Jørn)
  Saldobalance pr. 31.04.22 er gennemgået.
  Det ser fornuftigt ud.
 3. Info fra ansvarsområderne.
 • Rengøring (Tove)
  Gitte har lavet en aftale med et andet rengøringsfirma om, at hun fremover selv sørger for at bestille afløsning hos dem ved sygdom o.l.
  • Bygninger (Henrik)
   De resterende måtter i opgangene er nu monteret. Det betyder at alle måtter er udskiftet indenfor de sidste 3 år.
 • Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
  De gamle runde kummer for enden af blok 2 og 3 (ned mod parkeringspladsen) er nu fjernet og nye større kummer er opført. Beplantningen lever ikke helt op til det forventede – så vi har bestilt flere planter til alle kummerne.

 

 1. Støjskærm
  Sonja og Henrik deltog i et godt informativt mødet i Gigantium – afholdt af bl.a. Vejdirektoratet:
  I uge 42 startes der op med en besigtigelse og arbejdet forventes påbegyndt og afsluttet i løbet af 2023.
 2.  

Til mindre boreopgaver (ikke større renoveringsopgaver) er det muligt at låne en særdeles effektiv borehammer hos Claus.
Det er forår, og det er tid til maling på altanerne. Maling til træ og beton kan afhentes hos Claus.

17.05.22/imb/jlj
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 22.06.22 kl. 17.00

 

Grundet sygdom har vi ikke fået vasket trapper i denne uge. Starter op igen på onsdag.

 

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
tirsdag den 14.03.22 – kl. 17.00

Til stede:  Jørn Lønborg Jacobsen, Sonja Dalsgaard, Henrik Siegenfeldt og Inger Marie Borup (referent). Tove Toft var fraværende.
Claus deltog i de første 15 minutter af mødet

Dette bestyrelsesmøde er et udsat møde fra den 28.02.22 pga. sygdom hos bestyrelsesmedlemmer.

 1. Godkendelse af referat fra den 25.01.22
  Godkendt og underskrevet, indklæbes i protokollen.
 2. Økonomi (Jørn)
  Saldobalance pr. 31.01.22 er gennemgået.
  Det nye budgetforslag fremlægges og vi gennemgår de enkelte tal.
 3. Info fra ansvarsområderne.
 • Rengøring (Tove)
  Kontrakten med Gitte er ændret pr. 01.03.22 – da der nu bliver fejet inden den nuværende aftale som kun omhandler trappevask.
  Det påpeges kraftigt, at hvis man renoverer og på den måde efterlader sig snavs i opgangen forventes det selvfølgelig at man selv støvsuger og rydder op efter sig og ikke afventer Gittes næste rengøring!
 • Bygninger (Henrik)
  Kontor, personalerum og toilet hos vores inspektør er snart færdigrenoveret.
  Der bliver bestilt nye måtter til de opgange der endnu ikke har fået disse udskiftet.
 • Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
  Vi forventer at renovering af kummerne for enden af blok 2 og 3 får i gang snarest muligt.
  Sommerblomster bliver bestilt nu så vi er sikre på at kunne få dem leveret.

 1. GENERALFORSAMLING afholdes som tidligere oplyst tirsdag den 19. april 2022.
  Sidste frist for indlevering af forslag til generalforsamlingen er tirsdag den 05.04.2022. Materialet sendes til formand Jørn Lønborg Jacobsen

  Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 06.04.2022 kl. 17.00.
  15.03.22/jlj/imb

OBS  OBS  OBS

I uge 8 vaskes trapperne i blokkene 2 og 3 (nr. 34 – 72) tirsdag, den 22.02.2022 og blokkene 1, 4 og 5 (2 – 32) får turen onsdag, den 23.02.2022.

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
tirsdag den 25.01.22 – kl. 17.00
Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Sonja Dalsgaard, Tove Toft, Henrik Siegenfeldt og Inger Marie Borup (referent)
Claus deltog i de første 20 minutter af mødet
1. Godkendelse af referat fra den 15.11.21
Godkendt og underskrevet, indklæbes i protokollen.
2. Økonomi (Jørn)
Tallene pr. 31.12.21 er gennemgået og regnskabet viser et mindre overskud.
3. Info fra ansvarsområderne.
• Rengøring (Tove)
Der gøres rent som aftalt i kontrakten med Gitte.

• Bygninger (Henrik)
Vi er i gang med renovering/opdatering af kontor, personalerum og toilet hos vores inspektør. Det er tiltrængt og vi glæder os til, at Claus får lidt bedre forhold.

Der er lugtgener i flere opgange og kældre, og det kan skyldes, at affaldet ikke pakkes ind i lukkede poser
I vore Husorden står der flg. – ” Affaldsskakte må kun benyttes til køkkenaffald i forsvarligt lukkede affaldsposer og intet andet”
Der må ikke benyttes poser som ikke kan lukkes tæt sammen. Hvis man løber tør for de udleverede sorte affaldsposer, kan man bestille flere via dette link – https://aalborg.renoweb.dk/Legacy/selvbetjening/webshop.aspx

• Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
Claus har haft et møde med firmaet OK Nygaard vedr. renovering af kummerne for enden af blok 2 og 3. Der fremsendes et tilbud til os på
2 stk opbyggede kummer for enden af blok 2 og 3 –samt fjernelse af de gamle runde kummer.

4. Evt.
Sæt allerede nu X i kalenderen –
GENERALFORSAMLING afholdes tirsdag den 19. april 2022 – nærmere info følger.

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 28. 02.2022 kl. 17.00

 

OBS

I ugerne 51 og 52 foretages trappevask såleden:

Onsdage blok 2 og 3 (34 – 72)

Torsdage blok 1, 4 og 5 (2 – 32)

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
mandag den 15.11.21 kl. 16.00

Til stede:  Jørn Lønborg Jacobsen, Sonja Dalsgaard, Tove Toft, Henrik Siegenfeldt og Inger Marie Borup (referent)
Claus var fraværende

 1. Godkendelse af referat fra den 25.10.21
  Godkendt og underskrevet, indklæbes i protokollen.
 2. Økonomi
  Tallene pr. 31.10.21 gennemgået og økonomien ser sund ud.
 3. Info fra ansvarsområderne.

  Rengøring (Tove)
 
Det fungerer fint som efter aftale.

 

Bygninger (Henrik)
Der bliver nedlagt nye måtter i hele blok 4 og de resterende opgange i blok 5 i løbet af næste uge.

Aalborg Elektro er stadig i gang med udskiftning/reparationer af vores tagventilatorer. Der vil være tidspunkter hvor man vil være uden ventilation, men firmaet arbejder mhp. at genere beboerne mindst muligt

Alle hjørner under vinduerne i facaderne gennemgås og efterfuges ved behov. MTS udfører arbejdet og går i gang i uge 47.

Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
Vores juletræer er nu ankommet – og bliver påsat lys så de kan tændes fredag den 26.11.21. Vi vil opfordre til, at de beboere der har lyst til at deltage møder op kl. 16.30 medbringende deres egen kaffe eller gløgg så vi her kan ønske hinanden glædelig jul.

Evt.
Dato for næste bestyrelsesmøde aftales senere.
17.11.21/jlj(/imb        

Kom og vær med til at tænde vores juletræ på Torvet

FREDAG  DEN  26.11.21   KL. 16.30

Medbring selv gløgg, kaffe, the eller andre
  drikkevarer.
  Der vil være lidt sødt til ganen.

 Vi håber på at se mange af jer

Venlig hilsen Bestyrelsen

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
mandag den 25.10.21 kl. 17.00

Til stede:  Jørn Lønborg Jacobsen, Sonja Dalsgaard, Tove Toft, Henrik Siegenfeldt og Inger Marie Borup (referent)
Inspektør Claus Rasmussen deltog i mødet de første 35 minutter

 1. Godkendelse af referat fra den 21.09.21
  Godkendt og underskrevet, indklæbes i protokollen.
 2. Husorden/Ordensregler
  Gennemgået og er ok. Den opdaterede udgave er lagt på vores hjemmeside.
 3. Økonomi
  Tallene pr. 30.09.21 er gennemgået og det ser stadig fornuftigt ud.
 4. Info fra ansvarsområderne.

  Rengøring (Tove)
 
Det fungerer fint som efter aftale.

 

Bygninger (Henrik)
Der bestilles nye måtter til hele blok 4 og de manglende i blok 5.

Aalborg Elektro går nu i gang nu med udskiftning/reparationer af vores tagventilatorer.

Claus’ ønske om isættelse af dobbelport i skuret for enden af blok 2 og 3 er imødekommet, og porten er bestilt.

Alle hjørner under vinduerne i facaderne gennemgås og efterfuges ved behov. MTS udfører arbejdet og går i gang i uge 45.

Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)

Vi kigger i dag på evt. ny julebelysning – vi skal lige finde ud af om de nye lyskæder giver et stærkt nok lys.

Træbænkene på torvet og ned langs blok 2 og 3 er nu udskiftet og det ser rigtig fint ud.

Fodboldmålene ved blok 1 og 2 bliver i morgen tirsdag skilt ad og kørt ind. Vil først blive sat op igen i foråret 2022.

Alle 4 robotplæneklippere vil i starten/midten af november måned blive indsamlet og kørt ned til Almas, hvor de vil stå i vinterhi og blive gennemgået inden vi skal hente dem igen i foråret 2022.

Vores juletræer udpeges i løbet af næste uge.

Vi er i gang med at omtænke arealet ved trapperne mellem blok 2 og 3. De gamle runde kummer vil blive fjernet, men først når vi har det nye tiltag implementeret.


 1. Dato for næste bestyrelsesmøde er mandag den 15. november.

O   B  S

Rengøring af trapper i uge 42:

Nr. 34 – 72 tirsdag

Nr. 2 – 32 torsdag.

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
tirsdag den 21.09.21 kl. 17.00

Til stede:  Jørn Lønborg Jacobsen, Sonja Dalsgaard, Tove Toft, Henrik Siegenfeldt og Inger Marie Borup (referent)
Inspektør Claus Rasmussen deltog i mødet de første 35 minutter

 1. Godkendelse af referat fra den 11.08.21
  Godkendt og underskrevet, indklæbes i protokollen.
 2. Opsamling på generalforsamling og konstituering
  Vi arbejder hen mod at afholde generalforsamlingen mere tidssvarende og afholder i den forbindelse møde med vores advokat onsdag den 22.09.21
  Vores nuværende konstituering fortsætter uændret.
 3. Husorden/ordensregler
  Vi har opdateret ejerforeningens husorden. Denne lægges på hjemmesiden.
  Samtidig arbejder vi på at opdatere vores hjemmeside med nye og tidssvarende billeder.
 4. Økonomi
  Tallene pr. 31.08.21 er gennemgået og det ser stadig fornuftigt ud.
 5. Info fra ansvarsområderne.

  Rengøring (Tove)
 
Det fungerer fint som efter aftale.

 

Bygninger (Henrik)
Nye måtter til de påtænkte opgange samt lister til trapperne i 2 opgange er bestilt, og arbejdet bliver udført i uge 40.

 Alle hjørner under vinduerne i facaderne gennemgås og efterfuges ved behov.    MTS udfører arbejdet snarest.

Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)

Buus’ Anlægsgartneri har henvendt sig til os, for at tilbyde gennemgang og evt. forslag til ændringer i vores beplantning m.v
Vi er enige om at kontakte dem for en uforpligtende gennemgang – måske de også kan hjælpe os med problematikken omkring vores plantekummer for enden af blok 2 og 3.

Vores nye planker til træbænkene er i øjeblikket ved at blive malet og klar til opsætning. Arbejdet påbegyndes i uge 39.


 1. Dato for næste bestyrelsesmøde er mandag den 25. oktober kl. 17.00

  22.09.21/jlj(/imb

NYT  NYT

Vi har lige fået besked om, at der skal vises coronapas ved indgangen til generalforsamlingen.

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
onsdag den 11.08.21 kl. 17.00

Til stede:  Jørn Lønborg Jacobsen, Sonja Dalsgaard, Tove Toft, Henrik Siegenfeldt og Inger Marie Borup (referent)
Inspektør Claus Rasmussen deltog i mødet de første 30 minutter

 1. Godkendelse af referat fra den 26.07.21
  Godkendt og underskrevet, indklæbes i protokollen.
 2. Generalforsamling
  Indkaldelserne er pakket – og vi omdeler dem til ejerne fra fredag den 13.08.21.
 3. Økonomi
  Tallene pr. 31.07.21 er gennemgået og det ser stadig fornuftigt ud.
 4. Info fra ansvarsområderne.
  • Rengøring (Tove)
    
   Det fungerer fint som efter aftale.
  • Bygninger (Henrik)
  • Der bliver indkøbt 10 stk. nye dørmåtter til de opgange hvor måtterne er mest   slidte, og disse udskiftes snarest – men vi henstiller endnu engang kraftigt til at  alle fordørene holdes lukket!
   Udluftning må foregå i egen lejlighed.
   Måtterne tager skade når dørene står åbne i regnvejr.
 • Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
  • Nye planter isat for enden af blok 2 og 3. Vi må formentlig finde nogle andre planter næste gang, da de gamle der står i kummerne nu heller ikke ser ud til at trives.

Der er afgivet ordre til udskiftning af træplanker på bænkene på torvet og ned langs blok 2 og 3. Plankerne bliver malet og monteret af Toppenberg.
Vi havde i første omgang talt om vedligeholdelsesfri plastplanker, men disse ændrer sig ved høje temperaturer og kommer til at ”hænge” – så derfor er vi enige om træ.
Det drejer sig om i alt 14 bænke i alt. (Torvet samt ned langs blok 2 og 3).
Arbejdet går i gang snarest.

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
mandag den 26.07.21 kl. 17.00

Til stede:  Jørn Lønborg Jacobsen, Sonja Dalsgaard, Tove Toft, Henrik Siegenfeldt og Inger Marie Borup (referent)
Inspektør Claus Rasmussen holder ferie og deltager derfor ikke i mødet.

 1. Godkendelse af referat fra den 24.06.21
  Godkendt og underskrevet, indklæbes i protokollen.
 2. Økonomi
  Tallene pr. 30.06.21 er gennemgået og det ser fornuftigt ud.
 3. Info fra ansvarsområderne.
  • Rengøring (Tove)
    
   Det fungerer fint som efter aftale.
  •  Bygninger (Henrik)

  Der er ikke noget nyt at berette for nuværende.

  Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)

 • Der sker ikke så meget nyt henover sommeren udover der løbende bindes  klatreroser op – og ellers bliver sørget for at kummerne bliver holdt pæne hele sommeren.

Evt.
HUSK
Der er generalforsamling tirsdag den 24.08.21 kl. 19.00
Evt. forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest tirsdag den 10.08.21.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 11.08.21 kl. 17.00.

Vask af trapper i uge 30:

Tirsdag, den 27.07.21 nr. 34 – 72.

Torsdag, den 29.07.21 nr- 2 – 32.

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
onsdag den 24.06.2021 kl. 17.00

Til stede:  Jørn Lønborg Jacobsen, Sonja Dalsgaard, Tove Toft, Henrik Siegenfeldt og Inger Marie Borup (referent)
Inspektør Claus Rasmussen deltog i de første 45 minutter af mødet.

 1. Godkendelse af referat fra den 26.05.21
  Godkendt og underskrevet, indklæbes i protokollen.
 2. Økonomi
  Tallene pr. 31.05.21 er gennemgået. Det ser fint ud.
 3. Info fra ansvarsområderne.

 Rengøring (Tove)
 Der er behov for ekstra rengøring i 2 opgange, Gitte bliver tilbudt ekstra tid til       dette. Fremover vil der blive fremsendt regning til de beboere der har forårsaget den ekstra rengøring.

      Bygninger (Henrik)

 • HUSK – vil man vil gøre indsigelse mod byggeriet på Nøhr Sørensens Vej – skal man selv indsende klagen senest den 01.07.21.
 • Vi kigger på behovet for udskiftning af måtter i opgangene.
 • Barnevogne/klapvogne skal anbringes under trappen, hvis det er nødvendigt, at de anbringes i opgangen. De må ikke opbevares på måtterne.
 • Malerarbejdet af indvendigt murværk i gårdhaverne samt indvendig maling af containergården for enden af blok 2 og 3 er nu udført.
 • I forbindelse med vandskader der bl.a. er opstået i forbindelse med renovering af lejligheder, kan det konstateres at arbejdet i nogle tilfælde ikke er udført korrekt – hvilket har medført udgifter for ejerforeningen.
  Hvis forsikringsselskabet efter konstateringen afviser at betale pga. ovenstående, vil den enkelte ejer selv skulle betale for reparationen.


Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)

 • Claus har boret huller i de nuværende runde betonkummer for enden af blok 2 og 3. Vi indkøber nye planter, og håber de fremover kan overleve i kummerne.
 • Fodboldmål er opsat i dag – på plænen mellem blok 1 og 2 – så er det sommer J

 1. Claus holder sommerferie i uge 29, 30 og 31 –2021.
  Da vores faste afløser Kim har fået nyt arbejde – er der fundet en anden afløser i Claus’ ferieperiode.
  Per kommer til introduktion i uge 28 og afløser derefter i Claus’ ferie i uge 29, 30 og 31.

  Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 26.07.21 kl. 17.00.

  26.06.21/jlj(/imb

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
onsdag den 21.04.2021 kl. 17.00

Til stede:  Jørn Lønborg Jacobsen, Sonja Dalsgaard, Tove Toft, Henrik Siegenfeldt og Inger Marie Borup (referent)
Inspektør Claus Rasmussen deltog i de første 40 minutter af mødet.

 1. Godkendelse af referat fra den 24.03.2021
  Godkendt og underskrevet, indklæbes i protokollen.
 2. Økonomi
  Tallene pr. 31.03.21 er gennemgået og det hele ser fint ud.
 3. Info fra ansvarsområderne.
  • Rengøring (Tove)
    Alt fungerer fint. 
  • Bygninger (Henrik)
  • Der er indkøbt TRX træningssystem til motionsrummet. Claus sætter det op i i løbet af næste uge.
  • Maleren fik ikke færdiggjort malerarbejdet i 2020 inden det blev for fugtigt i vejret. Der mangler indvendig maling af containergården for enden af blok 2 og 3, samt maling af murværk i gårdhaverne. Firmaet starter op igen og forventer at være færdige inden udgangen af maj måned 2021.
  • Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
  • Claus har bestilt skærver til påfyldning i bedene ved blok 2 og 3.
   Leveres og påfyldes torsdag den 22.04.21.
  • Der udvælges og indkøbes sommerblomster til kummerne torsdag den 22.04.21, da der er ca. 2 ugers leveringstid.
  • Den store hvide kumme ved blok 3 er gået i stykker og er blevet fjernet. Der er bestilt fliser til dækning af det hul der er opstået efter fjernelsen.
  • Robotklipperne ” kommer på græs” i denne uge

 4. Årets generalforsamling vil blive afholdt TIRSDAG DEN 24. AUGUST i Aalborg Kongres og Kulturcenter.
  Nærmere information følger senere.

 5. a.
  Vi har gennem en periode måttet konstatere, at alle bestyrelsens opslag fjernes fra opgang nr. 4. Sidste måned havde denne ”trend” bredt sig til også at omfatte opgang 2 og 10. Det drejer sig både om referaterne fra vores bestyrelsesmøder og de laminerede sedler med telefonnumre mv. på bestyrelsens medlemmer.
  Vi ærgrer os selvfølgelig over, at der er nogen der synes man har ret til at fjerne dem inden alle i opgangene har læst dem.

  b. Vi må igen konstatere at der bliver smidt både vaskemaskiner, tørretumblere mv. i den store containergård – og dette er nødt til at ophøre med det samme. Som skrevet i sidste referat er det på ingen måde noget Claus skal håndtere.
  Vi afventer priser på videoovervågning – og indtil da vil vi holde et ekstra øje med om det sker igen. Fremover vil der blive sendt en regning til de der ”benytter sig af muligheden”, da vi skal betale en ekstraregning til en vognmand for at hente disse maskiner.

  Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 26. maj 2021 kl. 17.00

        

 

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
onsdag den 24.03.2021 kl. 17.00

Til stede:  Jørn Lønborg Jacobsen, Sonja Dalsgaard, Tove Toft, Henrik Siegenfeldt og Inger Marie Borup (referent)

 1. Godkendelse af referat fra den 24.02.2021
  Godkendt og underskrevet, indklæbes i protokollen.
 2. Økonomi
  Tallene pr. 28.02.21 er gennemgået.
 3. Info fra ansvarsområderne.
  • Rengøring (Tove)
   Alt fungerer fint. Gitte vasker trapperne onsdag FØR påske, og håber på at kunne nå alle opgangene. Hvis ikke dette er muligt arbejder Gitte også Skærtorsdag.
  • Bygninger (Henrik)
  • Den store hvide kumme ved blok 3 er blevet påkørt og er gået i stykker. Den bliver ikke udskiftet – men fjernet helt.
  • Firmaet Mortalin har nu indsat rottespærrer i alle brøndene på vores matrikel.
  • Der er fremkommet et ønske fra en beboer vedr. indkøb til motionsrummet af et TRX træningssystem. Henrik kigger på økonomien og arbejder videre med ønsket.
  • Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
  • Vi undersøger hvad det vil koste at få opsat videoovervågning ved det store containerskur – da vi oplever store problemer med at der bliver smidt gamle toiletter, vaskemaskiner, kæmpestore glasplader osv – som det på ingen måde er muligt for Claus at håndtere. Man kan låne en trailer hos Claus – hvis man har behov for at få kørt sit eget store affald ned på den offentlige genbrugsplads !!
  • Der er indkøbt og plantet 2 x 3 stk. nye potentilla-planter til bedene ud for blok 2 og blok 3
  • Der har været arbejdsdag med Sonja, Inger Marie og Claus. Der er beskåret roser, buske m.v. langs blok 2 og 3. I den forbindelse er det konstateret, at der mangler skærver i bedene, da ukrudtsdugen flere steder ikke kan dækkes med det nuværende fyld. Der bestilles nye skærver til opfyldning.
  • Sommerblomster til kummerne vil blive indkøbt og plantet så de er klar til søndag den 09.05.21


Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 21. april kl. 17.00.

 

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
onsdag den 24.02.2021  kl. 17.00


Til stede
:  Jørn Lønborg Jacobsen,  Sonja Dalsgaard, Tove Toft, Henrik Siegenfeldt og Inger Marie Borup (referent)

Godkendelse af referat fra den 18.01.2021
Godkendt og underskrevet, indklæbes i protokolen .

 1. Økonomi
  Tallene pr. 31.01.2021 er gennemgået, og det ser fornuftigt ud.
 2. Info fra ansvarsområderne.
  • Rengøring (Tove)
   Alt fungerer fint. Gitte har lige været forkølet, men passer sit arbejde
  • Bygninger (Henrik)
  • Efter vores gennemgang af fællesrummene under blok 2 – har vi konstateret at både tørrerum, bordtennisrum, rummet med rulle og tørretumblere samt motionsrummet bliver brugt. Det forlyder at brugerne er glade for rummene som de er nu J
  • Henrik og Claus har været rundt for at kigge på hvad der er af diverse ekstra elementer på altanerne. De lejligheder hvor der er konstateret permanente ændringer – vil blive kontaktet af Jørn.
   Der er nogle steder opsat fuglekasser, og de bedes nedtaget, da det tidligere er aftalt at vi ikke ønsker fugle på altanerne – der er rigeligt med måger omkring os i perioder J.
  • Hos viceværten kan man afhente et stykke gummislange til påmontering under altanen, så vandet kan løbe fra og ned i rillen uden at løbe ned af væggen med misfarvning til følge.
  • Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)

Claus starter på optagning af gran i kummerne, indenfor den nærmeste tid.
Claus fælder 4 stk. store træer ved parkeringspladsen ved containergården for enden af blok 2. Arbejdet starter tirsdag i uge 9 – og Claus sørger for afspærring af parkeringspladserne inden da.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 24. marts 2021 kl. 17.00.

 

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
mandag den 18.01.21 kl. 17.00


Til stede
:  Jørn Lønborg Jacobsen,  Sonja Dalsgaard, Tove Toft, Henrik Siegenfeldt og Inger Marie Borup (referent)

 1. Godkendelse af referat fra den 14.12.20
  Godkendt og underskrevet, indklæbes i protokollen.
 2. Økonomi
  Tallene pr. 31.12.20 er gennemgået, der bliver et mindre overskud på året.
 3. Info fra ansvarsområderne.
  • Rengøring (Tove)
   Alt fungerer fint.
  • Bygninger (Henrik)
   Claus, Henrik og Inger Marie kigger på evt. behov for opdatering af fællesrum og gange under blok 2.
  • Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)

Der er stille for øjeblikket, og derfor ikke noget nyt at berette.

  • Bestyrelsen har tidligere rettet både telefonisk og skriftlig henvendelse til by-og landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune, for at gøre opmærksom på problemet med manglende belysning og afskærmning af byggegrunden på Nøhr Sørensens Vej.
   Jørn har holdt møde i dag med Aalborg Kommune (Kis Mørch) vedr. afskærmning på byggepladsen.
   Ingen positiv tilbagemelding vedr. afskærmning, da man ikke mener det er problematisk. Vi er IKKE optimister, da kommunen tilsyneladende ikke har til hensigt at få det ændret.
   Bygherren har afspærret indkørslerne til parkeringspladsen ved byggepladsen, men det er jo på ingen måde der problemet er set fra Juelsparkens synspunkt.


Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 24. februar 2021 kl. 17.00.

Mail fra Aalborg Kommune den 07.12.2021

Til Jørn Lønborg Jacobsen

Der kvitteres hermed for modtagelse af jeres henvendelse vedrørende byggegrunden på Nøhr Sørensens Vej.

Jeg kan oplyse, at ejeren af grunden vil udbeder forholdene i denne uge.

Venlig hilsen

Kis Mørch
Bygningskonstruktør

  

Referat fra bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Juelsparken
mandag den 14.12.20 kl. 17.00


Til stede
:  Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Sonja Dalsgaard, Tove Toft
og Inger Marie Borup (referent)
samt 1. suppleant Henrik Siegenfeldt – der indtræder i bestyrelsen fra dags dato.
Inspektør Claus Rasmussen deltog i de første 25 minutter af mødet.

 1. Godkendelse af referat fra den 16.11.20 .
  Godkendt og underskrevet, indklæbes i protokollen .
 2. Økonomi
  Tallene pr. 30.11.20 er gennemgået, det ser rimeligt ud.
 3. Info fra ansvarsområderne.
  • Rengøring (Tove)
   Alt fungerer fint.
  • Bygninger (Jacob) .
   Der er ikke nye ting at berette, da vi for nuværende ikke har nye tiltag i gang. Der arbejdes selvfølgelig med de problemer der opstår løbende.
  • Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
   Intet nyt – da det er en stille periode nu hvor der er gjort klar til jul og vinter.

 

  • Bestyrelsen har tidligere rettet telefonisk henvendelse til by-og landskabsforvaltningen. for at gøre opmærksom på problemet med manglende belysning og afskærmning af byggegrunden på Nøhr Sørensens Vej.
   Da dette ikke har båret frugt, er der den 11.11.20 rettet direkte henvendelse til borgmester Thomas Kanstrup.
   Den 17.11.20 har vi modtaget mail fra rådmand i by- og landskabsforvaltningen Hans Henrik Henriksen, der nu har besigtiget byggetomten og konstateret, at denne ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarlig, og at der derfor er rettet henvendelse til ejeren.
   Da der nu er gået 1 måned uden tilbagemelding – tager vi igen kontakt til rådmanden.
  • Vi har sagt farvel og tusind tak for rigtig godt samarbejde til Jacob Iversen, der pr. dags dato udtræder af bestyrelsen efter 4 års frivilligt arbejde, da han pr. 01.01.21 er lejer i Juelsparken indtil han og Lisa flytter til deres nyindkøbte hus i Ferslev. Der blev i den forbindelse overrakt en gavekurv til Jacob indkøbt i MUMS, og vi ønskede ham alt det bedste fremover.

Vi nærmer os jul og nytår, og et lille tilbageblik har vist os, at det igen i år har været et særdeles produktivt år i ejerforeningen. Vi er rigtig glade for, stadig at få så mange positive tilkendegivelser omkring de tiltag der er sat i værk.

          Bestyrelsen vil hermed gerne ønske alle beboere –     
                                           
                              EN  RIGTIG  GOD  JUL –
              SAMT  ET GODT OG LYKKEBRINGENDE NYTÅR
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 18.01.2021 kl. 17.00

Til orientering:

Kære Jørn Lønborg Jacobsen

Tak for din henvendelse som jeg har modtaget fra borgmester Thomas Kastrup-Larsen til besvarelse.

Jeg har sendt sagen til behandling i Byggeri, som har været ude og kigge på grunden. De har konstateret, at grunden ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarlig, og vil snarest rette henvendelse til ejeren hero

Venlig hilsen

Hans Henrik Henriksen

Rådmand
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Tlf. 9931 2100

www.aalborg.dk
facebook.com/aalborgkommune

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
mandag den 16.11.20 kl. 16.00


Til stede
:  Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Sonja Dalsgaard, Tove Toft
og Inger Marie Borup (referent)
Inspektør Claus Rasmussen deltog i hele mødet.

 1. Godkendelse af referat fra den 29.10.20
  Godkendt og underskrevet, indklæbes i protokollen .
 2. Økonomi
  Tallene pr. 31.10.20 er gennemgået, og økonomien ser fornuftigt ud.
 3. Info fra ansvarsområderne.
  • Rengøring (Tove)
   Intet nyt at tilføje.
  • Bygninger (Jacob).
   Intet nyt at tilføje.
  • Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
 • Der er fremkommet ønske om, at der opsættes en bænk ud for udgangen i kælderniveau ud for blok 2. Denne indkøbes og opsættes først til foråret 2021.
  • Robotklipperne er nu afhentet af Almas, hvor de får det årlige servicetjek og opbevares hele vinteren.
  • Juletræerne er leveret og opsat. Desuden er der leveret gran til kummerne langs blokkene, og disse julepyntes fra i morgen tirsdag den 17.11.
 1. Evt.

Der skal ikke opsættes private klistermærker på hverken postkasse eller egne entredøre. Navneskilte skal fremstilles af viceværten, så de har ens udseende. De der har opsat ureglementerede skilte – bedes få dem taget ned og erstattet med de gængse.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 14.12.20 kl. 17.00

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
torsdag den 29.10.20 kl. 17.00


Til stede
:  Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Sonja Dalsgaard, Tove Toft
og Inger Marie Borup (referent)
Inspektør Claus Rasmussen deltog i de første 20 minutter af mødet.

 1. Godkendelse af referat fra den 15.09.20
  Godkendt og underskrevet, indklæbes i protokollen sammen med referatet fra generalforsamlingen.
 2. Økonomi
  Tallene pr. 30.09.20 er gennemgået, og det ser alt i alt rimeligt ud.
 3. Info fra ansvarsområderne.
  • Rengøring (Tove)
   Fungerer som det skal – ingen klager overhovedet.
  • Bygninger (Jacob)
  • Maleren fik ikke færdiggjort malerarbejdet helt inden det blev for fugtigt i vejret– og starter først igen til foråret. Der mangler indvendig maling af containergården for enden af blok 2 og 3, samt maling af murværk i gårdhaverne.
  • Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
  • Der er plantet nye roser ved alle rio-nettene ved blok 2 og 3.
  • Vi følges med Claus til gartneriet i Svenstrup fredag den 30.10 for at udpege de juletræer vi ønsker at indkøbe i år.

 

  • Bestyrelsen har modtaget mail fra en beboer, der gør opmærksom på, at man som ejer kan søge om tilskud til energirenovering, hvis man kunne ønske det. Man kan få flere oplysninger på: dk/tilskud
  • Covid-19 – SKAL der bæres mundbind, når man møder frem på Claus’ kontor. Det skal samtidig indskærpes, at fremmøde minimeres, og man kun møder personligt op ved relevante problematikker.
   Der bliver opsat skilt på døren ind til kontoret.


Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 16.11.20 kl. 16.00

OBS OBS OBS

I disse coronatider skal vi passe på hinanden og derfor er det beslutte, at nødvendige besøg på kontoret skal ske med mundbind på.

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Sonja Dalsgaard, Tove Toft
og Inger Marie Borup (referent)
1. Den afholdte generalforsamling.
a. Der var klage over lugtgener fra kældergangene omkring affaldsrummene især i blok 2. Kim har været ansat til at få det hele rengjort.
Der er indgået en aftale med Gitte om, at hun fremadrettet gør rent én gang hver anden uge i kælderen under blok 2.
b. Claus har været på taget for at tjekke for mågereder – der er INGEN reder.
c. Der var forslag om at opsætte andre papirkurve, hvor fuglene ikke kan tage papirer og madaffald op af kurvene. Der er nu indkøbt nye papirkurve, som Claus har på begyndt opsætningen af.
d. Jørn har rettet henvendelse til Spar vedrørende de støjgener fra udluftningen på taget, der blev refereret til under generalforsamlingen. Købmanden vil rette henvendelse til ejerne af bygningen, for at høre hvad der evt. kan gøres, og han vil derefter vende tilbage med et svar.
e. Referenten fra generalforsamlingen har skrevet et forkert navn i referat herfra.
Under pkt. 3 – står der : ”Annelise Fisker forespurgte om rengøring af ……….
Navnet er FORKERT – emnet er bragt op af Ulla Mysager i nr. 54.
Vi beklager den forkerte oplysning og undskylder overfor Annelise Fisker.
2. Godkendelse af referat fra den 12.08.20
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

3. Økonomi (Jørn)
Regnskabet pr. 31.08.20 ser fornuftigt ud. Intet at tilføje.

4. Info fra ansvarsområderne.
• Rengøring (Tove)
Intet at tilføje – alt er ok.
• Bygninger (Jacob)
a. Murerne er nu færdige med efterreparationer på altansiderne. Hvis der er behov for maling, kan malingen hentes gratis hos Claus.
b. Malerne er stadig i gang, og måske bliver de ikke færdige før efteråret sætter ind.
c. Den parkeringsplads der blev oprettet for nylig på parkeringsarealet ved
blok 1 – bliver sløjfet igen (der bliver malet et stort gult kryds), da der er problemer med at orientere sig hvis der holder en stor bil på pladsen
f. Alle ejere skal være særligt opmærksomme på, følgende oplysninger i vores vedtægters § 14: ”Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre eller ydersiderne af vinduernes træværk eller lade opsætte skilte, reklamer m.v. uden bestyrelsens samtykker”

• Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
• Der indkøbes nye roser til udskiftning af de gamle, der er ved Rio-nettene ved blok 2 og 3.
• Der er fremkommet ønske om, at der opsættes en bænk ud for udgangen i kælderniveau ud for blok 2. Denne indkøbes og opsættes.

5. Evt.
Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 29.10.20 kl. 17.00.

15.09.20/jlj/imb

Referat fra bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Juelsparken
onsdag den 12.08.20 – kl. 15.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Sonja Dalsgaard, Tove Toft
og Inger Marie Borup (referent)
Fraværende: Jacob Iversen

1. Godkendelse af referat fra den 21.07.20
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2. Økonomi (Jørn)
Økonomien ser fornuftig ud.

3. Info fra ansvarsområderne.
• Rengøring (Tove)
Der har været en ferieafløser for Gitte en enkelt uge, men Gitte er nu tilbage.
• Bygninger (Jacob)
Murerne kommer mandag i uge 34 og starter på de udvendige reparationer på altansiden.
De indvendige reparationer på altanerne vil der givet besked om senere, så den enkelte beboer kan være hjemme på det pågældende tidspunkt. Firmaet må ikke gå ind på altanerne uden der er nogen hjemme.
• Når Claus kommer tilbage fra ferie, skal han lige efterse tagene for evt. mågereder.
• Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
Der foreslås ny beplantning til Rio-nettene mellem blok 2 og 3 i stedet for roser, da disse er gamle og trænger til udskiftning. Vi kontakter Gug Planteskole for at høre hvad der kunne være gode planter til afløsning

Generalforsamling med indkomne forslag.
De indkomne forslag er gennemgået og diskuteret, og materiale til generalforsamling er gjort klar til udsendelse.

O B S!

I ugerne 34 og 35 skal der laves nye striber på vores P-pladser.

Der startes mandag, den 17. august på parkeringspladsen foran blok 1 og arbejdet starter kl. 07.00 og slutter kl. 16.00. Arbejdet slutter tirsdag, den 18. august 2020.

I ovennævnte tidsrum skal alle biler på den parkeringspladsen være fjernet. Der kan henvises til parkeringspladsen ved Nøhr Sørensens Vej ved supermarkedet.

Skulle der mod forventning være køretøjer, der ikke er fjernet, vil de blive fjernet for ejerens regning.

 

Onsdag, den 19. august 2020 fortsættes med parkeringspladsen foran blok 5.

Der sluttes den 20. august 2020 og begge dage i tidsrummet kl. 07.00 – kl. 16.00.

Parkering henvises til volden mod motorvejen samt parkeringspladsen ved supermarkedet.

Der gælder samme regler som ved blok 1 m. h. t. ikke fjernede køretøjer.

 

Mandag og tirsdag, den 24. og 25. august 2020 i tidsrummet 07.00 og 16.00 er det parkeringspladsen for enden af blok 2 og 3, der står for tur.

Det henvises til de samme parkeringsmuligheder som gælder for blok 5.

Der gælder samme regler som ved blok 1 m. h. t. ikke fjernede køretøjer.

 

De ovennævnte bestemmelser gælder selvfølgelig også trailere og campingvogne m. m. m.

 

For alle tidsrum gælder, at hvis det regner rykkes tidsplanen for hver regnvejrsdag. I må selv lige holde øje med vejret. Der arbejdes mandag, tirsdag, onsdag og torsdag..

 

Ovennævnte gælder IKKE biler i carportene.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Referat fra bestyrelsesmøde Juelsparken
tirsdag den 21.07.2020 –  kl. 17.00


Til stede
:  Jørn Lønborg Jacobsen, Sonja Dalsgaard, Tove Toft
og Inger Marie Borup (referent)
Inspektør/vicevært Claus Rasmussen deltog i de første 60 minutter af mødet.
Fraværende: Jacob Iversen

 1. Godkendelse af referat fra den 18.06.20

Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

 1. Økonomi (Jørn)
  Regnskaberne pr. 30.06.20 er gennemgået, og det ser fornuftigt ud.
 2. Info fra ansvarsområderne.
  • Rengøring (Tove)
   Intet at tilføje for nuværende.
  • Bygninger (Jacob – fraværende)
  • Der kommer besked fra mureren vedr. starttidspunkt for reparationer af facaderne til altansiden, og iflg. Jacob vil firmaet kunne starte lige efter sommerferien.
  • Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
  • Legepladsmanden har under garantien udskiftet den ene af vores gynger, da kæderne var helt rustne. Den nye gynge har en alt for lang kæde – Claus afkorter den.
  • Vi trænger til at få udskiftet nogle af de gamle roser – det vil ske i efteråret.
  • Der er et træ der skal fældes i et af kummerne ud for blok 2 – det er totalt dødt Vi finder ud af ny beplantning.
  • De steder hvor bundbeplantningen i de runde kummer er gået ud, aftales det, at vi lægger granitskærver i bunden ovenpå fiberdug, da vi på den måde undgår ukrudt.
 1. Selvaflæsning af varmeforbrug.
  Der har været ønsker om, at vi her på opslaget lægger en forklaring på, hvordan man hver især kan kontrollere sit varmeforbrug.
  På hver enkelt måler, kan man se 3 tal :
  Målerens nummer
              b. Forbruget fra den nye periode der starter 01.06.20 – det mindste tal
              c.  Forbruget for hele sidste år (01.06.19-31.05.20) – det største tal
 2. Maling af striber på parkeringspladserne
  Hvide striber laves i uge 34 og 35 – ma,ti,on,to – afhængigt af vejret.
  Jørn udarbejder skrivelse mht. fjernelse af biler.

Evt.
Claus holder ferie i uge 31, 32 og 33.
Kim afløser i hele perioden.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 12.08.20 kl. 15.00

                         INFO

Der er lukket for strømmen i blok 2. Torsdag den 02-07-2020 mellem kl. 9.00-10.00.

P.g.a. reparation på el- tavle. Der vil i tidsrummet være perioder, hvor der vil mangle varmt vand.

 

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
torsdag den 18.06.2020 –  kl. 17.00


Til stede
:  Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Sonja Dalsgaard, Tove Toft
og Inger Marie Borup (referent)
Inspektør/vicevært Claus Rasmussen deltog i de første 35 minutter af mødet.

 1. Godkendelse af referat fra den 12.05.20

Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen sammen med brevet vedrørende den ekstraordinære skriftlige generalforsamling.

 

 1. Resultat fra den ”ekstraordinære generalforsamling”
  Afstemning viser at 91 medlemmer med et fordelingstal 929/2001 afgav følgende stemmer:
  Forslag 1 (malerarbejde) – FOR stemte 811 – imod stemte 118
  Forslag 2 (rep. af bygningernes altansider) – FOR stemte 871 – imod stemte 58
  Begge forslag blev dermed vedtaget.
  Maling af træværk starter op mandag i uge 27 – og der startes med skurene mv. ud for blok 4.
  De dage der evt. bliver regnvejr, vil malerne gå i gang med indvendig maling af carportene – og I vil få besked på dette så I kan nå at flytte jeres biler ud på parkeringspladserne.
 2. Økonomi (Jørn)
  Regnskaberne pr. 31.05.20 er gennemgået, og det ser fornuftigt ud.
 3. Info fra ansvarsområderne.
  • Rengøring (Tove)
   Der er ret beskidt flere steder, og Claus og Gitte følges af rundt for at se hvor der er problemer.
   Hvis man spiler noget i opgangen – eller der spildes noget ned af væggen når man når man putter affald i skakten, er man selvfølgelig selv ansvarlig for at støvsuge op eller vaske af.
   Gitte er ansat til at udføre den almindelige trapperengøring – og skal ikke bruge ekstra tid på at gøre rent efter andre ting.
   HUSK at lukke lågen helt når man har lagt noget i skakten – så lugtgener undgås.
  • Bygninger (Jacob)
  • Firmaet der skal foretage reparationer af facaderne til altansiden – vil kunne starte lige efter sommerferien .
  • Vi har fået tilbud på optegning af alle vores parkeringspladser fra firmaet SageRoad.
   Der vil komme et opslag op, når vi er klar med datoen, da det vil få betydning for parkering af vores biler.
  • Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
  • Der er plantet nye blomster i de runde kummer for enden af blok 2 og 3. Der var 7 stk. der ikke kom igen – resten er fra sidste år.
  • Legepladsmanden har under garantien udskiftet den ene af vores gynger, da kæderne var helt rustne.

 


 1. Generalforsamling afholdes tirsdag den 25. august kl. 19.00 i AKKC.
  Forslag til genereralforsamlingen skal fremsendes til formanden
  senest 14 dage før – altså tirsdag den 11.augsut.

 2. Vi åbner igen kontoret op for fremmøde – men vil opfordre folk til at huske at holde afstand til Claus.

  Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 21. juli kl. 17.00

AALBORG KOMMUNE HAR DESVÆRRE SNYDT OS OG IKKE AFHENTET AFFALD I DAG ONSDAG, MEN DE KOMMER FREDAG KL. 06.00. DET ER GRUNDEN TIL AT AFFALDSCONTAINENERNE STÅR FREMME.

                                  Info

Der er lukket for det varme vand. Fredag den 29-05-2020 mellem 07.00-15.00.
Pga. reparation. Der vil i tidsrummet være koldt vand.

 

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
tirsdag den 12.05.2020 – kl. 17.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Sonja Dalsgaard, Tove Toft
og Inger Marie Borup (referent)
Inspektør/vicevært Claus Rasmussen deltog i de første 55 minutter af mødet.

1. Godkendelse af referat fra den 24.02.2020
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2. Økonomi (Jørn)
• Budgetopfølgning pr. 30.04.20 gennemgås, og regnskabet ser fornuftigt ud.

3. Info fra ansvarsområderne.
Rengøring (Tove)
Det påpeges, at man selv skal sørge for at flytte måtten ind i lejligheden den dag der vaskes trapper, for at få vasket gulv under måtten.
Bygninger (Jacob)
• Der er kommet tilbud fra murer og maler mhp.
• Maling af skure, carporte, bagvægge på skure, hegn ved legeplads, døre til gårdhaver, vægge mellem gårdhaver og de store runde krukker der står rundt omkring i hele området.
• Reparation af bygningernes altanside – dvs. afslutning på reparation og vedligeholdelse efter rensning af vores facader.
Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
• Aalborg Anlægsgartneri har færdiggjort torvet ved enden af blok 3 med pig-sten, så Torvet står ensartet med resten af området.
• Forårsbeplantningen af kummerne ved opgangsdørene er nu færdiggjort. Vi har i år udvalgt én slags blomster, men i 5 forskellige farver.

4. Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling der skulle have været afholdt den 09.06.20 bliver udsat til august måned pga. forsamlingsforbuddet.
Jørn kontakter AKKC og vores dirigent for at aftale ny dato.

5. Ekstraordinær generalforsamling – herunder indkomne tilbud fra maler og murer.
Jørn har udformet brev til ejerne mhp. afholdelse af ekstraordinær generalforsamling pr. brev. Dette brev modtager I snarest.

6. Evt.
De der skal have foretaget reparationer af utætte vinduer bliver kontaktet i uge 21 – den enkelte ejer laver selv aftale om tidspunkt

Vi fortsætter med at holde kontoret lukket for fremmøde pga. Corona. Derudover fortsætter vi stadig med at opfordre til at holde afstand.

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 18.06.20

Juelsparken 54 til 72 (Blok 2)

Strømafbrydelse

Grundet EL arbejde i ejendommen, vil der forekomme strømafbrydelse i løbet af dagen!

Mandag d. 04.05.2020

Kl. 12.00 – 16.00 Strømafbrydelse på fællesinstallationer inkl. varmt vand

Kl. 14.00 – 16.00 Strømafbrydelse i lejligheder

På forhånd tak for forståelsen

Schellerup El-teknik ApS

       I N F O

NY DATO

Der er lukket for strømmen i kælderen i blok 2  mandag, den 27-04-2020 mellem kl. 7.00 og 15.00. Det skyldes reparation af el tavle. Der vil i tidsrummet være perioder, hvor der vil mangle varmt vand.

Der lukkes for det varme vand i blok 5 (nr. 2 til 10)

Torsdag, den 26. marts 2020 fra kl. 08.00 til kl. 12.00.

 

                                   O B S!!!

Bestyrelsesmøderne er indstillet indtil videre. Bestyrelsesmedlemmerne vil naturligvis være i kontakt med hinanden via telefon og internet.

Generalforsamlingen er udskudt og forventes afholdt den 09. juni 2020 i Aalborg Kongres- & Kulturcenter.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

                                             OBS! OBS! OBS!

For at beskytte hinanden har bestyrelsen besluttet følgende:

• Kontoret er lukket for personlig henvendelse. I kontortiden er der telefonisk henvendelse til inspektøren.

• Når I taler med inspektøren, skal I holde afstand.

• Næste bestyrelsesmøde er udsat til tirsdag, den 24. marts 2020.

Med venlig hilsen bestyrelsen.

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
mandag den 24.02.2020 kl. 17.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Sonja Dalsgaard, Tove Toft
og Inger Marie Borup (referent)
Inspektør/vicevært Claus Rasmussen deltog i de første 40 minutter af mødet.
1. Godkendelse af referat fra den 28.01.2020
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2. Økonomi (Jørn)
• Vi gennemgår udkast til Årsrapport for 2019.  Budgetopfølgning pr. 31.12 gennemgåes – intet at tilføje.
Info fra ansvarsområderne.
3. Rengøring (Tove)
Intet at tilføje –
4. Bygninger (Jacob)
• Claus har indtil videre ikke modtaget mange sedler vedr. renovering af altaner mv. efter facaderensning.
Der indhentes et prisoverslag, når alle sedler er fremme hos Claus – SENEST fredag den 28.02.2020 kl. 12.00.
5. Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
• Claus er i fuld gang med at skære ned og fælde træer. Vejret har dog drillet en del, men der fortsættes når der er vejr til det.
• Aalborg Anlægsgartneri kan ikke begynde færdiggørelsen af Torvet (Enden af blok 3 skal renoveres tilbage til oprindelig stand med Pig-sten. – før tidligst den 20.03.2020, da de mangler brolæggere.

5. Evt.
• I næste måned kommer der en ny blå Vitra traktor, som vi har indkøbt til ejerforeningen. Vi har solgt den gamle traktor, og har på den måde opnået en rigtig fin byttepris.
Parkering UDENFOR PARKERINGSBÅSENE ER KKE TILLADT. Der er ledige parkeringspladser flere forskellige steder, og man kan ikke altid forvente at holde lige udenfor sin hoveddør.
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 16. marts 2020 kl. 17.00

Referat fra bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Juelsparken
tirsdag den 28.01.2020 kl. 17.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Sonja Dalsgaard, Tove Toft
og Inger Marie Borup (referent)
Inspektør/vicevært Claus Rasmussen deltog i de første 30 minutter af mødet.

1. Godkendelse af referat fra den 16.12.2019
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2. Økonomi (Jørn)
• Budgetopfølgning pr. 31.12 gennemgås, økonomien ser rigtig fornuftig ud.

3. Info fra ansvarsområderne.
Rengøring (Tove)
Intet at tilføje – det virker til at opslaget med røglugt ser ud til at have hjulpet.
Bygninger (Jacob)
• Der indhentes tilbud på renovering af altanerne efter facaderenovering – derfor er det vigtigt at:
ALLE berørte ejere skal lægge en seddel i postkassen hos Claus, hvor det beskrives hvilke betonskader der skal udbedres på ens altan.
Sedlen skal indeholde: Navn, adresse, etage og klart beskrive hvor der er betonskader.
Sedlen skal være lagt i postkassen hos Claus – SENEST fredag den 28.02.2020 kl. 12.00.
Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
• Der har været gennemgang af skråningen ved indkørslen ned langs blok 5 og 2 sammen med Claus. Vi er enige om, at Claus klipper ret drastisk ned på beplantningen på selve skråningen, så planterne på den måde forynges og forhåbentligt bliver endnu pænere at kigge på.

4. Evt.
• GENERALFORSAMLING: Tirsdag den 28. april kl. 19.00 i Aalborg Kongres og Kulturcenter. Afsæt allerede nu datoen i jeres kalendere.
• Der må under ingen omstændigheder holde biler på græsplænerne, men kun på parkeringspladserne– og da det nu er påpeget flere gange i de opslag der hænges i opgangene, vil der fremover blive sat et klistermærke på bilruden, hvis ikke dette efterleves.
• YouSee – har informeret om, at der er kanalomlægning torsdag den 06.02.2020.
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 24. februar 2020 kl. 17.00

YouSee Driftsinformation

Planlagt afbrydelse af din tv-, bredbånds- og telefonforbindelse i dit område

Aktuel status:
Din tv-, bredbånds- og telefoniforbindelse kan desværre være nede onsdag den 29.01.20.

Arbejdet kan betyde afbrydelser hos dig mellem kl. 08.00 og kl. 15.30.

Det sker, fordi vi skifter noget udstyr i dit område – for at sikre dig den bedste forbindelse.

Vi beklager disse afbrydelser.

Venlig hilsen
YouSee

Referat fra bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Juelsparken
mandag den 16.12.2019 kl. 17.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Sonja Dalsgaard, Tove Toft
og Inger Marie Borup (referent)
Inspektør/vicevært Claus Rasmussen deltog i de første 30 minutter af mødet.
1. Godkendelse af referat fra den 26.11.2019
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen
2. Økonomi (Jørn)
• Saldobalance og budgetopfølgning gennemgået.
Der er intet at tilføje.
3. Info fra ansvarsområderne.
• Rengøring (Tove)
I juleugen kommer Gitte og gør rent på følgende datoer 23.12, 27.12 og 31.12.
Det påpeges endnu engang, at der IKKE må stå fodtøj mv. ude på opgangen, dette skal opbevares inde i ens egen lejlighed. En lille plante er dog o.k.
Der er konstateret røglugt i opgangene forskellige steder, og det henstilles på det kraftigste til, at man følger opfordringen i vores pjece ”Velkommen i Juelsparken” – hvor der står ”Vis hensyn – undlad tobaksrygning i opgangene”
• Bygninger (Jacob)
Jacob går i gang med at forberede forløbet af renovering af altanerne efter facaderensning.
• Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
Intet nyt for nuværende.
Evt.
Vi nærmer os jul og nytår, og et lille tilbageblik har vist os, at det har været et særdeles produktivt år i ejerforeningen. Vi er glade for, at få så mange positive tilkendegivelser omkring de tiltag der er sat i værk.
Bestyrelsen vil hermed gerne ønske alle beboere –

EN RIGTIG GOD JUL –
SAMT ET GODT OG LYKKEBRINGENDE NYTÅR
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 28.01.2020

Der er nye kanaler og juleunderholdning på vej til jer og jeres beboere og medlemmer. Her kan I læse om 4 ting, der sker i december og januar måned samt den ekstra underholdning som alle kan se i hele julemåneden.
• Adgang til de nye tv-kanaler i de faste tv-pakker
• Se Viasat Film Action på Eventkanalen
• Lille ekstra film- og seriepakke, med bl.a. Ternet Ninja
• Den årlige kanalomlægning – fra uge 2 til uge 6, 2020.
Se de nye tv-kanaler allerede nu

Ved årsskiftet åbner vi for de nye kanaler i YouSee’s Regionsudbud. Men jeres beboere og medlemmer behøver ikke vente helt til januar, for allerede fra 11. december er der åbnet op for alle de nye kanaler, så de kan ses via YouSee Tv-boksen, i YouSee Tv & Film-appen og på tv.yousee.dk.

De nye kanaler kommer i første omgang til at ligge lige efter kanalerne i de nuværende tv-pakker. Så har man fx 40 kanaler i sin nuværende tv-pakke, vil man kunne finde den eller de nye kanaler på kanalplads 41 og frem. Ved årsskiftet, den 1. januar om morgenen får alle jeres beboere/medlemmer med en tv-pakke de nye kanaler – uanset om de har tv-boks eller ej.

De nye kanaler i Grund-, Mellem- og Fuldpakke fra 1. januar 2020
• TV 2 Charlie bliver en del af Grundpakken
• TV 2 Fri, TV 2 Sport, TV3 MAX, TV3 Sport og Viasat Ultra HD bliver en del af Mellempakken

• C More Stars, C More First, C More Hits, C More Series, Viasat Film Premiere, Viasat Film Action, Viasat Film Family, Viasat Film Hits samt Viasat Ultra HD bliver en del af Fuldpakken

• På yousee.dk/tv2020 kan I læse mere om, hvordan man finder de nye kanaler
DR lukker tre kanaler i det nye år
Som tidligere oplyst har DR har meddelt, at de lukker DR3, DR Ultra og DR K den 2. januar 2020 i forlængelse af den nye public service-kontrakt.
Få fri adgang til Viasat Film Action

I december får alle beboere og medlemmer endnu mere underholdning. Her giver vi nemlig fri adgang til den spændingsfyldte filmkanal Viasat Film Action, der byder på actionfilm, krimidramaer og thrillere.

Viasat Film Action vises på Eventkanalen, der ligger på kanalplads 100.
Nyd en lille ekstra film- & seriepakke

I december kan jeres beboere og medlemmer også streame en række ekstra film og serier.

Glæd jer til at se biografsuccesen Ternet Ninja (fra 17. dec.), dramaet Life Boat (fra 11. dec.). Og allerede nu kan de se underholdende serier og tidløse klassikere. Stream det hele via YouSee Tv-boksen, i YouSee Film & Tv-appen og på tv.yousee.dk i hele julemåneden.

Det hele findes under menuerne Film og Serier i afsnittet ”Til dig. Fra YouSee”.

NB. Har man ikke aktiveret YouSee Film & Tv-appen, kan man oprette sit YouSee Login via yousee.dk.

Fra tirsdag 7. januar 2020 starter vi den årlige kanalomlægning

Her går vores teknikere i gang med kanalomlægningen. Det sker i etaper rundt om i landet i perioden fra tirsdag 7. januar til torsdag 6. februar 2020.

Tjek hvornår kanalomlægningen sker hos jer
På Driftsinformation kan I fra 20. december indtaste en adresse i jeres forening for at se, hvornår kanalomlægningen og ny kanalrækkefølge sker hos jer.
1. Gå til Driftsinformation – og indtast en adresse
2. Klik på Fremtidige
3. Klik på Tv, og find datoen for hvornår jeres medlemmer og beboere får ny kanalrækkefølge.
På dagen, hvor kanalomlægningen finder sted i jeres område, vil der forekomme korte afbrydelser af tv-signalet om natten.

Rækkefølgen af kanaler ændrer sig
Til kanalomlægningen rykker vi rundt på forskellige kanalers placering. Det kan betyde, at jeres beboere og medlemmer skal genindlæse deres tv-kanaler, så de ligger korrekt, og ikke risikerer tomme kanalpladser.

Lynguide til genindlæsning af tv-kanaler
1. Tryk på menu knappen på fjernbetjeningen, så du kommer ind i tv-hovedmenuen
2. Find menupunktet ’Indstillinger’, ’Udsendelser’ eller ’Konfigurationer’
3. Find punktet, der omtaler ’Digital’ eller ’Kanalindstillinger’
4. Vælg ’YouSee’, hvis du bliver bedt om at vælge ’Operatør’
5. Netværks-id ved digital indlæsning: netværks-id 100
6. Frekvens: ’450 MHz’ eller ’450000 KHz’
Fra den 29. december finder I på yousee.dk/tv2020 mere information om den nye kanalrækkefølge, ny kanaloversigt samt guides til hvordan man genindlæser tv-kanaler på nogle af de mest populære tv’er.

Har jeres medlemmer/beboere en tv-boks vil ændring af kanalrækkefølgen ske automatisk. Det kan være en god idé at slukke og tænde tv-boksen.

Information til jeres medlemmer og beboere
I ugerne 2-6 vil der i ugen op til kanalomlægningen blive sendt en driftsinfo via mail eller sms om kanalomlægning og den nye kanalrækkefølge. Mail og sms sendes til medlemmer og beboere, som er tilmeldt Driftsinformation.

I Mit YouSee-appen kan jeres beboere/medlemmer individuelt tilmelde sig driftsinformation til mail og/eller sms.

Bemærk!
Hvis I selv sammensætter jeres tv-udbud, vil en kanalomlægning og evt. nye kanaler i jeres udbud samt en nye kanalrækkefølge ske ifølge den aftale, I har lavet med YouSee Foreningssalg. Derfor vil en dato for kanalomlægningen i jeres forening IKKE fremgå i ’Driftsinformation’. Kontakt venligst jeres lokale konsulent, hvis I har spørgsmål til jeres kanalomlægning.

Venlig hilsen
YouSee

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
tirsdag den 26.11.2019 kl. 17.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)
Fraværende: Tove Toft

Inspektør/vicevært Claus Rasmussen deltog i hele mødet.
1. Møde med inspektør Claus Rasmussen
• Claus har haft hjælp til opsætning/pyntning af juletræer og alle kummerne.

2. Godkendelse af referat fra den 23.10.2019
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen (Tove underskriver næste gang)

3. Økonomi (Jørn)
• Saldobalance og budgetopfølgning gennemgås. Der er intet at tilføje.

4. Info fra ansvarsområderne.
• Rengøring (Tove)
Intet at tilføje.

• Bygninger (Jacob)
Intet at tilføje.

• Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
• Blomsterkummerne er nu pyntet op til jul, i år med en rød pyntegren, for at forny udseendet lidt 
• Juletræerne tændes fredag den 29.11 inden Claus går på weekend. Træerne vil være tændte frem til onsdag den 15. januar 2020, så vi alle kan have glæde af lysene i den mørke tid.

5. Evt.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 16.12.2019 kl. 17.00

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
onsdag den 23.10.2019 kl. 17.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)
Fraværende: Jacob Iversen

Inspektør/vicevært Claus Rasmussen deltog i 30 minutter inden bestyrelsesmødet startede.

1. Godkendelse af referat fra den 19.09.2019
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen (Jacob underskriver ved næste bestyrelsesmøde).

2. Økonomi (Jørn)
• Saldobalance og budgetopfølgning gennemgås.
Der igangsættes ikke flere forbedringer mv. resten af året.

3. Info fra ansvarsområderne.

Rengøring (Tove)
Intet at tilføje. Det fungerer fint.

Bygninger.
• Reparationer på forsiderne af blokkene efter facaderensningen forventes afsluttet midt i uge 44.
• Jacob og Claus har udskudt arbejdet med maling af hvid markeringsstribe ved enden af blok 2 og 3, så bilerne ikke kører så langt ind over græsset pga. robotterne, dette begrundet i at robotklipperne nu tages ind for vinteren.
• Vinduerne der har fået skader efter facaderenovering er nu malet – så arbejdet er afsluttet.

Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
• Aalborg Anlægsgartneri har været her for at rette fliserne, og lagt stenmel i det hul der var midt på Torvet.
• Der mangler skiltning mht. ”Legende børn og max. hastighed” Dette skilt bestilles og opsættes efter nytår.

4. Evt.
• Robotklipperne samles ind for vinteren – Almas går i gang i næste uge.
• Blomsterkummerne for enden af blok 2 og 3 – er nu flyttet som planlagt, men skal limes fast, hvilket Claus går i gang med snarest.

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 26.11.2019 kl. 17.00

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
torsdag den 19.09.2019 kl. 17.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)
Inspektør/vicevært Claus Rasmussen deltog i 35 minutter inden bestyrelsesmødet startede.

1. Godkendelse af referat fra den 27.08.2019
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2. Økonomi (Jørn)
• Saldobalance og budgetopfølgning gennemgås.
Intet at tilføje.

3. Info fra ansvarsområderne.
• Rengøring (Tove)
Intet at tilføje. Det fungerer fint.
Vi udformer et permanent opslag til opgang nr. 60 om at holde opgangsdøren lukket, da denne dør for det meste står åben, på trods af flere opfordringer i tidligere opslag.

• Bygninger (Jacob)
• Jacob har fået besked fra firmaet der reparerer vores murværk efter facaderensning om, at de starter op i uge 39.
• Jacob og Claus har igangsat arbejdet med maling af hvid markeringsstribe ved enden af blok 2 og 3, så bilerne ikke kører så langt ind over græsset pga. robotterne.
• Firmaet Phønix der skal påsætte beslag på tagene ved alle blokkene er nu gået i gang.
• Jacob rykker firmaet der skal male vinduerne, for at få en opstartsdato..

• Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
• Aalborg Anlægsgartneri kommer senest i oktober måned for at rette op på fliser mv. på Torvet.
• Der mangler skiltning mht. ”Legende børn og max. hastighed” ved indkørslen til parkeringsarealet ud for blok 1 – for nuværende står der kun 1 ved brandvejen. Claus bedes sørge for indkøb og opsætning af et ekstra skilt.
• ”Volden” for enden af græsplænen mellem blok 3 og 4 er blevet nedlagt, og der vil i stedet blive sået græs. Grunden er, at robotklipperen ikke kan klare stigningen og især nedkørslen, og da det ikke er muligt at ”flade” volden ud ned mod parkeringspladserne, har vi været nødt til at nedlægge volden helt.
Måske der på sigt kan laves et ekstra bed på området, men i første omgang bliver der sået nyt græs, da arealet er større end et nyt bed vil kunne dække.
4. Evt.

• Blomsterkummerne for enden af blok 2 og 3 – skal flyttes så der står
• 2 stk. mellem blok 2 og skurene
• 2 stk. mellem blok 3 og skurene
• 2 stk. ud for nedgangen fra blok 4.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 23.10.2019 kl. 17.00

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
tirsdag den 27.08.2019 kl. 17.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)
Inspektør/vicevært Claus Rasmussen deltog i 35 minutter inden bestyrelsesmødet startede.
1. Godkendelse af referat fra den 30.07.2019
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen
2. Økonomi (Jørn)
• Saldobalance og budgetopfølgning gennemgås.
Intet at tilføje.
3. Info fra ansvarsområderne.
• Rengøring (Tove)
Trods tidligere opfordringer om at lade hoveddørene være lukkede – så opleves det stadig at en del af disses står åbne – også sent om aftenen.
I opgang nr. 60 er der blevet 2 store pletter på de nyligt indkøbte måtter, hvilket ikke giver et godt indtryk når fordøren åbnes. En ny måtte er dyr i indkøb, og da den nuværende lige er udskiftet – er det en unødig udgift for ejerforeningen.
Hvis man taber noget på trappeopgangen bedes man selv sørge for fuldstændig rengøring.
• Bygninger (Jacob)
• Firmaet der reparerer vores murværk efter facaderensning går snart i gang igen efter sommerferien.
Jacob får besked om opstartsdato.
• Robotterne kører fra d.d. i døgndrift, da de ikke kan holde græsset nede ved kørsel mellem 09.00 og 18.00 hver dag.
• Jacob arrangerer maling af hvid markeringsstribe ved enden af blok 2 og 3, så bilerne ikke kører så langt ind over græsset pga. robotterne.
• Firmaet der skal påsætte beslag på tagene ved alle blokkene holder ferie for øjeblikket. Jacob afventer svar fra dem når ferien er overstået.
• Jacob har fået lavet en prøve på maling af de vinduer der fik skader under facaderenoveringen. Bestyrelsen synes det ser rigtig pænt ud.
Firmaet holder ferielukket, så Jacob kontakter dem igen næste uge for at få selve arbejdet sat i gang.

• Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
• Sonja og Inger Marie har haft møde med Bente fra Aalborg Anlægsgartneri på Torvet, hvor manglende fliseopretning mv. blev gennemgået. Arbejdet bliver udført snarest muligt.
• Samme firma kigger har afgivet tilbud på:
 Re-etablering af ”hjørnet/enden” af blok 3 – til pigsten som resten af området.
Vi bliver enige om, at sætte dette arbejde i gang snarest muligt.
 Volden ved parkeringspladsen/vaskepladsen ved blok 2 ser ikke godt ud. Der er mange forskellige buske, masser af ukrudt osv. Vi er i tænkeboks mht. hvordan vi skal gøre dette til et sted man gerne vil kigge ned på.
4. Evt.
• Ejernes (manglende) sortering af affald.
Manglende affaldssortering er stadig et stort problem, så vi beslutter to ting, for at minimere generne:
• Vi hænger lamineret opslag på dansk og engelsk op i hver containergård. Opslagene er hentet på Aalborg Kommunes hjemmeside.
• Claus indhenter tilbud på videoovervågning, som kan opsættes inde i alle tre containergårde, hvis ikke der sker en væsentlig forbedring.
• Blomsterkummerne for enden af blok 2 og 3 – må ikke flyttes rundt, men skal blive stående som de står nu. Det er ikke op til enkelte ejere at flytte rundt på dem, for at gøre plads til bilvending o.l.

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 19.09.2019 kl. 17.00

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
tirsdag den 30.07.2019 kl. 17.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)
Inspektør/vicevært Claus Rasmussen var fraværende pga. sommerferie.

1. Godkendelse af referat fra den 25.06.2019
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2. Økonomi (Jørn)
• Saldobalance og budgetopfølgning gennemgås.
Der er intet at tilføje.

3. Info fra ansvarsområderne.
• Rengøring (Tove)
Gitte er tilbage fra ferie.
Fordørene skal altid holdes LUKKET – hvis man ønsker gennemtræk, må man sørge for dette i sin egen lejlighed.
Der kommer ofte fugle ind i opgangene, og vores rengøringshjælp har ekstra rengøring efter dette.
Udover det – så er der også problemer med den fugt der kommer ind ved regnvejr – da dette ødelægger måtterne der ligger ved indgangsdørene.

• Bygninger (Jacob)
• Firmaet der reparerer vores murværk efter facaderensning – holder ferie for øjeblikket.
• NY robot installeret ud for blok 1, da den først installerede ikke kunne klippe som forventet.
Robotterne kører pt. mellem kl. 09.00 og kl. 18.00 alle dage.
• Jacob arrangerer maling af hvid markeringsstribe ved enden af blok 2 og 3, så bilerne ikke kører så langt ind over græsset pga. robotterne.
• Firmaet der skal påsætte beslag på tagene ved alle blokkene holder ferie for øjeblikket.
• Claus har fra HOK fået oplyst, at der ikke er garanti på listerne på vinduerne. Jacob beder derfor maleren lave en test på maling af disse, så vi får en fornemmelse af tidsforbruget.

• Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
• Sonja og Inger Marie mødes med Bente fra Aalborg Anlægsgartneri onsdag den 07.08 kl. 08.00 på Torvet, hvor vi gennemgår fliser m.v.
• Samme firma kigger samtidig på tilbudsgivning af
 Re-etablering af ”hjørnet/enden” af blok 3 – til pigsten som resten af området.
 Grund-renholdelse af volden ved parkeringspladsen/vaskepladsen ved blok 2.
• ”Legepladsmanden” har været her i uge 30 for at lave godkendelse af legepladsen – vi afventer rapporten fra firmaet.

• Ejernes (manglende) sortering af affald.
Vi opfordrer endnu engang beboerne til at forbedre sortering af affald,
a. Der må KUN komme papir og pap i de røde containere. Hvis man samler papir i en plasticpose – skal posen tømmes ned i beholderen og plasticposen smides i containeren til plast og metal.

b. Hvis man samler plast og metal i samme pose – så bedes man tømme posen for indholdet og smide plasticposen for sig selv.

Hvis ikke affaldssorteringen forbedres væsentligt, er vi nødt til at sætte overvågningskameraer op – da vi risikerer at kommunen ikke længere vil afhente vores affald.

Samtidig henstilles det på det kraftigste til, at man ikke overfylder de opstillede containere, men ulejliger sig hen til næste container – hvor der som regel er en hel del ledig plads. For nuværende mødes man ofte af et syn hvor lågene på containerne ikke kan lukkes pga overfyldning !!

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 27.08.19 kl. 17.00

TRAPPEVASK

 Trappevask i uge 30 bliver onsdag eller torsdag i hele Juelsparken.

YouSee Driftsinformation

Planlagt afbrydelse af din tv-, bredbånds- og telefoni-forbindelse i dit område

Aktuel status:
Din tv-, bredbånds- og telefoni-forbindelse kan blive afbrudt i dagene fra mandag den 15.07. til fredag den 19.07. Desværre.

Det bliver midlertidige afbrydelser. Og de kan ske mellem kl. 07.00 og kl. 17.00 på de nævnte dage.

Det sker, fordi vi vedligeholder kabelnettet i dit område – for at sikre dig den bedste forbindelse.

Undskyld forstyrrelsen.

Venlig hilsen
YouSee

ID 279739

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
tirsdag den 25.06.2019 kl. 17.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)
Inspektør/vicevært Claus Rasmussen har deltaget i mødets punkt 1.
1. Møde med vicevært Claus Rasmussen.
Deltog i 30minutter inden selve bestyrelsesmødet startede.
Sommerferie i uge 29,30 og 31. Vi håber på at kunne få den samme afløser som i Claus forrige ferieuge, da dette har fungeret fint.

2. Godkendelse af referat fra den 27.05.2019
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

3. Økonomi (Jørn)
• Saldobalance og budgetopfølgning gennemgås.
Der er intet at tilføje..

4. Info fra ansvarsområderne
• Rengøring (Tove)
Gitte har ferie i uge 30 – kommer kun 1 dag i den uge, men gør rent i alle opgangene.
• Bygninger (Jacob)
• Reparationer af murværket er nu startet op. Vi har ingen fornemmelse af hvor lang tid reparationerne varer. Indtil nu ser det udførte arbejde fint ud.
• Robotterne er installeret. Der er problemer med den ene robot på plænen mellem blok 1 og 2. Almas vil foretage en udskiftning af denne, da det formentlig drejer sig om softwareproblemer i selve maskinen.
• Der bliver installeret beslag på alle blokkene, for at kunne fastholde vores stige, både når Phønix starter opsætning af faldsikring, og ved inspektion af taget senere hen.
• HOK kommer med en konsulent fra vinduesproducenten, for at kigge på de afskalninger der er sket i forbindelse med facaderensning.
• Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
• Legepladsen er nu renoveret som aftalt. Vi afventer tidspunkt for besøg fra Aalborg Kommune med henblik på godkendelse.
• Alle betonkummerne på nedgangsarealet mellem blok 2 og 3 er nu tilplantet. Planterne er stauder der kommer igen år efter år.
• Rosernes opbinding så flere steder miserabel ud, så disse er nu nedtaget og roserne opbundet på ny – derudover er der indkøbt en enkelt ny klatrerose til det stativ hvor der manglede.
5. Ejernes (manglende) sortering af affald.
Det opleves i stigende grad – at affald ikke sorteres efter de regler der er vedtaget.
• a. Der må KUN komme papir og pap i de røde containere. Hvis man samler papir i en plasticpose – skal posen tømmes ned i beholderen og plasticposen smides i containeren til plast og metal.
• b. Hvis man samler plast og metal i samme pose – så bedes man tømme posen for indholdet og smide plasticposen for sig selv.

Hvis ikke affaldssorteringen forbedres væsentligt, er vi nødt til at sætte overvågningskameraer op – da vi risikerer at kommunen ikke længere vil afhente vores affald.

Samtidig henstilles det på det kraftigste til, at man ikke overfylder de opstillede containere, men ulejliger sig hen til næste container – hvor der som regel er en hel del ledig plads. For nuværende mødes man ofte af et syn hvor lågene på containerne ikke kan lukkes pga overfyldning !!

Evt.
Parkering er KUN tilladt på vores parkeringspladser – der må IKKE parkeres på græsplænerne ved parkeringspladserne for enden af blok 5 og nu hvor vi har robotplæneklippere er det ekstra vigtigt at dette efterkommes !
Der er altid ledige parkeringspladser enten på den ene eller den anden parkeringsplads, og man kan ikke altid forvente at parkere tæt på sin hoveddør.
Derudover henstilles det til, at man ikke kører for tæt på kantstenen ved græsarealerne ved blok 2 og 3- da vores robotklippere vil kunne køre ind under forkanten på bilerne og sætte sig fast – med evt. skade på både bil og robotklipper.

Trods tidligere skrivelse i opslag – oplever vi stadig, at der er biler der PARKERES i længere tid ud for opgangene.
Det pointeres, at parkering er FORBUDT – kun af og pålæsning er tilladt.

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 30.07.2019- kl. 17.00

TIL ORIENTERING

Onsdag, den 12. juni 2019 kl. 08.00 starter der rensning af fliserne foran blok 2 og 3. Der startes foran blok 2.
Det laver lidt larm og det ser ikke pænt ud, før de er færdige.
Vasketøj bør ikke hænges til tørre på stativerne foran de pågældende blokke.

OBS   OBS    OBS

Rensning af betonafskærmningen ved P-pladserne påbegyndes snart.

På P-pladsen foran blok 5 startes tirsdag, den 25. juni kl.08.00. Inden arbejdet påbegyndes, skal ALLE biler være fjernet. Der er mulighed for at holde på græsset ned mod motorvejen. Bilerne i carportene kan blive holdene.

På P-pladsen foran blok 1 starter arbejdet torsdag, den 27. juni kl. 08.00. Inden arbejdet starter, skal alle biler, der holder foran enden af blok 4 (ved kontoret) være fjernet.

På forhånd tak for hjælpen.

Varmeaflæsning!

Jeres målere er aflæst pr. 31.05.2019 og I kan nu selv aflæse jeres årsforbrug på de enkelte målere.

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
mandag den 27.05.2019 kl. 17.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)
Inspektør/vicevært Claus Rasmussen har deltaget i mødets punkt 1.
1. Møde med vicevært Claus Rasmussen.
Deltog i 15 minutter inden selve bestyrelsesmødet startede.

2. Godkendelse af referat fra den 17.04.2019
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

3. Økonomi (Jørn)
• Saldobalance og budgetopfølgning gennemgås.
• Der var mødt rigtig mange op til generalforsamlingen og udgiften ender derfor med at blive noget højere end budgetteret.

4. Info fra ansvarsområderne
• Rengøring (Tove)
Gitte har påtaget sig, at rengøre lamperne på trapperne indvendigt, da Gitte opfatter det som en del af den daglige rengøring. Der er indkøbt en lille trappestige til formålet.

• Bygninger (Jacob)
• Jacob har møde med Claus og murerne i morgen, for at få opstartet murreparationerne efter facaderensning.
• Der er lavet strøm til de 4 robotter – de 4 robotter installeres i morgen tirsdag den 28.05.2019.
• Malerfirmaet kommer inden torsdag i denne uge – hvis vejret holder – for at lave en prøve på reparationsmaling af vinduerne.
• Jacob tager kontakt til tagfirmaet i morgen, så vi kan få sat gang i faldsikring på alle 5 tage.

• Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
• Aalborg Anlægsgartneri er nu færdige med tilplantning.
Opretning af sten på torvet vil blive foretaget i forbindelse med gennemgang ca. 1 år efter etablering.
• Der er lagt grå fliser langs muren på torvet, vi har aftalt det skulle være røde. Disse er nu udskiftet.
• Sonja og Inger Marie har indhentet tilbud fra ”Legepladsmanden” – mhp renovering og opdatering af vores legeplads. Vi enes om følgende.
 Renovering af legetårn med udskiftning af klatrevæg med netopgang, ny sideafskærm ved købmandsdisk, ny plade ved gulvet ved rutsjebanen og overfladebehandling af hele stativet
 Sandkassens træ overfladebehandles ovenpå og udvendig
 Bord-/bænkesæt – overfladebehandle træet – og flytter sættet til ny plads ved indgang til legepladsen
 Legehus – overfladebehandles på træværket
 Gyngestativ – der opsættes 1 stk. nyt gyngesæde med kæde, 1 stk. babygynge med kæde – og stativet bliver overfladebehandlet
 Der indkøbes 1 stk. dobbelt fjeder vippe

5. Evt.
• Verisure har henvendt sig mhp. tilbud på alarmer – Jørn har meddelt at dette ikke er et emne for bestyrelsen, men op til den enkelte ejer.

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 25.06.2019 kl. 17.00

Det viser sig, at det nye byggeri ved Juelsparken kan blive næsten tre meter højere end blok 1. Det svarer nøje til det sidste, der var i høring. Mod Juelsparken vender 4. sal og 3. sal. Sidstnævnte er med tagterrasse, hvor folk kan gå og se over Juelsparken. 

Opdateret: Mandag, den 29.04.2019 kl. 09.15 varmen er genetableret.

Lørdag, den 27.04.2019

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!

På grund af en defekt varmepumpe i blok 1 (24 – 32) er der ingen varme i blokken. Det gælder ikke varmt vand. Varmepumpen udskiftes på mandag.

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
onsdag den 17.04.2019 kl. 17.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)
Inspektør/vicevært Claus Rasmussen har deltaget i mødets punkt 1.
1. Møde med vicevært Claus Rasmussen.
Deltog i 25 minutter inden selve bestyrelsesmødet startede.

2. Godkendelse af referat fra den 27.03.2019
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

3. Generalforsamling
Jørn udleverer de forslag der er rettidigt fremsendt – til generalforsamlingen.
Vi gennemgår alle bilagene.

4. Økonomi (Jørn)
• Der er ikke kommet en ny saldobalance, da dette bestyrelsesmøde afholdes tidligt i forhold til månedens regnskab– derfor ingen gennemgang.
• Jørn og Jacob har været til møde med revisoren inden årsrapporten kunne færdiggøres. Dette møde er afholdt, og der var ikke nogen bemærkninger.
• Bestyrelsen har godkendt materialet fra revisoren.
• Jørn rundsender ”Godkendelse af Kommunalplantillæg 4.051” – da dette nu er vedtaget i By- og Landskabsforvaltningen. Vi opfordrer til, og håber på, at mange møder op til byrådsmødet mandag den 29.04.2019 kl. 16.00
• YouSee har meddelt, at
”Forbedringer kræver, at vores teknikere skal arbejde på kabel-tv nettet den 25. april 2019. Her vil tv, bredbånd og telefoni via kabel-tv-nettet være afbrudt i perioder på op til 5 timer. Arbejdet er færdigt senest kl. 19.00”
Dette til orientering til de af beboerne der ikke har modtaget særskilt brev fra YouSee
• Gug Samråd afholder åbent borgermøde vedr. støjværn ved E45 –
tirsdag den 14. maj 2019 kl. 19.00. Mødet afholdes på Gug Skole.
Alle er velkomne, og da støjværnet helt sikkert også vil kunne være brugbart her omkring Juelsparken, er man velkommen til at vise sin interesse ved at møde op..
Bestyrelsen vil være repræsenteret til mødet.

5. Info fra ansvarsområderne
• Rengøring (Tove)
Intet at tilføje, det fungerer rigtig godt.

• Bygninger (Jacob)
• Der er opfølgning på flere forskellige opgaver, men ikke noget nytilkommet.

• Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
• Aalborg Anlægsgartneri er stadig i gang med tilplantning og opretning af pigsten ved blok 1,2,3 og 5 og tilplantning af betonrør.
• Torvet er nu tilplantet med 4 nye træer – samt 2 stk. søjle-buksbom. .
• Der mangler noget tilretning af pigsten – mest ud for opgang nr. 70, da aftalen er, at ALLE sten der skulle tages op og genlægges. Vi kontakter Aalborg Anlægsgartneri
• Der er lagt grå fliser langs muren på torvet, vi har aftalt det skulle være røde. Vi kontakter Aalborg Anlægsgarneri.
• Generelt mangler der noget ”finish” på torvet og andre steder.

6. Evt.
Intet at bemærke.

Næste bestyrelsesmøde ikke aftalt, da vi afventer generalforsamlingen.

NB: Hvis lysene på opgangene trænger til lidt rengøring, kan der ringes til Claus, som så vil tage hånd om det løbende –  tilpasset de øvrige arbejdsopgaver.

YouSee Driftsinformation

Planlagt afbrydelse af din tv-, bredbånds- og telefoni-forbindelse i dit område

Aktuel status:
Din tv-, bredbånds- og telefoni-forbindelse kan blive afbrudt i hverdagene fra mandag den 01.04.19 til mandag den 15.04.19. Desværre.

Det bliver midlertidige afbrydelser. Og de kan ske mellem kl. 7.30 og kl. 16.00 på de nævnte dage.

Det sker, fordi vi ombygger anlægget i dit område – for at sikre dig den bedste forbindelse.

Undskyld forstyrrelsen.

Venlig hilsen
YouSee

ID 272008

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
onsdag den 27.03.2019 kl. 17.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)
Inspektør/vicevært Claus Rasmussen har deltaget i mødets punkt 1.
1. Møde med vicevært Claus Rasmussen.
    Deltog i 20 minutter inden selve bestyrelsesmødet startede.

2. Godkendelse af referat fra den 27.02.2019
    Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

3. Økonomi (Jørn)
• Gennemgang af saldobalance pr. 28.02.2019. Der kan ikke påføres budgettal før generalforsamlingen
Der er byrådsmøde hvor punktet om bebyggelsen på Nøhr Sørensens Vej er på dagsordenen – mandag den 29.04.2019 kl. 16.00. Det vil være fint at  mange beboere møder op, for at vise interesse for punktet.
Generalforsamling foregår tirsdag den 30.04. kl. 19.00 i Aalborg Kongres- og Kulturcenter.
Sidste frist for indlevering af forslag er tirsdag den 16.04.2019
Forslag bedes sendt til:
formand Jørn Lønborg Jacobsen, Juelsparken 10, 2. tv –
eller via mail til jlj@juelsparken.dk

4. Info fra ansvarsområderne
• Rengøring (Tove)
Intet at tilføje, det fungerer rigtig godt.
• Bygninger (Jacob)
• Solariet er afmonteret – og afhentet.
• Kloakkerne skal spules igennem – pga. lugtgener i blokkene 1, 4 og 5.

• Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
• Aalborg Anlægsgartneri er nu i gang med tilplantning og opretning af pigsten ved blok 1, 2, 3 og 5 og tilplantning af betonrør.
• Torvet forskønnes i forlængelse af dette arbejde.
• Der er indtil nu – 4 beboere der har tilbudt at være med til at male bænke, låger ved torv og legepladsen senere på foråret.
Claus styrer dette arbejde.

5. Aftale om erhverv i lejlighederne.
For at klarlægge hvad bestyrelsen har af holdning til erhverv i lejlighederne, så præciseres det – at der IKKE gives tilladelse til erhverv i lejlighederne, hvis der er tale om et erhverv, hvor der vil forekomme kundebesøg.

6. Evt.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 17.04.2019 kl. 17.00
28.03.2019 jlj/imb

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
onsdag den 27.02.2019 kl. 17.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)
Inspektør/vicevært Claus Rasmussen har deltaget i mødets punkt 1.
1. Møde med vicevært Claus Rasmussen.
Deltog i 40 minutter inden selve bestyrelsesmødet startede.

2. Godkendelse af referat fra den 23.01.2019
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

3. Økonomi (Jørn)
• Gennemgang af saldobalance pr. 31.01.2019 samt udkast til det nye budget.
• Der er indhentet nye tilbud på hjælp til renovation fremadrettet, da behovet har ændret sig efter Claus er blevet ansat. Billigste tilbud – som er fra Kjærs Service – giver os en besparelse på ca. kr. 74.000 pr. år fremadrettet.
4. Info fra ansvarsområderne
• Rengøring (Tove)
Intet at tilføje, det fungerer rigtig godt.
• Bygninger (Jacob)
• Solariet er endnu ikke afhentet. Vi rykker for afhentning.
• Mht. reparationer af murværk Vi afventer stadig et tilbud fra de to malerfirmaer Jacob har haft kontakt til mhp. maling af vinduer efter facaderensning. Jørn rykker firmaet igen.

5. Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
• Der er indhentet nyt tilbud fra Aalborg Anlægsgartneri på tilplantning langs blok 1,2,3 og 5 samt opretning af pigsten. Derudover tilplantning af betonrør de steder hvor der mangler bundplanter. Der er samtidig indhentet tilbud samme sted på forskønnelse af resten af torvet, hvilket indebærer fjernelse af de nuværende træer. Tilplantning med 4 nye træer og ilægning af fliser der hvor der vil opstå huller efter fjernelse af træerne.
Vi aftaler, at arbejdet igangsættes straks,
• Når vi nu forskønner torvet, så vil vi også forskønne legepladsen med maling af redskaber m.v.

6. Evt.:
Claus har fjernet 14 stk. cykler fra området/kælderen, efter den aftalte frist var udløbet.

OBS OBS OBS.
I forbindelse med forskønnelse af torv og legeplads – vil vi høre om der iblandt beboerne er nogle stykker der har lyst til at hjælpe med rengøring og maling af
• Bænke på torvet
• Legeredskaber på legepladsen
• Døre ind til haverne på torvet
Arbejdet vil blive styret af Claus – og der vil være tale om opgaver som er overkommelige og tidsafgrænsede.
Hvis I har lyst – så må I meget gerne henvende jer direkte til Claus, så I kan aftale nærmere 

01.03.2019/jlj/imb

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 27.03.2019- kl. 17.

Indsigelse og kommentarer til: Lokalplan 4-2-115 Centerområde Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret og tilhørende forslag til kommune-plantillæg 4.051 (høring 2)
Vores kraftige indsigelse går på det påtænkte etagebyggeris højde, som vi også tidligere har påpeget som et problem. Selvom byggeriet på papiret står til at være reduceret med en enkelt etage (fra 5 til 4), er det efter vores opfattelse en forkert udmelding.
På snittegningen kan man se, at den høje kælder/stueetage vil blive på 6 meter (udregnet som forskellen mellem kote 39,98 som er niveau og 58,00 som er højeste punkt minus de 15 meter som er max. byggehøjde), vil gøre at byggeriet vil være i mindst 4½ etage – altså helt til max. kote 58,0 hvilket er en hel del højere end blok 1 i Juelsparken der er kote 55,3.
Dette vil visuelt ødelægge både områdets sammenhæng og harmoni, for ikke at tale om de gener der vil være for beboerne tættest på nybyggeriet. Udover generne vil der helt klart også være en stor forringelse af værdien for lejlighederne tættest på nybyggeriet.
Derfor fastholder vi fortsat ønsket om et markant lavere nabobyggeri i max. 2 etager som anført i byplanvedtægten fra 1962

På tegningerne kan det ikke tydeligt ses, hvilken afstand der er fra det nye byggeri og til skel – det vil jo have stor betydning for de beboere der vil være tættest på byggeriet, at den gældende lovgivning overholdes, da det helt sikkert vil få indvirkning på udsyn, lys, luft og skyggepåvirkning.
Endvidere anmoder vi om, at der fastsættes minimums-breder for stianlæg, således at det sikres at beboere frit og trygt kan færdes, og så vidt vi kan se mangler der belysning på stierne.

Bestyrelsen i ejerforeningen Juelsparken

Jørn Lønborg Jacobsen                             Jacob Iversen
Formand                                                    Næstformand

Sonja Dalsgaard      Tove Toft                 Inger Marie Borup
Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

Nedenstående opfordres alle til at gøre indsigelse. 

I kan nemt bruge dette link: http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/lokalplanid/4326

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
onsdag den 23.01.2019 kl. 16.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)
Inspektør/vicevært Claus Rasmussen har deltaget i mødets punkt 1.
1. Møde med vicevært Claus Rasmussen.
Deltog i 30 minutter inden selve bestyrelsesmødet startede. Det opleves af både Claus og bestyrelsen som en rigtig god måde at få snakket om de ting vi fælles arbejder hen imod.

2. Godkendelse af referat fra den 17.12.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

3. Økonomi (Jørn)
Regnskabet gennemgået. Stemmer pænt.

4. Info fra ansvarsområderne
a. Rengøring (Tove)
Intet at tilføje, det fungerer rigtig godt.
b. Bygninger (Jacob)
• Vi har modtaget to overslag på renovering af bygningerne efter facadeafrensning.
Vi vælger firmaet MTS, da de har arbejdet for os i rigtig mange år, og kender området særdeles godt. Arbejdet igangsættes først efter generalforsamlingen.
• Der har været holdt møder med to forskellige malerfirmaer vedr. maling af lister under vinduerne, da der er afskallet maling efter afrensning af facader.
Ingen af firmaerne ser sig ikke i stand til at komme med et totaltilbud, men vil gerne komme med en fornuftig timepris. Jacob kontakter dem begge igen.
c. Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
i. Der er indhentet tilbud fra Aalborg Anlægsgartneri på tilplantning langs blok 1,2,3 og 5 samt opretning af pigsten langs disse bygninger. Derudover tilplantning af betonrør de steder hvor der mangler bundplanter langs de fire blokke.
ii. Der er samtidig indhentet tilbud samme sted på forskønnelse af resten af torvet, hvilket indebærer fjernelse af de nuværende træer og plantning af 4 nye træer.
Vi arbejder videre med tilbuddet.

5. Evt.:
Der står stadig mange cykler på selve området, som har stået der længe – og måske ikke længere bruges. Det samme gælder for cykler der står i cykelrummet i kælderen .
Vi aftaler, at Claus sætter mærker på alle cyklerne.
De der bruger deres cykler, bedes snarest fjerne mærket igen.
De cykler der stadig står med mærket på den 15.02.2019– vil blive fjernet fra området og sendt til destruktion
25.01.2019- jlj/imb

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 27.02.2019 kl. 17.00

Xee: Fokus på serier og underholdning

Den 20. januar får jeres medlemmer og beboere en helt ny tv- og streamingkanal ved navn Xee.

Xee er en dansk underholdningskanal, der vil være tilgængelig som både tv-kanal og via streaming fra web, app eller tv-boks. Xee bliver en del af YouSee’s Grundpakke, og vil sende et unikt mix af originale danske programmer og amerikanske kvalitetsserier.

Når Xee går i luften den 20. januar, bliver det fx med danmarkspremiere på sæson 9 af ‘The Walking Dead’. Kanalen byder også på ‘Family Guy’ og ‘Suits’, dramaserier som ‘Proven Innocent’ og ‘The Passage’ og den helt nye komedieserie ‘Sunday’, der har Melvin Kakooza og Lars Hjortshøj i hovedrollerne.

Xee er et samarbejde mellem YouSee og Hollywoodstudiet FOX. Kanalen har eksklusive rettigheder til en lang række serier og programmer, som ikke kan ses andre steder. Og vil løbende vise danmarkspremiere på nogle af verdens største serier og nyeste sæsoner.

Nyt om tv-kanaler og ny kanalrækkefølge

Viasat Golf og Discovery Science kommer i YouSee’s Fuldpakke
• Har jeres medlemmer eller beboere Fuldpakken (Tillægspakke) får de Viasat Golf og Discovery Science som nye kanaler i deres tv-pakke. Det skyldes, at kanalerne Nat Geo People og TNT er lukket.
Comedy Central skifter 7.-8. januar 2019 navn til Paramount Network
• Kanalen viser et bredt spænd af internationalt kvalitetsindhold fra MTV, Comedy Central, TV Land og Channel 5. Morgentimerne på Paramount Network er reserveret til de mindste og vil fra kl. 05-09 vise de bedste børneprogrammer fra Nickelodeon
Kanaler, som er lukket og udgået som Ekstrakanaler og Bland Selv
• C More Golf, Discovery Showcase og Discovery World er lukket og udbydes ikke længere som Ekstrakanal eller Bland Selv-kanal

Vi ændrer lidt på kanalrækkefølgen
Samme dag som vi udfører kanalomlægningen i jeres forening, ændrer vi også på kanalrækkefølgen. Det betyder, at der ændres i rækkefølgen for enkelte kanaler bl.a. for at give plads til den nye kanal, Xee.

Kanal Ny kanalplads
TV 2 2
TV3 3
Xee 4
DR2 19
DR3 20
DR K 21
MTV 24
Viasat Golf 40
Discovery Science 47

Bemærk!
Xee vil ved lancering den 20. januar ligge på kanalplads 62. Først ved kanalomlægningen i jeres forening flytter Xee til kanalplads 4.

Viasat Golf og Discovery Science kan ses i YouSee’ s Fuldpakke (Tillægspakke) fra 7. januar 2019. Viasat Golf på kanalplads 51 og Discovery Science på kanalplads 19. Først ved kanalomlægningen i jeres forening flytter kanalerne til deres nye faste kanalpladser: Viasat Golf på kanalplads 40 og Discovery Science på kanalplads 47.

I kan downloade en ny kanaloversigt. Den kan f.eks. lægges op på jeres hjemmeside.

Hent kanaloversigt 2019

Tjek hvornår kanalomlægningen sker hos jer

På Driftsinformation kan I indtaste en adresse i jeres forening for at se, hvornår kanalomlægningen og ny kanalrækkefølge sker hos jer.
1. Gå til Driftsinformation – og indtast en adresse

2. Klik på Fremtidige

3. Klik på Tv, og find datoen for hvornår jeres medlemmer og beboere får ny kanalrækkefølge.

På dagen, hvor kanalomlægningen finder sted i jeres område, vil der forekomme korte afbrydelser af tv-signalet om natten.

Bemærk!
Hvis I selv sammensætter jeres tv-udbud, vil kanalomlægningen og evt. nye kanaler i jeres udbud fx Xee samt den nye kanalrækkefølge ske ifølge den aftale, I har lavet med YouSee Foreningssalg.
Derfor vil en dato for kanalomlægningen i jeres forening IKKE fremgå i ’Driftsinformation’. Kontakt venligst jeres lokale konsulent, hvis I har spørgsmål til jeres kanalomlægning.

Information til jeres medlemmer og beboere
I ugerne 3-8 vil vi i ugen op til kanalomlægningen i jeres forening sende en e-mail med information om Xee og den nye kanalrækkefølge. Mail sendes kun til de af jeres medlemmer og beboere, som har givet ok til, at vi må kommunikere til dem. Og som har et direkte regningsforhold på deres tv-pakke hos YouSee.

Hjælp til kanalomlægningen

På yousee.dk/kanaler kan jeres medlemmer og beboere finde vejledninger og hjælpevideoer, som forklarer, hvordan man genindlæser kanaler på tv’et. På nogle tv’er vil det være nødvendigt, at genindlæse kanaler, før f.eks. Xee og den nye kanalrækkefølge kommer frem.

Tv via kabel-tv-stikket med tv-boks (Humax)
Har jeres medlemmer eller beboere en YouSee Tv-boks (Humax) vil de opleve, at de om natten mellem 7.-9. januar eller mellem 14.-15. januar, får den nye kanalrækkefølge. Har de selv oprettet en Favoritliste, kan de efterfølgende placere de nye kanaler dér, hvor de ønsker det.

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
mandag den 17.12.2018 kl. 15.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)
Inspektør/vicevært Claus Rasmussen har deltaget i mødets punkt 1.
1. Møde med vicevært Claus Rasmussen.
    Deltog i 25 minutter inden selve bestyrelsesmødet startede.

• Godkendelse af referat fra den 22.11.2018
  Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2. Økonomi (Jørn)
    Regnskabet gennemgået.
    Vi har indtil videre ikke brugt for mange penge i forhold til budgettet, dog forventer vi, at der kommer ret store efterregninger på håndværkere,         mekaniker og gartner.

3. Info fra ansvarsområderne
• Rengøring (Tove)
• Intet at bemærke, det fungerer fint.
• Bygninger (Jacob)
• Der er nedlagt nye måtter i 7 ud af 10 opgange i blok 2.
  Det henstilles til beboerne i alle blokke, om at holde yderdøren lukket, da det vand der kommer ind på måtterne i forbindelse med fugtigt vejr, er      med til at nedbryde dem hurtigere.
• Ny dørpumpe sat på kælderdøren i nr. 68, den er nu betydeligt nemmere at åbne.
• Solen er frameldt pr. 01.01.2019 – og afhentes umiddelbart derefter
• Der er nu opsat nye fine nye skilte med bloknumre/opgangsnumre til bygningerne.
• Der opleves rigtig mange parkeringer på området – det henstilles at beboerne helt undlader at parkere, da der er parkeringsforbud på brandveje i    henhold til færdselsreglerne. Kun af-og pålæsning er tilladt

Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
  Torvet er nu tilplantet af Aalborg Anlægsgartneri. Der bliver foretaget eftersyn af firmaet i april måned, for at sikre alle planter lever op til aftalen      og grogarantien.
  For nuværende er der sat små plastikstrips der hvor stauderne er plantet, men disse planter vil først kunne ses til foråret. Der er tale om koboltblå   Storkenæb, som blomstrer fra tidligt forår til frosten tager dem. Disse er plantet i alle 5 kummer.
  Der er derudover plantet stedsegrøn hvidbroget Benved i alle 5 kummer.
  I de 4 af kummerne (undtaget den med springvandet) – er der i midten plantet en rød Blærespirea med bordeaux blade og hvide blomser i juni-juli.
  Alt i alt vil der fremover være tale om at kummerne vil være grøn-hvide om vinteren og koboltblå og bordeaux om sommeren.
• Der er tilplantet med ens planter (Kirsebærlauerbær) langs blok 4, samtidig er pigstenene rettet til – både langs bygningen og for enden af samme.   Vi har fået større planter end der var lovet i tilbudet, da firmaet ikke ville aflevere de små planter på 80 cm – de syntes selv det så forkert ud . I       stedet har de tilplantet med størelse 110-120 cm uden merudgift for ejerforeningen.
  De 3 runde betonrør ved blok 4, der manglede beplantning – er nu tilplantet med planten Singrøn/Vintergrøn, en stedsegrøn plante der har blå         blomster i juni/juli.
• De to Kirsebærlauerbær der stod foran blok 4 – er genbrugt andre steder på matriklen.
• Der er nu opsat kroge mod torvet, så Claus fremover kan holde afskærmningerne åbne ved behov.
Det henstilles til, at der under ingen omstændigheder nedgraves private beplantninger i pigsten, eller andre steder hvor det kunne være muligt. Det gælder både forårsløg og alle andre planter.
Så snart man tager pigsten op vil der efterfølgende være brug for reparationer, for at få et ensartet udtryk – og det er en bekostelig affære. Beboerne er velkomne til at plante egne altankasser til, men altså ikke på fællesarealer.

Vi håber I har lyst til at gå forbi torvet og blok 4, for at se hvordan der ser ud efter renoveringen. Vi glæder os til at se det fulde potentiale når foråret kommer 

Der bliver indhentet tilbud fra Aalborg Anlægsgartneri med henblik på evt. renovering ved de resterende blokke.
jlj/imb-18.12.2018

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 23. 01.19 kl. 16.00

 

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
torsdag den 22.11.2018 kl. 17.00.

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)

1. Godkendelse af referat fra den 22.10.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2. Økonomi (Jørn)
• Budgettet holder for nuværende, dog forventer vi, at der som tidligere nævnt kommer efterregning på vand.
• Vores traktor skal desværre – på grund af misligeholdelse – repareres for kr. 62.000. Dette beløb er en helt uforudset udgift, som vil komme til at belaste vores regnskab.

3. Info fra ansvarsområderne
• Bygninger (Jacob)
• Jacob venter på tilbud på nye måtter til opgangene. Der er konstateret en hel del dårlige måtter i nogen af opgangene – især i blok 2.
• Jacob og Claus har bestilt nye skilte med bloknumre/opgangsnumre til bygningerne. De nye er bestilt i sort med hvid skrift – i stedet for de gamle farver rød med hvid skrift.

• Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
• Vi har rykket for opstartsdato ved Aalborg Anlægsgartneri. Eneste svar er, at arbejdet bliver udført som aftalt – nemlig at både blok 4 og torvet er færdigt inden jul.
• Robotklipperen er afhentet, da det nu er så koldt, at græsset ikke længere skal slås.
• Der er opsat 5 flotte juletræer i Juelsparken. Lysene på juletræerne bliver tændt fredag den 30.11.18 

• Rengøring (Tove)
• Under henvisning til ordensreglerne, er der INGEN fodtøj eller lignende der må stå på trappeopgangen. Sko mv. skal opbevares i ens egen lejlighed.

4. YouSee
• Der er varslet en stigning i betaling for TV-grundpakken. Stigningen udgør kr. 9,70 pr. md – så betalingen pr. 01.01.19 vil være kr. 146,49 pr. md.

5. Evt.
• Generalforsamling er nu fastsat til tirsdag den 30.04.19 kl. 19.00 i AKKC.
• Der er lugtgener i forbindelse med madlavning i opgang nr. 26 – Claus er orienteret, og vil undersøge hvad der er problemet..
• Ejere/beboere SKAL – jf. vores vedtægter – søge bestyrelsen om tilladelse til at drive virksomhed i Juelsparken.
Fra 01.01.2019 – bliver der lukket for solariet og den lille sauna, da disse i forvejen ikke bruges af beboere/ejere.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 17.12.18 kl. 15.00.

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Juelsparken
mandag den 22.10.2018 kl. 17.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)

2. Godkendelse af referat fra den 12.09.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

3. Økonomi (Jørn)
Tallene er gennemgået, og vores budget ser ud til at holde. Dog forventer vi, at der kommer nogle efterregninger på vand som tidligere omtalt, men vi får først opgørelsen fra Aalborg Kommune senere på året.
Vores udgift til facaderens holder det beløb vi har sat af – endda med et rest på kontoen ”Hensat til vedligeholdelse”. Også i forbindelse med facaderens vil der
være et ekstra vandforbrug som vi først kender senere.

4. Info fra ansvarsområderne
• Bygninger (Jacob)
• Jacob tager kontakt til HOK (Toppenberg) for at finde ud hvilke muligheder vi har for at reparere på de vinduer, hvor den sorte folie er skallet af – efter vi har fået facaderne renoveret. Efter bestyrelsesmødet har Jacob meldt tilbage, at vinduerne – ifølge maler – kan afrenses, grundes og males med godt resultat. NB: Arbejdet kan, ifølge maleren, dog først påbegyndes til foråret 2019 da nattefrosten nærmer sig.
• Nina Ziegler, Juelsparken 20 – har påpeget, at de nye ståldøre ikke bliver låst af alle beboere. Vi har kigget på problematikken, og kan se, at døren lige efter den yderste dør, er en dør med smæklås der ikke kan slås fra. Det betyder, at man kun kan komme ind til dør nr. 2 uden nøgle – og altså ikke har mulighed for at komme helt ind i bygningen.
Der kan ikke sættes smæklås på den yderste låge.
• Jacob har indhentet overslag på facaderenovering fra firmaet MTS og Pejter Byg.
NB: Arbejdet kan,ifølge mureren, dog først påbegyndes til foråret 2019 da nattefrosten nærmer sig.

• Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
• Der er opsat nye malede afskærmninger for enden af blok 4, ved opgangen til torvet samt for enden af blok 1 ned mod Spar.
Vi kontakter HOK (Toppenberg) for at høre om der kan laves en magnetordning ved afskærmningerne, så disse kan åbnes og holdes på plads, når inspektøren har behov for at køre igennem.
• Der bliver igen i år opsat 5 flotte juletræer i Juelsparken.
Det bliver en af vores ny inspektørs første opgave, at udvælge de flotteste 
• Vi har fået to tilbud på beplantning af torvet, samt beplantning og renovering af pigsten ved blok 4.
Vi vælger at tage mod tilbuddet fra Aalborg Anlægsgartneri:
Det er nytænkende, nemt at vedligeholde og vil være pænt og frodigt året rundt. Samtidig får vi helt nye ens planter langs blok 4 (Kirsebærlauerbær)og bundene af betonrørene ud for samme blok vil også blive plantet til. Alle de ”private” beplantninger vil samtidig blive fjernet. Firmaet har lovet at arbejdet vil være udført inden jul.

• Rengøring (Tove)
Intet at bemærke – det fungerer helt som det forventes.

5. Evt.
• Jørn Skyttehus, nr. 28 – har tidligere rettet henvendelse med forslag til, at man forbyder brug af kulgrill og éngangsgrill på altanerne, både af hensyn til brandfare og lugtgener.
Vi enes nu om, at vi ændrer ordensreglerne pr. 01.01.19 – så brug af kulgrill på altanerne fra denne dato bliver forbudt.
• Der er flere klager over, at ordensreglerne vedrørende vasketøj på altanerne – ikke overholdes. Flere steder er der udspændt snor til vasketøj, og andre steder hænger der tøj oppe i kroge i ”loftet” på altanerne.
Der må IKKE hænges vasketøj på altanerne – i højde over altankasserne 
Har man brug for mere tørreplads – er alle velkomne til at bruge de tørrestativer der forefindes flere steder på vores areal.
• Parkering forbudt skilte – vil blive ophængt ved indkørsler til brandvejene i Juelsparken.

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 22.11.18 kl. 17.00
23.10.18/imb/jlj

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
onsdag den 12.09.2018 kl. 17.00


Til stede
:  Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard og Inger Marie Borup

1.     Godkendelse af referat fra den 27.08.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2.     Info fra ansvarsområderne

a.     Rengøring (Tove)
Intet at bemærke – det fungerer virkelig godt.

b.     Bygninger (Jacob)
Jacob har været på rundtur med en murer fra firmaet MTS, da dette firma tidligere har lavet arbejde for ejerforeningen. Der er taget bestik af de mange skader der er fremkommet, i forbindelse med afrensning af facaderne.
Pga. travlhed vil firmaet få svært ved at udføre opgaven inden vinteren kommer, og Jacob vil derfor forsøge at finde et firma der kan gå i gang snarest muligt.

c.      Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
Der er opsat nyt malet fodhegn ved enden af blok 5 ned mod parkeringspladsen.
Sonja og Inger Marie har haft møde med Rasmus fra Toppenberg, angående udseendet på de låger der skal opsættes ved blok 1, ved rampen mod torvet, og for enden af blok 4. Vi forventer at disse ting opsættes i løbet af uge 39.
Der har været møde med et firma vedr. evt. vertikalskæring af vores græsplæner. Vi afventer tilbud.
Vi har modtaget tilbud fra Gug Planteskole på beplantning af torvet, men vi vælger at indhente endnu et tilbud for at kunne se prisniveauet.
Samtidig vil der i næste tilbud være evt. vertikalskæring af vores græsplæner.

d.     Økonomi (Jørn)
Ingen nye tal fremkommet til dette møde.

3.     Evt.
Beboere bedes være opmærksomme på, at hvis man ønsker at drive erhverv fra ens bopæl, skal der søges om tilladelse hos bestyrelsen.


Ny inspektør
Der har været afholdt ansættelsessamtaler med 3 udvalgte ansøgere (udvalgt fra 40 ansøgere i alt).
En enig bestyrelse har besluttet at ansætte Claus Mørch Rasmussen som inspektør pr. 01.11.2018.
Claus vil være kendt for en del af beboerne, da han tidligere har været ansat her – i perioden 2002 til 2007.
Claus er 54 år, og kommer fra en stilling i Himmerland Boligforening – hvor han har været ansat fra 2007 – og stadig er ansat indtil 31.10.2018.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 22. oktober 2018 kl. 17.00


Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
mandag den 27.08.2018 kl. 17.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard og Inger Marie Borup
1. Godkendelse af referat fra den 25.07.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2. Sikring af tage
Blok 4 har problemer med små sten fra tagasfalten, der falder ned i haverne.
Vi har kontaktet tagfirmaet Phønix og de oplyser, at de er blevet kontaktet af en person med tilknytning til ejerforeningen. Vedkommende har oplyst til firmaet, at hvis de udfører arbejde i Juelsparken – uden der er etableret blivende faldsikring på blokkene, vil de blive meldt til Arbejdstilsynet.
Vi har nu indhentet tilbud på blivende faldsikring af hele Juelsparken, men da regningen vil blive på flere hundrede tusinde kroner, venter vi med at tage beslutning indtil næste generalforsamling.

3. Økonomi
Gennemgået – ingen bemærkninger.

4. Ejendomsinspektør/vicevært
Haakon afholder 3 ferie-fridage i uge 35 (mandag, tirsdag og onsdag). Kontoret lukkes – men Kjærs Service ordner skrald mandag og onsdag.
Haakon har oplyst bestyrelsen om, at han ikke må hælde maling op i mindre dåser til beboerne iflg. Arbejdstilsynet. Der er fra bestyrelsen taget kontakt til Arbejdstilsynet, og det oplyses, at hvis der er en høj sikkerhedskode på malingen, kan det være forbudt at hælde op uden værn af nogen art.
Vi har bedt Haakon fremskaffe sikkerhedskoden på vores maling– og det viser sig, at den maling vi bruger har den mindste sikkerhedskode (MAL kode: 00-1), hvilket anses for fuldstændig ufarligt.
Haakon er orienteret om, at han fremover skal ophælde maling til beboerne – sådan som han også tidligere har gjort.

5. Info fra ansvarsområderne
a. Rengøring:
Intet at bemærke.

b. Hjemmesiden:
Jørn overtager ansvaret for hjemmesiden fra Inger Marie.
Pga. alt for mange uløste problemer med vores hjemmeside, har vi valgt at skifte udbyder.
Efter en hel del arbejde – er der nu skiftet til en ny udbyder – ”Erhvervshjemmesider.dk”

c. Udenomsarealer:
Der er aftalt møde med Aalborg Kommune – legepladsen bliver vurderet torsdag den 30.08.18.
Vi afventer tilbud fra Gug Anlægsgartneri – på nyplantning/renovering af Torvet m.m. Kommer i uge 35.
Jørn har indhentet tilbud på fliserens af torvet. Vi sammenligner priser, og vil forhøre os hos det ene firma mhp. prisen for fugesand.
Sonja og Inger Marie vil indhente 2 forskellige tilbud på vertikalskæring af de store græsplæner (udføres først til foråret)

d. Bygninger:
Jacob vil indhente tilbud på reparation af murværk forskellige steder – både vægge op mod torvet – men også de skader der er opstået efter facaderensningen.
Det nye træskur for enden af blok 3 er nu blevet malet.

6. Ansøgninger.
Vi har fået næsten 40 ansøgninger til den opslåede stilling.
Vi har besluttet at indkalde 3 personer til en uddybende samtale, som vil finde sted fredag den 07.09.18
Under det her punkt beslutter vi også, at den nye inspektør/vicevært fremover skal med til vores månedlige møder. Det betyder, at vedkommende vil blive indkaldt til mødet kl. 17.00 – og så kan være med max. ½ time, inden vi starter på dagsordenen for bestyrelsesmødet.

7. Evt.
Intet.

Næste bestyrelsesmøde finder sted onsdag den 12.09.18 kl. 17.00

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
mandag den 17.12.2018 kl. 15.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)
Inspektør/vicevært Claus Rasmussen har deltaget i mødets punkt 1.
1. Møde med vicevært Claus Rasmussen.
    Deltog i 25 minutter inden selve bestyrelsesmødet startede.

• Godkendelse af referat fra den 22.11.2018
  Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2. Økonomi (Jørn)
    Regnskabet gennemgået.
    Vi har indtil videre ikke brugt for mange penge i forhold til budgettet, dog forventer vi, at der kommer ret store efterregninger på håndværkere,         mekaniker og gartner.

3. Info fra ansvarsområderne
• Rengøring (Tove)
• Intet at bemærke, det fungerer fint.
• Bygninger (Jacob)
• Der er nedlagt nye måtter i 7 ud af 10 opgange i blok 2.
  Det henstilles til beboerne i alle blokke, om at holde yderdøren lukket, da det vand der kommer ind på måtterne i forbindelse med fugtigt vejr, er      med til at nedbryde dem hurtigere.
• Ny dørpumpe sat på kælderdøren i nr. 68, den er nu betydeligt nemmere at åbne.
• Solen er frameldt pr. 01.01.2019 – og afhentes umiddelbart derefter
• Der er nu opsat nye fine nye skilte med bloknumre/opgangsnumre til bygningerne.
• Der opleves rigtig mange parkeringer på området – det henstilles at beboerne helt undlader at parkere, da der er parkeringsforbud på brandveje i    henhold til færdselsreglerne. Kun af-og pålæsning er tilladt

Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
  Torvet er nu tilplantet af Aalborg Anlægsgartneri. Der bliver foretaget eftersyn af firmaet i april måned, for at sikre alle planter lever op til aftalen      og grogarantien.
  For nuværende er der sat små plastikstrips der hvor stauderne er plantet, men disse planter vil først kunne ses til foråret. Der er tale om koboltblå   Storkenæb, som blomstrer fra tidligt forår til frosten tager dem. Disse er plantet i alle 5 kummer.
  Der er derudover plantet stedsegrøn hvidbroget Benved i alle 5 kummer.
  I de 4 af kummerne (undtaget den med springvandet) – er der i midten plantet en rød Blærespirea med bordeaux blade og hvide blomser i juni-juli.
  Alt i alt vil der fremover være tale om at kummerne vil være grøn-hvide om vinteren og koboltblå og bordeaux om sommeren.
• Der er tilplantet med ens planter (Kirsebærlauerbær) langs blok 4, samtidig er pigstenene rettet til – både langs bygningen og for enden af samme.   Vi har fået større planter end der var lovet i tilbudet, da firmaet ikke ville aflevere de små planter på 80 cm – de syntes selv det så forkert ud . I       stedet har de tilplantet med størelse 110-120 cm uden merudgift for ejerforeningen.
  De 3 runde betonrør ved blok 4, der manglede beplantning – er nu tilplantet med planten Singrøn/Vintergrøn, en stedsegrøn plante der har blå         blomster i juni/juli.
• De to Kirsebærlauerbær der stod foran blok 4 – er genbrugt andre steder på matriklen.
• Der er nu opsat kroge mod torvet, så Claus fremover kan holde afskærmningerne åbne ved behov.
Det henstilles til, at der under ingen omstændigheder nedgraves private beplantninger i pigsten, eller andre steder hvor det kunne være muligt. Det gælder både forårsløg og alle andre planter.
Så snart man tager pigsten op vil der efterfølgende være brug for reparationer, for at få et ensartet udtryk – og det er en bekostelig affære. Beboerne er velkomne til at plante egne altankasser til, men altså ikke på fællesarealer.

Vi håber I har lyst til at gå forbi torvet og blok 4, for at se hvordan der ser ud efter renoveringen. Vi glæder os til at se det fulde potentiale når foråret kommer 

Der bliver indhentet tilbud fra Aalborg Anlægsgartneri med henblik på evt. renovering ved de resterende blokke.
jlj/imb-18.12.2018

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 23. 01.19 kl. 17.00

 

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
torsdag den 22.11.2018 kl. 17.00.

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)

1. Godkendelse af referat fra den 22.10.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2. Økonomi (Jørn)
• Budgettet holder for nuværende, dog forventer vi, at der som tidligere nævnt kommer efterregning på vand.
• Vores traktor skal desværre – på grund af misligeholdelse – repareres for kr. 62.000. Dette beløb er en helt uforudset udgift, som vil komme til at belaste vores regnskab.

3. Info fra ansvarsområderne
• Bygninger (Jacob)
• Jacob venter på tilbud på nye måtter til opgangene. Der er konstateret en hel del dårlige måtter i nogen af opgangene – især i blok 2.
• Jacob og Claus har bestilt nye skilte med bloknumre/opgangsnumre til bygningerne. De nye er bestilt i sort med hvid skrift – i stedet for de gamle farver rød med hvid skrift.

• Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
• Vi har rykket for opstartsdato ved Aalborg Anlægsgartneri. Eneste svar er, at arbejdet bliver udført som aftalt – nemlig at både blok 4 og torvet er færdigt inden jul.
• Robotklipperen er afhentet, da det nu er så koldt, at græsset ikke længere skal slås.
• Der er opsat 5 flotte juletræer i Juelsparken. Lysene på juletræerne bliver tændt fredag den 30.11.18 

• Rengøring (Tove)
• Under henvisning til ordensreglerne, er der INGEN fodtøj eller lignende der må stå på trappeopgangen. Sko mv. skal opbevares i ens egen lejlighed.

4. YouSee
• Der er varslet en stigning i betaling for TV-grundpakken. Stigningen udgør kr. 9,70 pr. md – så betalingen pr. 01.01.19 vil være kr. 146,49 pr. md.

5. Evt.
• Generalforsamling er nu fastsat til tirsdag den 30.04.19 kl. 19.00 i AKKC.
• Der er lugtgener i forbindelse med madlavning i opgang nr. 26 – Claus er orienteret, og vil undersøge hvad der er problemet..
• Ejere/beboere SKAL – jf. vores vedtægter – søge bestyrelsen om tilladelse til at drive virksomhed i Juelsparken.
Fra 01.01.2019 – bliver der lukket for solariet og den lille sauna, da disse i forvejen ikke bruges af beboere/ejere.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 17.12.18 kl. 15.00.

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Juelsparken
mandag den 22.10.2018 kl. 17.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)

2. Godkendelse af referat fra den 12.09.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

3. Økonomi (Jørn)
Tallene er gennemgået, og vores budget ser ud til at holde. Dog forventer vi, at der kommer nogle efterregninger på vand som tidligere omtalt, men vi får først opgørelsen fra Aalborg Kommune senere på året.
Vores udgift til facaderens holder det beløb vi har sat af – endda med et rest på kontoen ”Hensat til vedligeholdelse”. Også i forbindelse med facaderens vil der
være et ekstra vandforbrug som vi først kender senere.

4. Info fra ansvarsområderne
• Bygninger (Jacob)
• Jacob tager kontakt til HOK (Toppenberg) for at finde ud hvilke muligheder vi har for at reparere på de vinduer, hvor den sorte folie er skallet af – efter vi har fået facaderne renoveret. Efter bestyrelsesmødet har Jacob meldt tilbage, at vinduerne – ifølge maler – kan afrenses, grundes og males med godt resultat. NB: Arbejdet kan, ifølge maleren, dog først påbegyndes til foråret 2019 da nattefrosten nærmer sig.
• Nina Ziegler, Juelsparken 20 – har påpeget, at de nye ståldøre ikke bliver låst af alle beboere. Vi har kigget på problematikken, og kan se, at døren lige efter den yderste dør, er en dør med smæklås der ikke kan slås fra. Det betyder, at man kun kan komme ind til dør nr. 2 uden nøgle – og altså ikke har mulighed for at komme helt ind i bygningen.
Der kan ikke sættes smæklås på den yderste låge.
• Jacob har indhentet overslag på facaderenovering fra firmaet MTS og Pejter Byg.
NB: Arbejdet kan,ifølge mureren, dog først påbegyndes til foråret 2019 da nattefrosten nærmer sig.

• Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
• Der er opsat nye malede afskærmninger for enden af blok 4, ved opgangen til torvet samt for enden af blok 1 ned mod Spar.
Vi kontakter HOK (Toppenberg) for at høre om der kan laves en magnetordning ved afskærmningerne, så disse kan åbnes og holdes på plads, når inspektøren har behov for at køre igennem.
• Der bliver igen i år opsat 5 flotte juletræer i Juelsparken.
Det bliver en af vores ny inspektørs første opgave, at udvælge de flotteste 
• Vi har fået to tilbud på beplantning af torvet, samt beplantning og renovering af pigsten ved blok 4.
Vi vælger at tage mod tilbuddet fra Aalborg Anlægsgartneri:
Det er nytænkende, nemt at vedligeholde og vil være pænt og frodigt året rundt. Samtidig får vi helt nye ens planter langs blok 4 (Kirsebærlauerbær)og bundene af betonrørene ud for samme blok vil også blive plantet til. Alle de ”private” beplantninger vil samtidig blive fjernet. Firmaet har lovet at arbejdet vil være udført inden jul.

• Rengøring (Tove)
Intet at bemærke – det fungerer helt som det forventes.

5. Evt.
• Jørn Skyttehus, nr. 28 – har tidligere rettet henvendelse med forslag til, at man forbyder brug af kulgrill og éngangsgrill på altanerne, både af hensyn til brandfare og lugtgener.
Vi enes nu om, at vi ændrer ordensreglerne pr. 01.01.19 – så brug af kulgrill på altanerne fra denne dato bliver forbudt.
• Der er flere klager over, at ordensreglerne vedrørende vasketøj på altanerne – ikke overholdes. Flere steder er der udspændt snor til vasketøj, og andre steder hænger der tøj oppe i kroge i ”loftet” på altanerne.
Der må IKKE hænges vasketøj på altanerne – i højde over altankasserne 
Har man brug for mere tørreplads – er alle velkomne til at bruge de tørrestativer der forefindes flere steder på vores areal.
• Parkering forbudt skilte – vil blive ophængt ved indkørsler til brandvejene i Juelsparken.

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 22.11.18 kl. 17.00
23.10.18/imb/jlj

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
onsdag den 12.09.2018 kl. 17.00


Til stede
:  Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard og Inger Marie Borup

1.     Godkendelse af referat fra den 27.08.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2.     Info fra ansvarsområderne

a.     Rengøring (Tove)
Intet at bemærke – det fungerer virkelig godt.

b.     Bygninger (Jacob)
Jacob har været på rundtur med en murer fra firmaet MTS, da dette firma tidligere har lavet arbejde for ejerforeningen. Der er taget bestik af de mange skader der er fremkommet, i forbindelse med afrensning af facaderne.
Pga. travlhed vil firmaet få svært ved at udføre opgaven inden vinteren kommer, og Jacob vil derfor forsøge at finde et firma der kan gå i gang snarest muligt.

c.      Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
Der er opsat nyt malet fodhegn ved enden af blok 5 ned mod parkeringspladsen.
Sonja og Inger Marie har haft møde med Rasmus fra Toppenberg, angående udseendet på de låger der skal opsættes ved blok 1, ved rampen mod torvet, og for enden af blok 4. Vi forventer at disse ting opsættes i løbet af uge 39.
Der har været møde med et firma vedr. evt. vertikalskæring af vores græsplæner. Vi afventer tilbud.
Vi har modtaget tilbud fra Gug Planteskole på beplantning af torvet, men vi vælger at indhente endnu et tilbud for at kunne se prisniveauet.
Samtidig vil der i næste tilbud være evt. vertikalskæring af vores græsplæner.

d.     Økonomi (Jørn)
Ingen nye tal fremkommet til dette møde.

3.     Evt.
Beboere bedes være opmærksomme på, at hvis man ønsker at drive erhverv fra ens bopæl, skal der søges om tilladelse hos bestyrelsen.


Ny inspektør
Der har været afholdt ansættelsessamtaler med 3 udvalgte ansøgere (udvalgt fra 40 ansøgere i alt).
En enig bestyrelse har besluttet at ansætte Claus Mørch Rasmussen som inspektør pr. 01.11.2018.
Claus vil være kendt for en del af beboerne, da han tidligere har været ansat her – i perioden 2002 til 2007.
Claus er 54 år, og kommer fra en stilling i Himmerland Boligforening – hvor han har været ansat fra 2007 – og stadig er ansat indtil 31.10.2018.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 22. oktober 2018 kl. 17.00


Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
mandag den 27.08.2018 kl. 17.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard og Inger Marie Borup
1. Godkendelse af referat fra den 25.07.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2. Sikring af tage
Blok 4 har problemer med små sten fra tagasfalten, der falder ned i haverne.
Vi har kontaktet tagfirmaet Phønix og de oplyser, at de er blevet kontaktet af en person med tilknytning til ejerforeningen. Vedkommende har oplyst til firmaet, at hvis de udfører arbejde i Juelsparken – uden der er etableret blivende faldsikring på blokkene, vil de blive meldt til Arbejdstilsynet.
Vi har nu indhentet tilbud på blivende faldsikring af hele Juelsparken, men da regningen vil blive på flere hundrede tusinde kroner, venter vi med at tage beslutning indtil næste generalforsamling.

3. Økonomi
Gennemgået – ingen bemærkninger.

4. Ejendomsinspektør/vicevært
Haakon afholder 3 ferie-fridage i uge 35 (mandag, tirsdag og onsdag). Kontoret lukkes – men Kjærs Service ordner skrald mandag og onsdag.
Haakon har oplyst bestyrelsen om, at han ikke må hælde maling op i mindre dåser til beboerne iflg. Arbejdstilsynet. Der er fra bestyrelsen taget kontakt til Arbejdstilsynet, og det oplyses, at hvis der er en høj sikkerhedskode på malingen, kan det være forbudt at hælde op uden værn af nogen art.
Vi har bedt Haakon fremskaffe sikkerhedskoden på vores maling– og det viser sig, at den maling vi bruger har den mindste sikkerhedskode (MAL kode: 00-1), hvilket anses for fuldstændig ufarligt.
Haakon er orienteret om, at han fremover skal ophælde maling til beboerne – sådan som han også tidligere har gjort.

5. Info fra ansvarsområderne
a. Rengøring:
Intet at bemærke.

b. Hjemmesiden:
Jørn overtager ansvaret for hjemmesiden fra Inger Marie.
Pga. alt for mange uløste problemer med vores hjemmeside, har vi valgt at skifte udbyder.
Efter en hel del arbejde – er der nu skiftet til en ny udbyder – ”Erhvervshjemmesider.dk”

c. Udenomsarealer:
Der er aftalt møde med Aalborg Kommune – legepladsen bliver vurderet torsdag den 30.08.18.
Vi afventer tilbud fra Gug Anlægsgartneri – på nyplantning/renovering af Torvet m.m. Kommer i uge 35.
Jørn har indhentet tilbud på fliserens af torvet. Vi sammenligner priser, og vil forhøre os hos det ene firma mhp. prisen for fugesand.
Sonja og Inger Marie vil indhente 2 forskellige tilbud på vertikalskæring af de store græsplæner (udføres først til foråret)

d. Bygninger:
Jacob vil indhente tilbud på reparation af murværk forskellige steder – både vægge op mod torvet – men også de skader der er opstået efter facaderensningen.
Det nye træskur for enden af blok 3 er nu blevet malet.

6. Ansøgninger.
Vi har fået næsten 40 ansøgninger til den opslåede stilling.
Vi har besluttet at indkalde 3 personer til en uddybende samtale, som vil finde sted fredag den 07.09.18
Under det her punkt beslutter vi også, at den nye inspektør/vicevært fremover skal med til vores månedlige møder. Det betyder, at vedkommende vil blive indkaldt til mødet kl. 17.00 – og så kan være med max. ½ time, inden vi starter på dagsordenen for bestyrelsesmødet.

7. Evt.
Intet.

Næste bestyrelsesmøde finder sted onsdag den 12.09.18 kl. 17.00

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
mandag den 17.12.2018 kl. 15.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)
Inspektør/vicevært Claus Rasmussen har deltaget i mødets punkt 1.
1. Møde med vicevært Claus Rasmussen.
    Deltog i 25 minutter inden selve bestyrelsesmødet startede.

• Godkendelse af referat fra den 22.11.2018
  Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2. Økonomi (Jørn)
    Regnskabet gennemgået.
    Vi har indtil videre ikke brugt for mange penge i forhold til budgettet, dog forventer vi, at der kommer ret store efterregninger på håndværkere,         mekaniker og gartner.

3. Info fra ansvarsområderne
• Rengøring (Tove)
• Intet at bemærke, det fungerer fint.
• Bygninger (Jacob)
• Der er nedlagt nye måtter i 7 ud af 10 opgange i blok 2.
  Det henstilles til beboerne i alle blokke, om at holde yderdøren lukket, da det vand der kommer ind på måtterne i forbindelse med fugtigt vejr, er      med til at nedbryde dem hurtigere.
• Ny dørpumpe sat på kælderdøren i nr. 68, den er nu betydeligt nemmere at åbne.
• Solen er frameldt pr. 01.01.2019 – og afhentes umiddelbart derefter
• Der er nu opsat nye fine nye skilte med bloknumre/opgangsnumre til bygningerne.
• Der opleves rigtig mange parkeringer på området – det henstilles at beboerne helt undlader at parkere, da der er parkeringsforbud på brandveje i    henhold til færdselsreglerne. Kun af-og pålæsning er tilladt

Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
  Torvet er nu tilplantet af Aalborg Anlægsgartneri. Der bliver foretaget eftersyn af firmaet i april måned, for at sikre alle planter lever op til aftalen      og grogarantien.
  For nuværende er der sat små plastikstrips der hvor stauderne er plantet, men disse planter vil først kunne ses til foråret. Der er tale om koboltblå   Storkenæb, som blomstrer fra tidligt forår til frosten tager dem. Disse er plantet i alle 5 kummer.
  Der er derudover plantet stedsegrøn hvidbroget Benved i alle 5 kummer.
  I de 4 af kummerne (undtaget den med springvandet) – er der i midten plantet en rød Blærespirea med bordeaux blade og hvide blomser i juni-juli.
  Alt i alt vil der fremover være tale om at kummerne vil være grøn-hvide om vinteren og koboltblå og bordeaux om sommeren.
• Der er tilplantet med ens planter (Kirsebærlauerbær) langs blok 4, samtidig er pigstenene rettet til – både langs bygningen og for enden af samme.   Vi har fået større planter end der var lovet i tilbudet, da firmaet ikke ville aflevere de små planter på 80 cm – de syntes selv det så forkert ud . I       stedet har de tilplantet med størelse 110-120 cm uden merudgift for ejerforeningen.
  De 3 runde betonrør ved blok 4, der manglede beplantning – er nu tilplantet med planten Singrøn/Vintergrøn, en stedsegrøn plante der har blå         blomster i juni/juli.
• De to Kirsebærlauerbær der stod foran blok 4 – er genbrugt andre steder på matriklen.
• Der er nu opsat kroge mod torvet, så Claus fremover kan holde afskærmningerne åbne ved behov.
Det henstilles til, at der under ingen omstændigheder nedgraves private beplantninger i pigsten, eller andre steder hvor det kunne være muligt. Det gælder både forårsløg og alle andre planter.
Så snart man tager pigsten op vil der efterfølgende være brug for reparationer, for at få et ensartet udtryk – og det er en bekostelig affære. Beboerne er velkomne til at plante egne altankasser til, men altså ikke på fællesarealer.

Vi håber I har lyst til at gå forbi torvet og blok 4, for at se hvordan der ser ud efter renoveringen. Vi glæder os til at se det fulde potentiale når foråret kommer 

Der bliver indhentet tilbud fra Aalborg Anlægsgartneri med henblik på evt. renovering ved de resterende blokke.
jlj/imb-18.12.2018

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 23. 01.19 kl. 17.00

 

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
torsdag den 22.11.2018 kl. 17.00.

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)

1. Godkendelse af referat fra den 22.10.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2. Økonomi (Jørn)
• Budgettet holder for nuværende, dog forventer vi, at der som tidligere nævnt kommer efterregning på vand.
• Vores traktor skal desværre – på grund af misligeholdelse – repareres for kr. 62.000. Dette beløb er en helt uforudset udgift, som vil komme til at belaste vores regnskab.

3. Info fra ansvarsområderne
• Bygninger (Jacob)
• Jacob venter på tilbud på nye måtter til opgangene. Der er konstateret en hel del dårlige måtter i nogen af opgangene – især i blok 2.
• Jacob og Claus har bestilt nye skilte med bloknumre/opgangsnumre til bygningerne. De nye er bestilt i sort med hvid skrift – i stedet for de gamle farver rød med hvid skrift.

• Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
• Vi har rykket for opstartsdato ved Aalborg Anlægsgartneri. Eneste svar er, at arbejdet bliver udført som aftalt – nemlig at både blok 4 og torvet er færdigt inden jul.
• Robotklipperen er afhentet, da det nu er så koldt, at græsset ikke længere skal slås.
• Der er opsat 5 flotte juletræer i Juelsparken. Lysene på juletræerne bliver tændt fredag den 30.11.18 

• Rengøring (Tove)
• Under henvisning til ordensreglerne, er der INGEN fodtøj eller lignende der må stå på trappeopgangen. Sko mv. skal opbevares i ens egen lejlighed.

4. YouSee
• Der er varslet en stigning i betaling for TV-grundpakken. Stigningen udgør kr. 9,70 pr. md – så betalingen pr. 01.01.19 vil være kr. 146,49 pr. md.

5. Evt.
• Generalforsamling er nu fastsat til tirsdag den 30.04.19 kl. 19.00 i AKKC.
• Der er lugtgener i forbindelse med madlavning i opgang nr. 26 – Claus er orienteret, og vil undersøge hvad der er problemet..
• Ejere/beboere SKAL – jf. vores vedtægter – søge bestyrelsen om tilladelse til at drive virksomhed i Juelsparken.
Fra 01.01.2019 – bliver der lukket for solariet og den lille sauna, da disse i forvejen ikke bruges af beboere/ejere.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 17.12.18 kl. 15.00.

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Juelsparken
mandag den 22.10.2018 kl. 17.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)

2. Godkendelse af referat fra den 12.09.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

3. Økonomi (Jørn)
Tallene er gennemgået, og vores budget ser ud til at holde. Dog forventer vi, at der kommer nogle efterregninger på vand som tidligere omtalt, men vi får først opgørelsen fra Aalborg Kommune senere på året.
Vores udgift til facaderens holder det beløb vi har sat af – endda med et rest på kontoen ”Hensat til vedligeholdelse”. Også i forbindelse med facaderens vil der
være et ekstra vandforbrug som vi først kender senere.

4. Info fra ansvarsområderne
• Bygninger (Jacob)
• Jacob tager kontakt til HOK (Toppenberg) for at finde ud hvilke muligheder vi har for at reparere på de vinduer, hvor den sorte folie er skallet af – efter vi har fået facaderne renoveret. Efter bestyrelsesmødet har Jacob meldt tilbage, at vinduerne – ifølge maler – kan afrenses, grundes og males med godt resultat. NB: Arbejdet kan, ifølge maleren, dog først påbegyndes til foråret 2019 da nattefrosten nærmer sig.
• Nina Ziegler, Juelsparken 20 – har påpeget, at de nye ståldøre ikke bliver låst af alle beboere. Vi har kigget på problematikken, og kan se, at døren lige efter den yderste dør, er en dør med smæklås der ikke kan slås fra. Det betyder, at man kun kan komme ind til dør nr. 2 uden nøgle – og altså ikke har mulighed for at komme helt ind i bygningen.
Der kan ikke sættes smæklås på den yderste låge.
• Jacob har indhentet overslag på facaderenovering fra firmaet MTS og Pejter Byg.
NB: Arbejdet kan,ifølge mureren, dog først påbegyndes til foråret 2019 da nattefrosten nærmer sig.

• Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
• Der er opsat nye malede afskærmninger for enden af blok 4, ved opgangen til torvet samt for enden af blok 1 ned mod Spar.
Vi kontakter HOK (Toppenberg) for at høre om der kan laves en magnetordning ved afskærmningerne, så disse kan åbnes og holdes på plads, når inspektøren har behov for at køre igennem.
• Der bliver igen i år opsat 5 flotte juletræer i Juelsparken.
Det bliver en af vores ny inspektørs første opgave, at udvælge de flotteste 
• Vi har fået to tilbud på beplantning af torvet, samt beplantning og renovering af pigsten ved blok 4.
Vi vælger at tage mod tilbuddet fra Aalborg Anlægsgartneri:
Det er nytænkende, nemt at vedligeholde og vil være pænt og frodigt året rundt. Samtidig får vi helt nye ens planter langs blok 4 (Kirsebærlauerbær)og bundene af betonrørene ud for samme blok vil også blive plantet til. Alle de ”private” beplantninger vil samtidig blive fjernet. Firmaet har lovet at arbejdet vil være udført inden jul.

• Rengøring (Tove)
Intet at bemærke – det fungerer helt som det forventes.

5. Evt.
• Jørn Skyttehus, nr. 28 – har tidligere rettet henvendelse med forslag til, at man forbyder brug af kulgrill og éngangsgrill på altanerne, både af hensyn til brandfare og lugtgener.
Vi enes nu om, at vi ændrer ordensreglerne pr. 01.01.19 – så brug af kulgrill på altanerne fra denne dato bliver forbudt.
• Der er flere klager over, at ordensreglerne vedrørende vasketøj på altanerne – ikke overholdes. Flere steder er der udspændt snor til vasketøj, og andre steder hænger der tøj oppe i kroge i ”loftet” på altanerne.
Der må IKKE hænges vasketøj på altanerne – i højde over altankasserne 
Har man brug for mere tørreplads – er alle velkomne til at bruge de tørrestativer der forefindes flere steder på vores areal.
• Parkering forbudt skilte – vil blive ophængt ved indkørsler til brandvejene i Juelsparken.

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 22.11.18 kl. 17.00
23.10.18/imb/jlj

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
onsdag den 12.09.2018 kl. 17.00


Til stede
:  Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard og Inger Marie Borup

1.     Godkendelse af referat fra den 27.08.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2.     Info fra ansvarsområderne

a.     Rengøring (Tove)
Intet at bemærke – det fungerer virkelig godt.

b.     Bygninger (Jacob)
Jacob har været på rundtur med en murer fra firmaet MTS, da dette firma tidligere har lavet arbejde for ejerforeningen. Der er taget bestik af de mange skader der er fremkommet, i forbindelse med afrensning af facaderne.
Pga. travlhed vil firmaet få svært ved at udføre opgaven inden vinteren kommer, og Jacob vil derfor forsøge at finde et firma der kan gå i gang snarest muligt.

c.      Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
Der er opsat nyt malet fodhegn ved enden af blok 5 ned mod parkeringspladsen.
Sonja og Inger Marie har haft møde med Rasmus fra Toppenberg, angående udseendet på de låger der skal opsættes ved blok 1, ved rampen mod torvet, og for enden af blok 4. Vi forventer at disse ting opsættes i løbet af uge 39.
Der har været møde med et firma vedr. evt. vertikalskæring af vores græsplæner. Vi afventer tilbud.
Vi har modtaget tilbud fra Gug Planteskole på beplantning af torvet, men vi vælger at indhente endnu et tilbud for at kunne se prisniveauet.
Samtidig vil der i næste tilbud være evt. vertikalskæring af vores græsplæner.

d.     Økonomi (Jørn)
Ingen nye tal fremkommet til dette møde.

3.     Evt.
Beboere bedes være opmærksomme på, at hvis man ønsker at drive erhverv fra ens bopæl, skal der søges om tilladelse hos bestyrelsen.


Ny inspektør
Der har været afholdt ansættelsessamtaler med 3 udvalgte ansøgere (udvalgt fra 40 ansøgere i alt).
En enig bestyrelse har besluttet at ansætte Claus Mørch Rasmussen som inspektør pr. 01.11.2018.
Claus vil være kendt for en del af beboerne, da han tidligere har været ansat her – i perioden 2002 til 2007.
Claus er 54 år, og kommer fra en stilling i Himmerland Boligforening – hvor han har været ansat fra 2007 – og stadig er ansat indtil 31.10.2018.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 22. oktober 2018 kl. 17.00


Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
mandag den 27.08.2018 kl. 17.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard og Inger Marie Borup
1. Godkendelse af referat fra den 25.07.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2. Sikring af tage
Blok 4 har problemer med små sten fra tagasfalten, der falder ned i haverne.
Vi har kontaktet tagfirmaet Phønix og de oplyser, at de er blevet kontaktet af en person med tilknytning til ejerforeningen. Vedkommende har oplyst til firmaet, at hvis de udfører arbejde i Juelsparken – uden der er etableret blivende faldsikring på blokkene, vil de blive meldt til Arbejdstilsynet.
Vi har nu indhentet tilbud på blivende faldsikring af hele Juelsparken, men da regningen vil blive på flere hundrede tusinde kroner, venter vi med at tage beslutning indtil næste generalforsamling.

3. Økonomi
Gennemgået – ingen bemærkninger.

4. Ejendomsinspektør/vicevært
Haakon afholder 3 ferie-fridage i uge 35 (mandag, tirsdag og onsdag). Kontoret lukkes – men Kjærs Service ordner skrald mandag og onsdag.
Haakon har oplyst bestyrelsen om, at han ikke må hælde maling op i mindre dåser til beboerne iflg. Arbejdstilsynet. Der er fra bestyrelsen taget kontakt til Arbejdstilsynet, og det oplyses, at hvis der er en høj sikkerhedskode på malingen, kan det være forbudt at hælde op uden værn af nogen art.
Vi har bedt Haakon fremskaffe sikkerhedskoden på vores maling– og det viser sig, at den maling vi bruger har den mindste sikkerhedskode (MAL kode: 00-1), hvilket anses for fuldstændig ufarligt.
Haakon er orienteret om, at han fremover skal ophælde maling til beboerne – sådan som han også tidligere har gjort.

5. Info fra ansvarsområderne
a. Rengøring:
Intet at bemærke.

b. Hjemmesiden:
Jørn overtager ansvaret for hjemmesiden fra Inger Marie.
Pga. alt for mange uløste problemer med vores hjemmeside, har vi valgt at skifte udbyder.
Efter en hel del arbejde – er der nu skiftet til en ny udbyder – ”Erhvervshjemmesider.dk”

c. Udenomsarealer:
Der er aftalt møde med Aalborg Kommune – legepladsen bliver vurderet torsdag den 30.08.18.
Vi afventer tilbud fra Gug Anlægsgartneri – på nyplantning/renovering af Torvet m.m. Kommer i uge 35.
Jørn har indhentet tilbud på fliserens af torvet. Vi sammenligner priser, og vil forhøre os hos det ene firma mhp. prisen for fugesand.
Sonja og Inger Marie vil indhente 2 forskellige tilbud på vertikalskæring af de store græsplæner (udføres først til foråret)

d. Bygninger:
Jacob vil indhente tilbud på reparation af murværk forskellige steder – både vægge op mod torvet – men også de skader der er opstået efter facaderensningen.
Det nye træskur for enden af blok 3 er nu blevet malet.

6. Ansøgninger.
Vi har fået næsten 40 ansøgninger til den opslåede stilling.
Vi har besluttet at indkalde 3 personer til en uddybende samtale, som vil finde sted fredag den 07.09.18
Under det her punkt beslutter vi også, at den nye inspektør/vicevært fremover skal med til vores månedlige møder. Det betyder, at vedkommende vil blive indkaldt til mødet kl. 17.00 – og så kan være med max. ½ time, inden vi starter på dagsordenen for bestyrelsesmødet.

7. Evt.
Intet.

Næste bestyrelsesmøde finder sted onsdag den 12.09.18 kl. 17.00

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
mandag den 17.12.2018 kl. 15.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)
Inspektør/vicevært Claus Rasmussen har deltaget i mødets punkt 1.
1. Møde med vicevært Claus Rasmussen.
    Deltog i 25 minutter inden selve bestyrelsesmødet startede.

• Godkendelse af referat fra den 22.11.2018
  Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2. Økonomi (Jørn)
    Regnskabet gennemgået.
    Vi har indtil videre ikke brugt for mange penge i forhold til budgettet, dog forventer vi, at der kommer ret store efterregninger på håndværkere,         mekaniker og gartner.

3. Info fra ansvarsområderne
• Rengøring (Tove)
• Intet at bemærke, det fungerer fint.
• Bygninger (Jacob)
• Der er nedlagt nye måtter i 7 ud af 10 opgange i blok 2.
  Det henstilles til beboerne i alle blokke, om at holde yderdøren lukket, da det vand der kommer ind på måtterne i forbindelse med fugtigt vejr, er      med til at nedbryde dem hurtigere.
• Ny dørpumpe sat på kælderdøren i nr. 68, den er nu betydeligt nemmere at åbne.
• Solen er frameldt pr. 01.01.2019 – og afhentes umiddelbart derefter
• Der er nu opsat nye fine nye skilte med bloknumre/opgangsnumre til bygningerne.
• Der opleves rigtig mange parkeringer på området – det henstilles at beboerne helt undlader at parkere, da der er parkeringsforbud på brandveje i    henhold til færdselsreglerne. Kun af-og pålæsning er tilladt

Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
  Torvet er nu tilplantet af Aalborg Anlægsgartneri. Der bliver foretaget eftersyn af firmaet i april måned, for at sikre alle planter lever op til aftalen      og grogarantien.
  For nuværende er der sat små plastikstrips der hvor stauderne er plantet, men disse planter vil først kunne ses til foråret. Der er tale om koboltblå   Storkenæb, som blomstrer fra tidligt forår til frosten tager dem. Disse er plantet i alle 5 kummer.
  Der er derudover plantet stedsegrøn hvidbroget Benved i alle 5 kummer.
  I de 4 af kummerne (undtaget den med springvandet) – er der i midten plantet en rød Blærespirea med bordeaux blade og hvide blomser i juni-juli.
  Alt i alt vil der fremover være tale om at kummerne vil være grøn-hvide om vinteren og koboltblå og bordeaux om sommeren.
• Der er tilplantet med ens planter (Kirsebærlauerbær) langs blok 4, samtidig er pigstenene rettet til – både langs bygningen og for enden af samme.   Vi har fået større planter end der var lovet i tilbudet, da firmaet ikke ville aflevere de små planter på 80 cm – de syntes selv det så forkert ud . I       stedet har de tilplantet med størelse 110-120 cm uden merudgift for ejerforeningen.
  De 3 runde betonrør ved blok 4, der manglede beplantning – er nu tilplantet med planten Singrøn/Vintergrøn, en stedsegrøn plante der har blå         blomster i juni/juli.
• De to Kirsebærlauerbær der stod foran blok 4 – er genbrugt andre steder på matriklen.
• Der er nu opsat kroge mod torvet, så Claus fremover kan holde afskærmningerne åbne ved behov.
Det henstilles til, at der under ingen omstændigheder nedgraves private beplantninger i pigsten, eller andre steder hvor det kunne være muligt. Det gælder både forårsløg og alle andre planter.
Så snart man tager pigsten op vil der efterfølgende være brug for reparationer, for at få et ensartet udtryk – og det er en bekostelig affære. Beboerne er velkomne til at plante egne altankasser til, men altså ikke på fællesarealer.

Vi håber I har lyst til at gå forbi torvet og blok 4, for at se hvordan der ser ud efter renoveringen. Vi glæder os til at se det fulde potentiale når foråret kommer 

Der bliver indhentet tilbud fra Aalborg Anlægsgartneri med henblik på evt. renovering ved de resterende blokke.
jlj/imb-18.12.2018

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 23. 01.19 kl. 17.00

 

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
torsdag den 22.11.2018 kl. 17.00.

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)

1. Godkendelse af referat fra den 22.10.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2. Økonomi (Jørn)
• Budgettet holder for nuværende, dog forventer vi, at der som tidligere nævnt kommer efterregning på vand.
• Vores traktor skal desværre – på grund af misligeholdelse – repareres for kr. 62.000. Dette beløb er en helt uforudset udgift, som vil komme til at belaste vores regnskab.

3. Info fra ansvarsområderne
• Bygninger (Jacob)
• Jacob venter på tilbud på nye måtter til opgangene. Der er konstateret en hel del dårlige måtter i nogen af opgangene – især i blok 2.
• Jacob og Claus har bestilt nye skilte med bloknumre/opgangsnumre til bygningerne. De nye er bestilt i sort med hvid skrift – i stedet for de gamle farver rød med hvid skrift.

• Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
• Vi har rykket for opstartsdato ved Aalborg Anlægsgartneri. Eneste svar er, at arbejdet bliver udført som aftalt – nemlig at både blok 4 og torvet er færdigt inden jul.
• Robotklipperen er afhentet, da det nu er så koldt, at græsset ikke længere skal slås.
• Der er opsat 5 flotte juletræer i Juelsparken. Lysene på juletræerne bliver tændt fredag den 30.11.18 

• Rengøring (Tove)
• Under henvisning til ordensreglerne, er der INGEN fodtøj eller lignende der må stå på trappeopgangen. Sko mv. skal opbevares i ens egen lejlighed.

4. YouSee
• Der er varslet en stigning i betaling for TV-grundpakken. Stigningen udgør kr. 9,70 pr. md – så betalingen pr. 01.01.19 vil være kr. 146,49 pr. md.

5. Evt.
• Generalforsamling er nu fastsat til tirsdag den 30.04.19 kl. 19.00 i AKKC.
• Der er lugtgener i forbindelse med madlavning i opgang nr. 26 – Claus er orienteret, og vil undersøge hvad der er problemet..
• Ejere/beboere SKAL – jf. vores vedtægter – søge bestyrelsen om tilladelse til at drive virksomhed i Juelsparken.
Fra 01.01.2019 – bliver der lukket for solariet og den lille sauna, da disse i forvejen ikke bruges af beboere/ejere.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 17.12.18 kl. 15.00.

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Juelsparken
mandag den 22.10.2018 kl. 17.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)

2. Godkendelse af referat fra den 12.09.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

3. Økonomi (Jørn)
Tallene er gennemgået, og vores budget ser ud til at holde. Dog forventer vi, at der kommer nogle efterregninger på vand som tidligere omtalt, men vi får først opgørelsen fra Aalborg Kommune senere på året.
Vores udgift til facaderens holder det beløb vi har sat af – endda med et rest på kontoen ”Hensat til vedligeholdelse”. Også i forbindelse med facaderens vil der
være et ekstra vandforbrug som vi først kender senere.

4. Info fra ansvarsområderne
• Bygninger (Jacob)
• Jacob tager kontakt til HOK (Toppenberg) for at finde ud hvilke muligheder vi har for at reparere på de vinduer, hvor den sorte folie er skallet af – efter vi har fået facaderne renoveret. Efter bestyrelsesmødet har Jacob meldt tilbage, at vinduerne – ifølge maler – kan afrenses, grundes og males med godt resultat. NB: Arbejdet kan, ifølge maleren, dog først påbegyndes til foråret 2019 da nattefrosten nærmer sig.
• Nina Ziegler, Juelsparken 20 – har påpeget, at de nye ståldøre ikke bliver låst af alle beboere. Vi har kigget på problematikken, og kan se, at døren lige efter den yderste dør, er en dør med smæklås der ikke kan slås fra. Det betyder, at man kun kan komme ind til dør nr. 2 uden nøgle – og altså ikke har mulighed for at komme helt ind i bygningen.
Der kan ikke sættes smæklås på den yderste låge.
• Jacob har indhentet overslag på facaderenovering fra firmaet MTS og Pejter Byg.
NB: Arbejdet kan,ifølge mureren, dog først påbegyndes til foråret 2019 da nattefrosten nærmer sig.

• Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
• Der er opsat nye malede afskærmninger for enden af blok 4, ved opgangen til torvet samt for enden af blok 1 ned mod Spar.
Vi kontakter HOK (Toppenberg) for at høre om der kan laves en magnetordning ved afskærmningerne, så disse kan åbnes og holdes på plads, når inspektøren har behov for at køre igennem.
• Der bliver igen i år opsat 5 flotte juletræer i Juelsparken.
Det bliver en af vores ny inspektørs første opgave, at udvælge de flotteste 
• Vi har fået to tilbud på beplantning af torvet, samt beplantning og renovering af pigsten ved blok 4.
Vi vælger at tage mod tilbuddet fra Aalborg Anlægsgartneri:
Det er nytænkende, nemt at vedligeholde og vil være pænt og frodigt året rundt. Samtidig får vi helt nye ens planter langs blok 4 (Kirsebærlauerbær)og bundene af betonrørene ud for samme blok vil også blive plantet til. Alle de ”private” beplantninger vil samtidig blive fjernet. Firmaet har lovet at arbejdet vil være udført inden jul.

• Rengøring (Tove)
Intet at bemærke – det fungerer helt som det forventes.

5. Evt.
• Jørn Skyttehus, nr. 28 – har tidligere rettet henvendelse med forslag til, at man forbyder brug af kulgrill og éngangsgrill på altanerne, både af hensyn til brandfare og lugtgener.
Vi enes nu om, at vi ændrer ordensreglerne pr. 01.01.19 – så brug af kulgrill på altanerne fra denne dato bliver forbudt.
• Der er flere klager over, at ordensreglerne vedrørende vasketøj på altanerne – ikke overholdes. Flere steder er der udspændt snor til vasketøj, og andre steder hænger der tøj oppe i kroge i ”loftet” på altanerne.
Der må IKKE hænges vasketøj på altanerne – i højde over altankasserne 
Har man brug for mere tørreplads – er alle velkomne til at bruge de tørrestativer der forefindes flere steder på vores areal.
• Parkering forbudt skilte – vil blive ophængt ved indkørsler til brandvejene i Juelsparken.

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 22.11.18 kl. 17.00
23.10.18/imb/jlj

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
onsdag den 12.09.2018 kl. 17.00


Til stede
:  Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard og Inger Marie Borup

1.     Godkendelse af referat fra den 27.08.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2.     Info fra ansvarsområderne

a.     Rengøring (Tove)
Intet at bemærke – det fungerer virkelig godt.

b.     Bygninger (Jacob)
Jacob har været på rundtur med en murer fra firmaet MTS, da dette firma tidligere har lavet arbejde for ejerforeningen. Der er taget bestik af de mange skader der er fremkommet, i forbindelse med afrensning af facaderne.
Pga. travlhed vil firmaet få svært ved at udføre opgaven inden vinteren kommer, og Jacob vil derfor forsøge at finde et firma der kan gå i gang snarest muligt.

c.      Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
Der er opsat nyt malet fodhegn ved enden af blok 5 ned mod parkeringspladsen.
Sonja og Inger Marie har haft møde med Rasmus fra Toppenberg, angående udseendet på de låger der skal opsættes ved blok 1, ved rampen mod torvet, og for enden af blok 4. Vi forventer at disse ting opsættes i løbet af uge 39.
Der har været møde med et firma vedr. evt. vertikalskæring af vores græsplæner. Vi afventer tilbud.
Vi har modtaget tilbud fra Gug Planteskole på beplantning af torvet, men vi vælger at indhente endnu et tilbud for at kunne se prisniveauet.
Samtidig vil der i næste tilbud være evt. vertikalskæring af vores græsplæner.

d.     Økonomi (Jørn)
Ingen nye tal fremkommet til dette møde.

3.     Evt.
Beboere bedes være opmærksomme på, at hvis man ønsker at drive erhverv fra ens bopæl, skal der søges om tilladelse hos bestyrelsen.


Ny inspektør
Der har været afholdt ansættelsessamtaler med 3 udvalgte ansøgere (udvalgt fra 40 ansøgere i alt).
En enig bestyrelse har besluttet at ansætte Claus Mørch Rasmussen som inspektør pr. 01.11.2018.
Claus vil være kendt for en del af beboerne, da han tidligere har været ansat her – i perioden 2002 til 2007.
Claus er 54 år, og kommer fra en stilling i Himmerland Boligforening – hvor han har været ansat fra 2007 – og stadig er ansat indtil 31.10.2018.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 22. oktober 2018 kl. 17.00


Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
mandag den 27.08.2018 kl. 17.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard og Inger Marie Borup
1. Godkendelse af referat fra den 25.07.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2. Sikring af tage
Blok 4 har problemer med små sten fra tagasfalten, der falder ned i haverne.
Vi har kontaktet tagfirmaet Phønix og de oplyser, at de er blevet kontaktet af en person med tilknytning til ejerforeningen. Vedkommende har oplyst til firmaet, at hvis de udfører arbejde i Juelsparken – uden der er etableret blivende faldsikring på blokkene, vil de blive meldt til Arbejdstilsynet.
Vi har nu indhentet tilbud på blivende faldsikring af hele Juelsparken, men da regningen vil blive på flere hundrede tusinde kroner, venter vi med at tage beslutning indtil næste generalforsamling.

3. Økonomi
Gennemgået – ingen bemærkninger.

4. Ejendomsinspektør/vicevært
Haakon afholder 3 ferie-fridage i uge 35 (mandag, tirsdag og onsdag). Kontoret lukkes – men Kjærs Service ordner skrald mandag og onsdag.
Haakon har oplyst bestyrelsen om, at han ikke må hælde maling op i mindre dåser til beboerne iflg. Arbejdstilsynet. Der er fra bestyrelsen taget kontakt til Arbejdstilsynet, og det oplyses, at hvis der er en høj sikkerhedskode på malingen, kan det være forbudt at hælde op uden værn af nogen art.
Vi har bedt Haakon fremskaffe sikkerhedskoden på vores maling– og det viser sig, at den maling vi bruger har den mindste sikkerhedskode (MAL kode: 00-1), hvilket anses for fuldstændig ufarligt.
Haakon er orienteret om, at han fremover skal ophælde maling til beboerne – sådan som han også tidligere har gjort.

5. Info fra ansvarsområderne
a. Rengøring:
Intet at bemærke.

b. Hjemmesiden:
Jørn overtager ansvaret for hjemmesiden fra Inger Marie.
Pga. alt for mange uløste problemer med vores hjemmeside, har vi valgt at skifte udbyder.
Efter en hel del arbejde – er der nu skiftet til en ny udbyder – ”Erhvervshjemmesider.dk”

c. Udenomsarealer:
Der er aftalt møde med Aalborg Kommune – legepladsen bliver vurderet torsdag den 30.08.18.
Vi afventer tilbud fra Gug Anlægsgartneri – på nyplantning/renovering af Torvet m.m. Kommer i uge 35.
Jørn har indhentet tilbud på fliserens af torvet. Vi sammenligner priser, og vil forhøre os hos det ene firma mhp. prisen for fugesand.
Sonja og Inger Marie vil indhente 2 forskellige tilbud på vertikalskæring af de store græsplæner (udføres først til foråret)

d. Bygninger:
Jacob vil indhente tilbud på reparation af murværk forskellige steder – både vægge op mod torvet – men også de skader der er opstået efter facaderensningen.
Det nye træskur for enden af blok 3 er nu blevet malet.

6. Ansøgninger.
Vi har fået næsten 40 ansøgninger til den opslåede stilling.
Vi har besluttet at indkalde 3 personer til en uddybende samtale, som vil finde sted fredag den 07.09.18
Under det her punkt beslutter vi også, at den nye inspektør/vicevært fremover skal med til vores månedlige møder. Det betyder, at vedkommende vil blive indkaldt til mødet kl. 17.00 – og så kan være med max. ½ time, inden vi starter på dagsordenen for bestyrelsesmødet.

7. Evt.
Intet.

Næste bestyrelsesmøde finder sted onsdag den 12.09.18 kl. 17.00

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
mandag den 17.12.2018 kl. 15.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)
Inspektør/vicevært Claus Rasmussen har deltaget i mødets punkt 1.
1. Møde med vicevært Claus Rasmussen.
    Deltog i 25 minutter inden selve bestyrelsesmødet startede.

• Godkendelse af referat fra den 22.11.2018
  Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2. Økonomi (Jørn)
    Regnskabet gennemgået.
    Vi har indtil videre ikke brugt for mange penge i forhold til budgettet, dog forventer vi, at der kommer ret store efterregninger på håndværkere,         mekaniker og gartner.

3. Info fra ansvarsområderne
• Rengøring (Tove)
• Intet at bemærke, det fungerer fint.
• Bygninger (Jacob)
• Der er nedlagt nye måtter i 7 ud af 10 opgange i blok 2.
  Det henstilles til beboerne i alle blokke, om at holde yderdøren lukket, da det vand der kommer ind på måtterne i forbindelse med fugtigt vejr, er      med til at nedbryde dem hurtigere.
• Ny dørpumpe sat på kælderdøren i nr. 68, den er nu betydeligt nemmere at åbne.
• Solen er frameldt pr. 01.01.2019 – og afhentes umiddelbart derefter
• Der er nu opsat nye fine nye skilte med bloknumre/opgangsnumre til bygningerne.
• Der opleves rigtig mange parkeringer på området – det henstilles at beboerne helt undlader at parkere, da der er parkeringsforbud på brandveje i    henhold til færdselsreglerne. Kun af-og pålæsning er tilladt

Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
  Torvet er nu tilplantet af Aalborg Anlægsgartneri. Der bliver foretaget eftersyn af firmaet i april måned, for at sikre alle planter lever op til aftalen      og grogarantien.
  For nuværende er der sat små plastikstrips der hvor stauderne er plantet, men disse planter vil først kunne ses til foråret. Der er tale om koboltblå   Storkenæb, som blomstrer fra tidligt forår til frosten tager dem. Disse er plantet i alle 5 kummer.
  Der er derudover plantet stedsegrøn hvidbroget Benved i alle 5 kummer.
  I de 4 af kummerne (undtaget den med springvandet) – er der i midten plantet en rød Blærespirea med bordeaux blade og hvide blomser i juni-juli.
  Alt i alt vil der fremover være tale om at kummerne vil være grøn-hvide om vinteren og koboltblå og bordeaux om sommeren.
• Der er tilplantet med ens planter (Kirsebærlauerbær) langs blok 4, samtidig er pigstenene rettet til – både langs bygningen og for enden af samme.   Vi har fået større planter end der var lovet i tilbudet, da firmaet ikke ville aflevere de små planter på 80 cm – de syntes selv det så forkert ud . I       stedet har de tilplantet med størelse 110-120 cm uden merudgift for ejerforeningen.
  De 3 runde betonrør ved blok 4, der manglede beplantning – er nu tilplantet med planten Singrøn/Vintergrøn, en stedsegrøn plante der har blå         blomster i juni/juli.
• De to Kirsebærlauerbær der stod foran blok 4 – er genbrugt andre steder på matriklen.
• Der er nu opsat kroge mod torvet, så Claus fremover kan holde afskærmningerne åbne ved behov.
Det henstilles til, at der under ingen omstændigheder nedgraves private beplantninger i pigsten, eller andre steder hvor det kunne være muligt. Det gælder både forårsløg og alle andre planter.
Så snart man tager pigsten op vil der efterfølgende være brug for reparationer, for at få et ensartet udtryk – og det er en bekostelig affære. Beboerne er velkomne til at plante egne altankasser til, men altså ikke på fællesarealer.

Vi håber I har lyst til at gå forbi torvet og blok 4, for at se hvordan der ser ud efter renoveringen. Vi glæder os til at se det fulde potentiale når foråret kommer 

Der bliver indhentet tilbud fra Aalborg Anlægsgartneri med henblik på evt. renovering ved de resterende blokke.
jlj/imb-18.12.2018

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 23. 01.19 kl. 17.00

 

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
torsdag den 22.11.2018 kl. 17.00.

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)

1. Godkendelse af referat fra den 22.10.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2. Økonomi (Jørn)
• Budgettet holder for nuværende, dog forventer vi, at der som tidligere nævnt kommer efterregning på vand.
• Vores traktor skal desværre – på grund af misligeholdelse – repareres for kr. 62.000. Dette beløb er en helt uforudset udgift, som vil komme til at belaste vores regnskab.

3. Info fra ansvarsområderne
• Bygninger (Jacob)
• Jacob venter på tilbud på nye måtter til opgangene. Der er konstateret en hel del dårlige måtter i nogen af opgangene – især i blok 2.
• Jacob og Claus har bestilt nye skilte med bloknumre/opgangsnumre til bygningerne. De nye er bestilt i sort med hvid skrift – i stedet for de gamle farver rød med hvid skrift.

• Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
• Vi har rykket for opstartsdato ved Aalborg Anlægsgartneri. Eneste svar er, at arbejdet bliver udført som aftalt – nemlig at både blok 4 og torvet er færdigt inden jul.
• Robotklipperen er afhentet, da det nu er så koldt, at græsset ikke længere skal slås.
• Der er opsat 5 flotte juletræer i Juelsparken. Lysene på juletræerne bliver tændt fredag den 30.11.18 

• Rengøring (Tove)
• Under henvisning til ordensreglerne, er der INGEN fodtøj eller lignende der må stå på trappeopgangen. Sko mv. skal opbevares i ens egen lejlighed.

4. YouSee
• Der er varslet en stigning i betaling for TV-grundpakken. Stigningen udgør kr. 9,70 pr. md – så betalingen pr. 01.01.19 vil være kr. 146,49 pr. md.

5. Evt.
• Generalforsamling er nu fastsat til tirsdag den 30.04.19 kl. 19.00 i AKKC.
• Der er lugtgener i forbindelse med madlavning i opgang nr. 26 – Claus er orienteret, og vil undersøge hvad der er problemet..
• Ejere/beboere SKAL – jf. vores vedtægter – søge bestyrelsen om tilladelse til at drive virksomhed i Juelsparken.
Fra 01.01.2019 – bliver der lukket for solariet og den lille sauna, da disse i forvejen ikke bruges af beboere/ejere.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 17.12.18 kl. 15.00.

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Juelsparken
mandag den 22.10.2018 kl. 17.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)

2. Godkendelse af referat fra den 12.09.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

3. Økonomi (Jørn)
Tallene er gennemgået, og vores budget ser ud til at holde. Dog forventer vi, at der kommer nogle efterregninger på vand som tidligere omtalt, men vi får først opgørelsen fra Aalborg Kommune senere på året.
Vores udgift til facaderens holder det beløb vi har sat af – endda med et rest på kontoen ”Hensat til vedligeholdelse”. Også i forbindelse med facaderens vil der
være et ekstra vandforbrug som vi først kender senere.

4. Info fra ansvarsområderne
• Bygninger (Jacob)
• Jacob tager kontakt til HOK (Toppenberg) for at finde ud hvilke muligheder vi har for at reparere på de vinduer, hvor den sorte folie er skallet af – efter vi har fået facaderne renoveret. Efter bestyrelsesmødet har Jacob meldt tilbage, at vinduerne – ifølge maler – kan afrenses, grundes og males med godt resultat. NB: Arbejdet kan, ifølge maleren, dog først påbegyndes til foråret 2019 da nattefrosten nærmer sig.
• Nina Ziegler, Juelsparken 20 – har påpeget, at de nye ståldøre ikke bliver låst af alle beboere. Vi har kigget på problematikken, og kan se, at døren lige efter den yderste dør, er en dør med smæklås der ikke kan slås fra. Det betyder, at man kun kan komme ind til dør nr. 2 uden nøgle – og altså ikke har mulighed for at komme helt ind i bygningen.
Der kan ikke sættes smæklås på den yderste låge.
• Jacob har indhentet overslag på facaderenovering fra firmaet MTS og Pejter Byg.
NB: Arbejdet kan,ifølge mureren, dog først påbegyndes til foråret 2019 da nattefrosten nærmer sig.

• Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
• Der er opsat nye malede afskærmninger for enden af blok 4, ved opgangen til torvet samt for enden af blok 1 ned mod Spar.
Vi kontakter HOK (Toppenberg) for at høre om der kan laves en magnetordning ved afskærmningerne, så disse kan åbnes og holdes på plads, når inspektøren har behov for at køre igennem.
• Der bliver igen i år opsat 5 flotte juletræer i Juelsparken.
Det bliver en af vores ny inspektørs første opgave, at udvælge de flotteste 
• Vi har fået to tilbud på beplantning af torvet, samt beplantning og renovering af pigsten ved blok 4.
Vi vælger at tage mod tilbuddet fra Aalborg Anlægsgartneri:
Det er nytænkende, nemt at vedligeholde og vil være pænt og frodigt året rundt. Samtidig får vi helt nye ens planter langs blok 4 (Kirsebærlauerbær)og bundene af betonrørene ud for samme blok vil også blive plantet til. Alle de ”private” beplantninger vil samtidig blive fjernet. Firmaet har lovet at arbejdet vil være udført inden jul.

• Rengøring (Tove)
Intet at bemærke – det fungerer helt som det forventes.

5. Evt.
• Jørn Skyttehus, nr. 28 – har tidligere rettet henvendelse med forslag til, at man forbyder brug af kulgrill og éngangsgrill på altanerne, både af hensyn til brandfare og lugtgener.
Vi enes nu om, at vi ændrer ordensreglerne pr. 01.01.19 – så brug af kulgrill på altanerne fra denne dato bliver forbudt.
• Der er flere klager over, at ordensreglerne vedrørende vasketøj på altanerne – ikke overholdes. Flere steder er der udspændt snor til vasketøj, og andre steder hænger der tøj oppe i kroge i ”loftet” på altanerne.
Der må IKKE hænges vasketøj på altanerne – i højde over altankasserne 
Har man brug for mere tørreplads – er alle velkomne til at bruge de tørrestativer der forefindes flere steder på vores areal.
• Parkering forbudt skilte – vil blive ophængt ved indkørsler til brandvejene i Juelsparken.

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 22.11.18 kl. 17.00
23.10.18/imb/jlj

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
onsdag den 12.09.2018 kl. 17.00


Til stede
:  Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard og Inger Marie Borup

1.     Godkendelse af referat fra den 27.08.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2.     Info fra ansvarsområderne

a.     Rengøring (Tove)
Intet at bemærke – det fungerer virkelig godt.

b.     Bygninger (Jacob)
Jacob har været på rundtur med en murer fra firmaet MTS, da dette firma tidligere har lavet arbejde for ejerforeningen. Der er taget bestik af de mange skader der er fremkommet, i forbindelse med afrensning af facaderne.
Pga. travlhed vil firmaet få svært ved at udføre opgaven inden vinteren kommer, og Jacob vil derfor forsøge at finde et firma der kan gå i gang snarest muligt.

c.      Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
Der er opsat nyt malet fodhegn ved enden af blok 5 ned mod parkeringspladsen.
Sonja og Inger Marie har haft møde med Rasmus fra Toppenberg, angående udseendet på de låger der skal opsættes ved blok 1, ved rampen mod torvet, og for enden af blok 4. Vi forventer at disse ting opsættes i løbet af uge 39.
Der har været møde med et firma vedr. evt. vertikalskæring af vores græsplæner. Vi afventer tilbud.
Vi har modtaget tilbud fra Gug Planteskole på beplantning af torvet, men vi vælger at indhente endnu et tilbud for at kunne se prisniveauet.
Samtidig vil der i næste tilbud være evt. vertikalskæring af vores græsplæner.

d.     Økonomi (Jørn)
Ingen nye tal fremkommet til dette møde.

3.     Evt.
Beboere bedes være opmærksomme på, at hvis man ønsker at drive erhverv fra ens bopæl, skal der søges om tilladelse hos bestyrelsen.


Ny inspektør
Der har været afholdt ansættelsessamtaler med 3 udvalgte ansøgere (udvalgt fra 40 ansøgere i alt).
En enig bestyrelse har besluttet at ansætte Claus Mørch Rasmussen som inspektør pr. 01.11.2018.
Claus vil være kendt for en del af beboerne, da han tidligere har været ansat her – i perioden 2002 til 2007.
Claus er 54 år, og kommer fra en stilling i Himmerland Boligforening – hvor han har været ansat fra 2007 – og stadig er ansat indtil 31.10.2018.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 22. oktober 2018 kl. 17.00


Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
mandag den 27.08.2018 kl. 17.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard og Inger Marie Borup
1. Godkendelse af referat fra den 25.07.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2. Sikring af tage
Blok 4 har problemer med små sten fra tagasfalten, der falder ned i haverne.
Vi har kontaktet tagfirmaet Phønix og de oplyser, at de er blevet kontaktet af en person med tilknytning til ejerforeningen. Vedkommende har oplyst til firmaet, at hvis de udfører arbejde i Juelsparken – uden der er etableret blivende faldsikring på blokkene, vil de blive meldt til Arbejdstilsynet.
Vi har nu indhentet tilbud på blivende faldsikring af hele Juelsparken, men da regningen vil blive på flere hundrede tusinde kroner, venter vi med at tage beslutning indtil næste generalforsamling.

3. Økonomi
Gennemgået – ingen bemærkninger.

4. Ejendomsinspektør/vicevært
Haakon afholder 3 ferie-fridage i uge 35 (mandag, tirsdag og onsdag). Kontoret lukkes – men Kjærs Service ordner skrald mandag og onsdag.
Haakon har oplyst bestyrelsen om, at han ikke må hælde maling op i mindre dåser til beboerne iflg. Arbejdstilsynet. Der er fra bestyrelsen taget kontakt til Arbejdstilsynet, og det oplyses, at hvis der er en høj sikkerhedskode på malingen, kan det være forbudt at hælde op uden værn af nogen art.
Vi har bedt Haakon fremskaffe sikkerhedskoden på vores maling– og det viser sig, at den maling vi bruger har den mindste sikkerhedskode (MAL kode: 00-1), hvilket anses for fuldstændig ufarligt.
Haakon er orienteret om, at han fremover skal ophælde maling til beboerne – sådan som han også tidligere har gjort.

5. Info fra ansvarsområderne
a. Rengøring:
Intet at bemærke.

b. Hjemmesiden:
Jørn overtager ansvaret for hjemmesiden fra Inger Marie.
Pga. alt for mange uløste problemer med vores hjemmeside, har vi valgt at skifte udbyder.
Efter en hel del arbejde – er der nu skiftet til en ny udbyder – ”Erhvervshjemmesider.dk”

c. Udenomsarealer:
Der er aftalt møde med Aalborg Kommune – legepladsen bliver vurderet torsdag den 30.08.18.
Vi afventer tilbud fra Gug Anlægsgartneri – på nyplantning/renovering af Torvet m.m. Kommer i uge 35.
Jørn har indhentet tilbud på fliserens af torvet. Vi sammenligner priser, og vil forhøre os hos det ene firma mhp. prisen for fugesand.
Sonja og Inger Marie vil indhente 2 forskellige tilbud på vertikalskæring af de store græsplæner (udføres først til foråret)

d. Bygninger:
Jacob vil indhente tilbud på reparation af murværk forskellige steder – både vægge op mod torvet – men også de skader der er opstået efter facaderensningen.
Det nye træskur for enden af blok 3 er nu blevet malet.

6. Ansøgninger.
Vi har fået næsten 40 ansøgninger til den opslåede stilling.
Vi har besluttet at indkalde 3 personer til en uddybende samtale, som vil finde sted fredag den 07.09.18
Under det her punkt beslutter vi også, at den nye inspektør/vicevært fremover skal med til vores månedlige møder. Det betyder, at vedkommende vil blive indkaldt til mødet kl. 17.00 – og så kan være med max. ½ time, inden vi starter på dagsordenen for bestyrelsesmødet.

7. Evt.
Intet.

Næste bestyrelsesmøde finder sted onsdag den 12.09.18 kl. 17.00

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
mandag den 17.12.2018 kl. 15.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)
Inspektør/vicevært Claus Rasmussen har deltaget i mødets punkt 1.
1. Møde med vicevært Claus Rasmussen.
    Deltog i 25 minutter inden selve bestyrelsesmødet startede.

• Godkendelse af referat fra den 22.11.2018
  Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2. Økonomi (Jørn)
    Regnskabet gennemgået.
    Vi har indtil videre ikke brugt for mange penge i forhold til budgettet, dog forventer vi, at der kommer ret store efterregninger på håndværkere,         mekaniker og gartner.

3. Info fra ansvarsområderne
• Rengøring (Tove)
• Intet at bemærke, det fungerer fint.
• Bygninger (Jacob)
• Der er nedlagt nye måtter i 7 ud af 10 opgange i blok 2.
  Det henstilles til beboerne i alle blokke, om at holde yderdøren lukket, da det vand der kommer ind på måtterne i forbindelse med fugtigt vejr, er      med til at nedbryde dem hurtigere.
• Ny dørpumpe sat på kælderdøren i nr. 68, den er nu betydeligt nemmere at åbne.
• Solen er frameldt pr. 01.01.2019 – og afhentes umiddelbart derefter
• Der er nu opsat nye fine nye skilte med bloknumre/opgangsnumre til bygningerne.
• Der opleves rigtig mange parkeringer på området – det henstilles at beboerne helt undlader at parkere, da der er parkeringsforbud på brandveje i    henhold til færdselsreglerne. Kun af-og pålæsning er tilladt

Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
  Torvet er nu tilplantet af Aalborg Anlægsgartneri. Der bliver foretaget eftersyn af firmaet i april måned, for at sikre alle planter lever op til aftalen      og grogarantien.
  For nuværende er der sat små plastikstrips der hvor stauderne er plantet, men disse planter vil først kunne ses til foråret. Der er tale om koboltblå   Storkenæb, som blomstrer fra tidligt forår til frosten tager dem. Disse er plantet i alle 5 kummer.
  Der er derudover plantet stedsegrøn hvidbroget Benved i alle 5 kummer.
  I de 4 af kummerne (undtaget den med springvandet) – er der i midten plantet en rød Blærespirea med bordeaux blade og hvide blomser i juni-juli.
  Alt i alt vil der fremover være tale om at kummerne vil være grøn-hvide om vinteren og koboltblå og bordeaux om sommeren.
• Der er tilplantet med ens planter (Kirsebærlauerbær) langs blok 4, samtidig er pigstenene rettet til – både langs bygningen og for enden af samme.   Vi har fået større planter end der var lovet i tilbudet, da firmaet ikke ville aflevere de små planter på 80 cm – de syntes selv det så forkert ud . I       stedet har de tilplantet med størelse 110-120 cm uden merudgift for ejerforeningen.
  De 3 runde betonrør ved blok 4, der manglede beplantning – er nu tilplantet med planten Singrøn/Vintergrøn, en stedsegrøn plante der har blå         blomster i juni/juli.
• De to Kirsebærlauerbær der stod foran blok 4 – er genbrugt andre steder på matriklen.
• Der er nu opsat kroge mod torvet, så Claus fremover kan holde afskærmningerne åbne ved behov.
Det henstilles til, at der under ingen omstændigheder nedgraves private beplantninger i pigsten, eller andre steder hvor det kunne være muligt. Det gælder både forårsløg og alle andre planter.
Så snart man tager pigsten op vil der efterfølgende være brug for reparationer, for at få et ensartet udtryk – og det er en bekostelig affære. Beboerne er velkomne til at plante egne altankasser til, men altså ikke på fællesarealer.

Vi håber I har lyst til at gå forbi torvet og blok 4, for at se hvordan der ser ud efter renoveringen. Vi glæder os til at se det fulde potentiale når foråret kommer 

Der bliver indhentet tilbud fra Aalborg Anlægsgartneri med henblik på evt. renovering ved de resterende blokke.
jlj/imb-18.12.2018

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 23. 01.19 kl. 17.00

 

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
torsdag den 22.11.2018 kl. 17.00.

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)

1. Godkendelse af referat fra den 22.10.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2. Økonomi (Jørn)
• Budgettet holder for nuværende, dog forventer vi, at der som tidligere nævnt kommer efterregning på vand.
• Vores traktor skal desværre – på grund af misligeholdelse – repareres for kr. 62.000. Dette beløb er en helt uforudset udgift, som vil komme til at belaste vores regnskab.

3. Info fra ansvarsområderne
• Bygninger (Jacob)
• Jacob venter på tilbud på nye måtter til opgangene. Der er konstateret en hel del dårlige måtter i nogen af opgangene – især i blok 2.
• Jacob og Claus har bestilt nye skilte med bloknumre/opgangsnumre til bygningerne. De nye er bestilt i sort med hvid skrift – i stedet for de gamle farver rød med hvid skrift.

• Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
• Vi har rykket for opstartsdato ved Aalborg Anlægsgartneri. Eneste svar er, at arbejdet bliver udført som aftalt – nemlig at både blok 4 og torvet er færdigt inden jul.
• Robotklipperen er afhentet, da det nu er så koldt, at græsset ikke længere skal slås.
• Der er opsat 5 flotte juletræer i Juelsparken. Lysene på juletræerne bliver tændt fredag den 30.11.18 

• Rengøring (Tove)
• Under henvisning til ordensreglerne, er der INGEN fodtøj eller lignende der må stå på trappeopgangen. Sko mv. skal opbevares i ens egen lejlighed.

4. YouSee
• Der er varslet en stigning i betaling for TV-grundpakken. Stigningen udgør kr. 9,70 pr. md – så betalingen pr. 01.01.19 vil være kr. 146,49 pr. md.

5. Evt.
• Generalforsamling er nu fastsat til tirsdag den 30.04.19 kl. 19.00 i AKKC.
• Der er lugtgener i forbindelse med madlavning i opgang nr. 26 – Claus er orienteret, og vil undersøge hvad der er problemet..
• Ejere/beboere SKAL – jf. vores vedtægter – søge bestyrelsen om tilladelse til at drive virksomhed i Juelsparken.
Fra 01.01.2019 – bliver der lukket for solariet og den lille sauna, da disse i forvejen ikke bruges af beboere/ejere.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 17.12.18 kl. 15.00.

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Juelsparken
mandag den 22.10.2018 kl. 17.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)

2. Godkendelse af referat fra den 12.09.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

3. Økonomi (Jørn)
Tallene er gennemgået, og vores budget ser ud til at holde. Dog forventer vi, at der kommer nogle efterregninger på vand som tidligere omtalt, men vi får først opgørelsen fra Aalborg Kommune senere på året.
Vores udgift til facaderens holder det beløb vi har sat af – endda med et rest på kontoen ”Hensat til vedligeholdelse”. Også i forbindelse med facaderens vil der
være et ekstra vandforbrug som vi først kender senere.

4. Info fra ansvarsområderne
• Bygninger (Jacob)
• Jacob tager kontakt til HOK (Toppenberg) for at finde ud hvilke muligheder vi har for at reparere på de vinduer, hvor den sorte folie er skallet af – efter vi har fået facaderne renoveret. Efter bestyrelsesmødet har Jacob meldt tilbage, at vinduerne – ifølge maler – kan afrenses, grundes og males med godt resultat. NB: Arbejdet kan, ifølge maleren, dog først påbegyndes til foråret 2019 da nattefrosten nærmer sig.
• Nina Ziegler, Juelsparken 20 – har påpeget, at de nye ståldøre ikke bliver låst af alle beboere. Vi har kigget på problematikken, og kan se, at døren lige efter den yderste dør, er en dør med smæklås der ikke kan slås fra. Det betyder, at man kun kan komme ind til dør nr. 2 uden nøgle – og altså ikke har mulighed for at komme helt ind i bygningen.
Der kan ikke sættes smæklås på den yderste låge.
• Jacob har indhentet overslag på facaderenovering fra firmaet MTS og Pejter Byg.
NB: Arbejdet kan,ifølge mureren, dog først påbegyndes til foråret 2019 da nattefrosten nærmer sig.

• Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
• Der er opsat nye malede afskærmninger for enden af blok 4, ved opgangen til torvet samt for enden af blok 1 ned mod Spar.
Vi kontakter HOK (Toppenberg) for at høre om der kan laves en magnetordning ved afskærmningerne, så disse kan åbnes og holdes på plads, når inspektøren har behov for at køre igennem.
• Der bliver igen i år opsat 5 flotte juletræer i Juelsparken.
Det bliver en af vores ny inspektørs første opgave, at udvælge de flotteste 
• Vi har fået to tilbud på beplantning af torvet, samt beplantning og renovering af pigsten ved blok 4.
Vi vælger at tage mod tilbuddet fra Aalborg Anlægsgartneri:
Det er nytænkende, nemt at vedligeholde og vil være pænt og frodigt året rundt. Samtidig får vi helt nye ens planter langs blok 4 (Kirsebærlauerbær)og bundene af betonrørene ud for samme blok vil også blive plantet til. Alle de ”private” beplantninger vil samtidig blive fjernet. Firmaet har lovet at arbejdet vil være udført inden jul.

• Rengøring (Tove)
Intet at bemærke – det fungerer helt som det forventes.

5. Evt.
• Jørn Skyttehus, nr. 28 – har tidligere rettet henvendelse med forslag til, at man forbyder brug af kulgrill og éngangsgrill på altanerne, både af hensyn til brandfare og lugtgener.
Vi enes nu om, at vi ændrer ordensreglerne pr. 01.01.19 – så brug af kulgrill på altanerne fra denne dato bliver forbudt.
• Der er flere klager over, at ordensreglerne vedrørende vasketøj på altanerne – ikke overholdes. Flere steder er der udspændt snor til vasketøj, og andre steder hænger der tøj oppe i kroge i ”loftet” på altanerne.
Der må IKKE hænges vasketøj på altanerne – i højde over altankasserne 
Har man brug for mere tørreplads – er alle velkomne til at bruge de tørrestativer der forefindes flere steder på vores areal.
• Parkering forbudt skilte – vil blive ophængt ved indkørsler til brandvejene i Juelsparken.

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 22.11.18 kl. 17.00
23.10.18/imb/jlj

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
onsdag den 12.09.2018 kl. 17.00


Til stede
:  Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard og Inger Marie Borup

1.     Godkendelse af referat fra den 27.08.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2.     Info fra ansvarsområderne

a.     Rengøring (Tove)
Intet at bemærke – det fungerer virkelig godt.

b.     Bygninger (Jacob)
Jacob har været på rundtur med en murer fra firmaet MTS, da dette firma tidligere har lavet arbejde for ejerforeningen. Der er taget bestik af de mange skader der er fremkommet, i forbindelse med afrensning af facaderne.
Pga. travlhed vil firmaet få svært ved at udføre opgaven inden vinteren kommer, og Jacob vil derfor forsøge at finde et firma der kan gå i gang snarest muligt.

c.      Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
Der er opsat nyt malet fodhegn ved enden af blok 5 ned mod parkeringspladsen.
Sonja og Inger Marie har haft møde med Rasmus fra Toppenberg, angående udseendet på de låger der skal opsættes ved blok 1, ved rampen mod torvet, og for enden af blok 4. Vi forventer at disse ting opsættes i løbet af uge 39.
Der har været møde med et firma vedr. evt. vertikalskæring af vores græsplæner. Vi afventer tilbud.
Vi har modtaget tilbud fra Gug Planteskole på beplantning af torvet, men vi vælger at indhente endnu et tilbud for at kunne se prisniveauet.
Samtidig vil der i næste tilbud være evt. vertikalskæring af vores græsplæner.

d.     Økonomi (Jørn)
Ingen nye tal fremkommet til dette møde.

3.     Evt.
Beboere bedes være opmærksomme på, at hvis man ønsker at drive erhverv fra ens bopæl, skal der søges om tilladelse hos bestyrelsen.


Ny inspektør
Der har været afholdt ansættelsessamtaler med 3 udvalgte ansøgere (udvalgt fra 40 ansøgere i alt).
En enig bestyrelse har besluttet at ansætte Claus Mørch Rasmussen som inspektør pr. 01.11.2018.
Claus vil være kendt for en del af beboerne, da han tidligere har været ansat her – i perioden 2002 til 2007.
Claus er 54 år, og kommer fra en stilling i Himmerland Boligforening – hvor han har været ansat fra 2007 – og stadig er ansat indtil 31.10.2018.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 22. oktober 2018 kl. 17.00


Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
mandag den 27.08.2018 kl. 17.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard og Inger Marie Borup
1. Godkendelse af referat fra den 25.07.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2. Sikring af tage
Blok 4 har problemer med små sten fra tagasfalten, der falder ned i haverne.
Vi har kontaktet tagfirmaet Phønix og de oplyser, at de er blevet kontaktet af en person med tilknytning til ejerforeningen. Vedkommende har oplyst til firmaet, at hvis de udfører arbejde i Juelsparken – uden der er etableret blivende faldsikring på blokkene, vil de blive meldt til Arbejdstilsynet.
Vi har nu indhentet tilbud på blivende faldsikring af hele Juelsparken, men da regningen vil blive på flere hundrede tusinde kroner, venter vi med at tage beslutning indtil næste generalforsamling.

3. Økonomi
Gennemgået – ingen bemærkninger.

4. Ejendomsinspektør/vicevært
Haakon afholder 3 ferie-fridage i uge 35 (mandag, tirsdag og onsdag). Kontoret lukkes – men Kjærs Service ordner skrald mandag og onsdag.
Haakon har oplyst bestyrelsen om, at han ikke må hælde maling op i mindre dåser til beboerne iflg. Arbejdstilsynet. Der er fra bestyrelsen taget kontakt til Arbejdstilsynet, og det oplyses, at hvis der er en høj sikkerhedskode på malingen, kan det være forbudt at hælde op uden værn af nogen art.
Vi har bedt Haakon fremskaffe sikkerhedskoden på vores maling– og det viser sig, at den maling vi bruger har den mindste sikkerhedskode (MAL kode: 00-1), hvilket anses for fuldstændig ufarligt.
Haakon er orienteret om, at han fremover skal ophælde maling til beboerne – sådan som han også tidligere har gjort.

5. Info fra ansvarsområderne
a. Rengøring:
Intet at bemærke.

b. Hjemmesiden:
Jørn overtager ansvaret for hjemmesiden fra Inger Marie.
Pga. alt for mange uløste problemer med vores hjemmeside, har vi valgt at skifte udbyder.
Efter en hel del arbejde – er der nu skiftet til en ny udbyder – ”Erhvervshjemmesider.dk”

c. Udenomsarealer:
Der er aftalt møde med Aalborg Kommune – legepladsen bliver vurderet torsdag den 30.08.18.
Vi afventer tilbud fra Gug Anlægsgartneri – på nyplantning/renovering af Torvet m.m. Kommer i uge 35.
Jørn har indhentet tilbud på fliserens af torvet. Vi sammenligner priser, og vil forhøre os hos det ene firma mhp. prisen for fugesand.
Sonja og Inger Marie vil indhente 2 forskellige tilbud på vertikalskæring af de store græsplæner (udføres først til foråret)

d. Bygninger:
Jacob vil indhente tilbud på reparation af murværk forskellige steder – både vægge op mod torvet – men også de skader der er opstået efter facaderensningen.
Det nye træskur for enden af blok 3 er nu blevet malet.

6. Ansøgninger.
Vi har fået næsten 40 ansøgninger til den opslåede stilling.
Vi har besluttet at indkalde 3 personer til en uddybende samtale, som vil finde sted fredag den 07.09.18
Under det her punkt beslutter vi også, at den nye inspektør/vicevært fremover skal med til vores månedlige møder. Det betyder, at vedkommende vil blive indkaldt til mødet kl. 17.00 – og så kan være med max. ½ time, inden vi starter på dagsordenen for bestyrelsesmødet.

7. Evt.
Intet.

Næste bestyrelsesmøde finder sted onsdag den 12.09.18 kl. 17.00

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
mandag den 17.12.2018 kl. 15.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)
Inspektør/vicevært Claus Rasmussen har deltaget i mødets punkt 1.
1. Møde med vicevært Claus Rasmussen.
    Deltog i 25 minutter inden selve bestyrelsesmødet startede.

• Godkendelse af referat fra den 22.11.2018
  Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2. Økonomi (Jørn)
    Regnskabet gennemgået.
    Vi har indtil videre ikke brugt for mange penge i forhold til budgettet, dog forventer vi, at der kommer ret store efterregninger på håndværkere,         mekaniker og gartner.

3. Info fra ansvarsområderne
• Rengøring (Tove)
• Intet at bemærke, det fungerer fint.
• Bygninger (Jacob)
• Der er nedlagt nye måtter i 7 ud af 10 opgange i blok 2.
  Det henstilles til beboerne i alle blokke, om at holde yderdøren lukket, da det vand der kommer ind på måtterne i forbindelse med fugtigt vejr, er      med til at nedbryde dem hurtigere.
• Ny dørpumpe sat på kælderdøren i nr. 68, den er nu betydeligt nemmere at åbne.
• Solen er frameldt pr. 01.01.2019 – og afhentes umiddelbart derefter
• Der er nu opsat nye fine nye skilte med bloknumre/opgangsnumre til bygningerne.
• Der opleves rigtig mange parkeringer på området – det henstilles at beboerne helt undlader at parkere, da der er parkeringsforbud på brandveje i    henhold til færdselsreglerne. Kun af-og pålæsning er tilladt

Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
  Torvet er nu tilplantet af Aalborg Anlægsgartneri. Der bliver foretaget eftersyn af firmaet i april måned, for at sikre alle planter lever op til aftalen      og grogarantien.
  For nuværende er der sat små plastikstrips der hvor stauderne er plantet, men disse planter vil først kunne ses til foråret. Der er tale om koboltblå   Storkenæb, som blomstrer fra tidligt forår til frosten tager dem. Disse er plantet i alle 5 kummer.
  Der er derudover plantet stedsegrøn hvidbroget Benved i alle 5 kummer.
  I de 4 af kummerne (undtaget den med springvandet) – er der i midten plantet en rød Blærespirea med bordeaux blade og hvide blomser i juni-juli.
  Alt i alt vil der fremover være tale om at kummerne vil være grøn-hvide om vinteren og koboltblå og bordeaux om sommeren.
• Der er tilplantet med ens planter (Kirsebærlauerbær) langs blok 4, samtidig er pigstenene rettet til – både langs bygningen og for enden af samme.   Vi har fået større planter end der var lovet i tilbudet, da firmaet ikke ville aflevere de små planter på 80 cm – de syntes selv det så forkert ud . I       stedet har de tilplantet med størelse 110-120 cm uden merudgift for ejerforeningen.
  De 3 runde betonrør ved blok 4, der manglede beplantning – er nu tilplantet med planten Singrøn/Vintergrøn, en stedsegrøn plante der har blå         blomster i juni/juli.
• De to Kirsebærlauerbær der stod foran blok 4 – er genbrugt andre steder på matriklen.
• Der er nu opsat kroge mod torvet, så Claus fremover kan holde afskærmningerne åbne ved behov.
Det henstilles til, at der under ingen omstændigheder nedgraves private beplantninger i pigsten, eller andre steder hvor det kunne være muligt. Det gælder både forårsløg og alle andre planter.
Så snart man tager pigsten op vil der efterfølgende være brug for reparationer, for at få et ensartet udtryk – og det er en bekostelig affære. Beboerne er velkomne til at plante egne altankasser til, men altså ikke på fællesarealer.

Vi håber I har lyst til at gå forbi torvet og blok 4, for at se hvordan der ser ud efter renoveringen. Vi glæder os til at se det fulde potentiale når foråret kommer 

Der bliver indhentet tilbud fra Aalborg Anlægsgartneri med henblik på evt. renovering ved de resterende blokke.
jlj/imb-18.12.2018

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 23. 01.19 kl. 17.00

 

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
torsdag den 22.11.2018 kl. 17.00.

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)

1. Godkendelse af referat fra den 22.10.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2. Økonomi (Jørn)
• Budgettet holder for nuværende, dog forventer vi, at der som tidligere nævnt kommer efterregning på vand.
• Vores traktor skal desværre – på grund af misligeholdelse – repareres for kr. 62.000. Dette beløb er en helt uforudset udgift, som vil komme til at belaste vores regnskab.

3. Info fra ansvarsområderne
• Bygninger (Jacob)
• Jacob venter på tilbud på nye måtter til opgangene. Der er konstateret en hel del dårlige måtter i nogen af opgangene – især i blok 2.
• Jacob og Claus har bestilt nye skilte med bloknumre/opgangsnumre til bygningerne. De nye er bestilt i sort med hvid skrift – i stedet for de gamle farver rød med hvid skrift.

• Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
• Vi har rykket for opstartsdato ved Aalborg Anlægsgartneri. Eneste svar er, at arbejdet bliver udført som aftalt – nemlig at både blok 4 og torvet er færdigt inden jul.
• Robotklipperen er afhentet, da det nu er så koldt, at græsset ikke længere skal slås.
• Der er opsat 5 flotte juletræer i Juelsparken. Lysene på juletræerne bliver tændt fredag den 30.11.18 

• Rengøring (Tove)
• Under henvisning til ordensreglerne, er der INGEN fodtøj eller lignende der må stå på trappeopgangen. Sko mv. skal opbevares i ens egen lejlighed.

4. YouSee
• Der er varslet en stigning i betaling for TV-grundpakken. Stigningen udgør kr. 9,70 pr. md – så betalingen pr. 01.01.19 vil være kr. 146,49 pr. md.

5. Evt.
• Generalforsamling er nu fastsat til tirsdag den 30.04.19 kl. 19.00 i AKKC.
• Der er lugtgener i forbindelse med madlavning i opgang nr. 26 – Claus er orienteret, og vil undersøge hvad der er problemet..
• Ejere/beboere SKAL – jf. vores vedtægter – søge bestyrelsen om tilladelse til at drive virksomhed i Juelsparken.
Fra 01.01.2019 – bliver der lukket for solariet og den lille sauna, da disse i forvejen ikke bruges af beboere/ejere.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 17.12.18 kl. 15.00.

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Juelsparken
mandag den 22.10.2018 kl. 17.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)

2. Godkendelse af referat fra den 12.09.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

3. Økonomi (Jørn)
Tallene er gennemgået, og vores budget ser ud til at holde. Dog forventer vi, at der kommer nogle efterregninger på vand som tidligere omtalt, men vi får først opgørelsen fra Aalborg Kommune senere på året.
Vores udgift til facaderens holder det beløb vi har sat af – endda med et rest på kontoen ”Hensat til vedligeholdelse”. Også i forbindelse med facaderens vil der
være et ekstra vandforbrug som vi først kender senere.

4. Info fra ansvarsområderne
• Bygninger (Jacob)
• Jacob tager kontakt til HOK (Toppenberg) for at finde ud hvilke muligheder vi har for at reparere på de vinduer, hvor den sorte folie er skallet af – efter vi har fået facaderne renoveret. Efter bestyrelsesmødet har Jacob meldt tilbage, at vinduerne – ifølge maler – kan afrenses, grundes og males med godt resultat. NB: Arbejdet kan, ifølge maleren, dog først påbegyndes til foråret 2019 da nattefrosten nærmer sig.
• Nina Ziegler, Juelsparken 20 – har påpeget, at de nye ståldøre ikke bliver låst af alle beboere. Vi har kigget på problematikken, og kan se, at døren lige efter den yderste dør, er en dør med smæklås der ikke kan slås fra. Det betyder, at man kun kan komme ind til dør nr. 2 uden nøgle – og altså ikke har mulighed for at komme helt ind i bygningen.
Der kan ikke sættes smæklås på den yderste låge.
• Jacob har indhentet overslag på facaderenovering fra firmaet MTS og Pejter Byg.
NB: Arbejdet kan,ifølge mureren, dog først påbegyndes til foråret 2019 da nattefrosten nærmer sig.

• Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
• Der er opsat nye malede afskærmninger for enden af blok 4, ved opgangen til torvet samt for enden af blok 1 ned mod Spar.
Vi kontakter HOK (Toppenberg) for at høre om der kan laves en magnetordning ved afskærmningerne, så disse kan åbnes og holdes på plads, når inspektøren har behov for at køre igennem.
• Der bliver igen i år opsat 5 flotte juletræer i Juelsparken.
Det bliver en af vores ny inspektørs første opgave, at udvælge de flotteste 
• Vi har fået to tilbud på beplantning af torvet, samt beplantning og renovering af pigsten ved blok 4.
Vi vælger at tage mod tilbuddet fra Aalborg Anlægsgartneri:
Det er nytænkende, nemt at vedligeholde og vil være pænt og frodigt året rundt. Samtidig får vi helt nye ens planter langs blok 4 (Kirsebærlauerbær)og bundene af betonrørene ud for samme blok vil også blive plantet til. Alle de ”private” beplantninger vil samtidig blive fjernet. Firmaet har lovet at arbejdet vil være udført inden jul.

• Rengøring (Tove)
Intet at bemærke – det fungerer helt som det forventes.

5. Evt.
• Jørn Skyttehus, nr. 28 – har tidligere rettet henvendelse med forslag til, at man forbyder brug af kulgrill og éngangsgrill på altanerne, både af hensyn til brandfare og lugtgener.
Vi enes nu om, at vi ændrer ordensreglerne pr. 01.01.19 – så brug af kulgrill på altanerne fra denne dato bliver forbudt.
• Der er flere klager over, at ordensreglerne vedrørende vasketøj på altanerne – ikke overholdes. Flere steder er der udspændt snor til vasketøj, og andre steder hænger der tøj oppe i kroge i ”loftet” på altanerne.
Der må IKKE hænges vasketøj på altanerne – i højde over altankasserne 
Har man brug for mere tørreplads – er alle velkomne til at bruge de tørrestativer der forefindes flere steder på vores areal.
• Parkering forbudt skilte – vil blive ophængt ved indkørsler til brandvejene i Juelsparken.

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 22.11.18 kl. 17.00
23.10.18/imb/jlj

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
onsdag den 12.09.2018 kl. 17.00


Til stede
:  Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard og Inger Marie Borup

1.     Godkendelse af referat fra den 27.08.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2.     Info fra ansvarsområderne

a.     Rengøring (Tove)
Intet at bemærke – det fungerer virkelig godt.

b.     Bygninger (Jacob)
Jacob har været på rundtur med en murer fra firmaet MTS, da dette firma tidligere har lavet arbejde for ejerforeningen. Der er taget bestik af de mange skader der er fremkommet, i forbindelse med afrensning af facaderne.
Pga. travlhed vil firmaet få svært ved at udføre opgaven inden vinteren kommer, og Jacob vil derfor forsøge at finde et firma der kan gå i gang snarest muligt.

c.      Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
Der er opsat nyt malet fodhegn ved enden af blok 5 ned mod parkeringspladsen.
Sonja og Inger Marie har haft møde med Rasmus fra Toppenberg, angående udseendet på de låger der skal opsættes ved blok 1, ved rampen mod torvet, og for enden af blok 4. Vi forventer at disse ting opsættes i løbet af uge 39.
Der har været møde med et firma vedr. evt. vertikalskæring af vores græsplæner. Vi afventer tilbud.
Vi har modtaget tilbud fra Gug Planteskole på beplantning af torvet, men vi vælger at indhente endnu et tilbud for at kunne se prisniveauet.
Samtidig vil der i næste tilbud være evt. vertikalskæring af vores græsplæner.

d.     Økonomi (Jørn)
Ingen nye tal fremkommet til dette møde.

3.     Evt.
Beboere bedes være opmærksomme på, at hvis man ønsker at drive erhverv fra ens bopæl, skal der søges om tilladelse hos bestyrelsen.


Ny inspektør
Der har været afholdt ansættelsessamtaler med 3 udvalgte ansøgere (udvalgt fra 40 ansøgere i alt).
En enig bestyrelse har besluttet at ansætte Claus Mørch Rasmussen som inspektør pr. 01.11.2018.
Claus vil være kendt for en del af beboerne, da han tidligere har været ansat her – i perioden 2002 til 2007.
Claus er 54 år, og kommer fra en stilling i Himmerland Boligforening – hvor han har været ansat fra 2007 – og stadig er ansat indtil 31.10.2018.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 22. oktober 2018 kl. 17.00


Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
mandag den 27.08.2018 kl. 17.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard og Inger Marie Borup
1. Godkendelse af referat fra den 25.07.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2. Sikring af tage
Blok 4 har problemer med små sten fra tagasfalten, der falder ned i haverne.
Vi har kontaktet tagfirmaet Phønix og de oplyser, at de er blevet kontaktet af en person med tilknytning til ejerforeningen. Vedkommende har oplyst til firmaet, at hvis de udfører arbejde i Juelsparken – uden der er etableret blivende faldsikring på blokkene, vil de blive meldt til Arbejdstilsynet.
Vi har nu indhentet tilbud på blivende faldsikring af hele Juelsparken, men da regningen vil blive på flere hundrede tusinde kroner, venter vi med at tage beslutning indtil næste generalforsamling.

3. Økonomi
Gennemgået – ingen bemærkninger.

4. Ejendomsinspektør/vicevært
Haakon afholder 3 ferie-fridage i uge 35 (mandag, tirsdag og onsdag). Kontoret lukkes – men Kjærs Service ordner skrald mandag og onsdag.
Haakon har oplyst bestyrelsen om, at han ikke må hælde maling op i mindre dåser til beboerne iflg. Arbejdstilsynet. Der er fra bestyrelsen taget kontakt til Arbejdstilsynet, og det oplyses, at hvis der er en høj sikkerhedskode på malingen, kan det være forbudt at hælde op uden værn af nogen art.
Vi har bedt Haakon fremskaffe sikkerhedskoden på vores maling– og det viser sig, at den maling vi bruger har den mindste sikkerhedskode (MAL kode: 00-1), hvilket anses for fuldstændig ufarligt.
Haakon er orienteret om, at han fremover skal ophælde maling til beboerne – sådan som han også tidligere har gjort.

5. Info fra ansvarsområderne
a. Rengøring:
Intet at bemærke.

b. Hjemmesiden:
Jørn overtager ansvaret for hjemmesiden fra Inger Marie.
Pga. alt for mange uløste problemer med vores hjemmeside, har vi valgt at skifte udbyder.
Efter en hel del arbejde – er der nu skiftet til en ny udbyder – ”Erhvervshjemmesider.dk”

c. Udenomsarealer:
Der er aftalt møde med Aalborg Kommune – legepladsen bliver vurderet torsdag den 30.08.18.
Vi afventer tilbud fra Gug Anlægsgartneri – på nyplantning/renovering af Torvet m.m. Kommer i uge 35.
Jørn har indhentet tilbud på fliserens af torvet. Vi sammenligner priser, og vil forhøre os hos det ene firma mhp. prisen for fugesand.
Sonja og Inger Marie vil indhente 2 forskellige tilbud på vertikalskæring af de store græsplæner (udføres først til foråret)

d. Bygninger:
Jacob vil indhente tilbud på reparation af murværk forskellige steder – både vægge op mod torvet – men også de skader der er opstået efter facaderensningen.
Det nye træskur for enden af blok 3 er nu blevet malet.

6. Ansøgninger.
Vi har fået næsten 40 ansøgninger til den opslåede stilling.
Vi har besluttet at indkalde 3 personer til en uddybende samtale, som vil finde sted fredag den 07.09.18
Under det her punkt beslutter vi også, at den nye inspektør/vicevært fremover skal med til vores månedlige møder. Det betyder, at vedkommende vil blive indkaldt til mødet kl. 17.00 – og så kan være med max. ½ time, inden vi starter på dagsordenen for bestyrelsesmødet.

7. Evt.
Intet.

Næste bestyrelsesmøde finder sted onsdag den 12.09.18 kl. 17.00

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
mandag den 17.12.2018 kl. 15.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)
Inspektør/vicevært Claus Rasmussen har deltaget i mødets punkt 1.
1. Møde med vicevært Claus Rasmussen.
    Deltog i 25 minutter inden selve bestyrelsesmødet startede.

• Godkendelse af referat fra den 22.11.2018
  Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2. Økonomi (Jørn)
    Regnskabet gennemgået.
    Vi har indtil videre ikke brugt for mange penge i forhold til budgettet, dog forventer vi, at der kommer ret store efterregninger på håndværkere,         mekaniker og gartner.

3. Info fra ansvarsområderne
• Rengøring (Tove)
• Intet at bemærke, det fungerer fint.
• Bygninger (Jacob)
• Der er nedlagt nye måtter i 7 ud af 10 opgange i blok 2.
  Det henstilles til beboerne i alle blokke, om at holde yderdøren lukket, da det vand der kommer ind på måtterne i forbindelse med fugtigt vejr, er      med til at nedbryde dem hurtigere.
• Ny dørpumpe sat på kælderdøren i nr. 68, den er nu betydeligt nemmere at åbne.
• Solen er frameldt pr. 01.01.2019 – og afhentes umiddelbart derefter
• Der er nu opsat nye fine nye skilte med bloknumre/opgangsnumre til bygningerne.
• Der opleves rigtig mange parkeringer på området – det henstilles at beboerne helt undlader at parkere, da der er parkeringsforbud på brandveje i    henhold til færdselsreglerne. Kun af-og pålæsning er tilladt

Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
  Torvet er nu tilplantet af Aalborg Anlægsgartneri. Der bliver foretaget eftersyn af firmaet i april måned, for at sikre alle planter lever op til aftalen      og grogarantien.
  For nuværende er der sat små plastikstrips der hvor stauderne er plantet, men disse planter vil først kunne ses til foråret. Der er tale om koboltblå   Storkenæb, som blomstrer fra tidligt forår til frosten tager dem. Disse er plantet i alle 5 kummer.
  Der er derudover plantet stedsegrøn hvidbroget Benved i alle 5 kummer.
  I de 4 af kummerne (undtaget den med springvandet) – er der i midten plantet en rød Blærespirea med bordeaux blade og hvide blomser i juni-juli.
  Alt i alt vil der fremover være tale om at kummerne vil være grøn-hvide om vinteren og koboltblå og bordeaux om sommeren.
• Der er tilplantet med ens planter (Kirsebærlauerbær) langs blok 4, samtidig er pigstenene rettet til – både langs bygningen og for enden af samme.   Vi har fået større planter end der var lovet i tilbudet, da firmaet ikke ville aflevere de små planter på 80 cm – de syntes selv det så forkert ud . I       stedet har de tilplantet med størelse 110-120 cm uden merudgift for ejerforeningen.
  De 3 runde betonrør ved blok 4, der manglede beplantning – er nu tilplantet med planten Singrøn/Vintergrøn, en stedsegrøn plante der har blå         blomster i juni/juli.
• De to Kirsebærlauerbær der stod foran blok 4 – er genbrugt andre steder på matriklen.
• Der er nu opsat kroge mod torvet, så Claus fremover kan holde afskærmningerne åbne ved behov.
Det henstilles til, at der under ingen omstændigheder nedgraves private beplantninger i pigsten, eller andre steder hvor det kunne være muligt. Det gælder både forårsløg og alle andre planter.
Så snart man tager pigsten op vil der efterfølgende være brug for reparationer, for at få et ensartet udtryk – og det er en bekostelig affære. Beboerne er velkomne til at plante egne altankasser til, men altså ikke på fællesarealer.

Vi håber I har lyst til at gå forbi torvet og blok 4, for at se hvordan der ser ud efter renoveringen. Vi glæder os til at se det fulde potentiale når foråret kommer 

Der bliver indhentet tilbud fra Aalborg Anlægsgartneri med henblik på evt. renovering ved de resterende blokke.
jlj/imb-18.12.2018

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 23. 01.19 kl. 17.00

 

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
torsdag den 22.11.2018 kl. 17.00.

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)

1. Godkendelse af referat fra den 22.10.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2. Økonomi (Jørn)
• Budgettet holder for nuværende, dog forventer vi, at der som tidligere nævnt kommer efterregning på vand.
• Vores traktor skal desværre – på grund af misligeholdelse – repareres for kr. 62.000. Dette beløb er en helt uforudset udgift, som vil komme til at belaste vores regnskab.

3. Info fra ansvarsområderne
• Bygninger (Jacob)
• Jacob venter på tilbud på nye måtter til opgangene. Der er konstateret en hel del dårlige måtter i nogen af opgangene – især i blok 2.
• Jacob og Claus har bestilt nye skilte med bloknumre/opgangsnumre til bygningerne. De nye er bestilt i sort med hvid skrift – i stedet for de gamle farver rød med hvid skrift.

• Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
• Vi har rykket for opstartsdato ved Aalborg Anlægsgartneri. Eneste svar er, at arbejdet bliver udført som aftalt – nemlig at både blok 4 og torvet er færdigt inden jul.
• Robotklipperen er afhentet, da det nu er så koldt, at græsset ikke længere skal slås.
• Der er opsat 5 flotte juletræer i Juelsparken. Lysene på juletræerne bliver tændt fredag den 30.11.18 

• Rengøring (Tove)
• Under henvisning til ordensreglerne, er der INGEN fodtøj eller lignende der må stå på trappeopgangen. Sko mv. skal opbevares i ens egen lejlighed.

4. YouSee
• Der er varslet en stigning i betaling for TV-grundpakken. Stigningen udgør kr. 9,70 pr. md – så betalingen pr. 01.01.19 vil være kr. 146,49 pr. md.

5. Evt.
• Generalforsamling er nu fastsat til tirsdag den 30.04.19 kl. 19.00 i AKKC.
• Der er lugtgener i forbindelse med madlavning i opgang nr. 26 – Claus er orienteret, og vil undersøge hvad der er problemet..
• Ejere/beboere SKAL – jf. vores vedtægter – søge bestyrelsen om tilladelse til at drive virksomhed i Juelsparken.
Fra 01.01.2019 – bliver der lukket for solariet og den lille sauna, da disse i forvejen ikke bruges af beboere/ejere.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 17.12.18 kl. 15.00.

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Juelsparken
mandag den 22.10.2018 kl. 17.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)

2. Godkendelse af referat fra den 12.09.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

3. Økonomi (Jørn)
Tallene er gennemgået, og vores budget ser ud til at holde. Dog forventer vi, at der kommer nogle efterregninger på vand som tidligere omtalt, men vi får først opgørelsen fra Aalborg Kommune senere på året.
Vores udgift til facaderens holder det beløb vi har sat af – endda med et rest på kontoen ”Hensat til vedligeholdelse”. Også i forbindelse med facaderens vil der
være et ekstra vandforbrug som vi først kender senere.

4. Info fra ansvarsområderne
• Bygninger (Jacob)
• Jacob tager kontakt til HOK (Toppenberg) for at finde ud hvilke muligheder vi har for at reparere på de vinduer, hvor den sorte folie er skallet af – efter vi har fået facaderne renoveret. Efter bestyrelsesmødet har Jacob meldt tilbage, at vinduerne – ifølge maler – kan afrenses, grundes og males med godt resultat. NB: Arbejdet kan, ifølge maleren, dog først påbegyndes til foråret 2019 da nattefrosten nærmer sig.
• Nina Ziegler, Juelsparken 20 – har påpeget, at de nye ståldøre ikke bliver låst af alle beboere. Vi har kigget på problematikken, og kan se, at døren lige efter den yderste dør, er en dør med smæklås der ikke kan slås fra. Det betyder, at man kun kan komme ind til dør nr. 2 uden nøgle – og altså ikke har mulighed for at komme helt ind i bygningen.
Der kan ikke sættes smæklås på den yderste låge.
• Jacob har indhentet overslag på facaderenovering fra firmaet MTS og Pejter Byg.
NB: Arbejdet kan,ifølge mureren, dog først påbegyndes til foråret 2019 da nattefrosten nærmer sig.

• Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
• Der er opsat nye malede afskærmninger for enden af blok 4, ved opgangen til torvet samt for enden af blok 1 ned mod Spar.
Vi kontakter HOK (Toppenberg) for at høre om der kan laves en magnetordning ved afskærmningerne, så disse kan åbnes og holdes på plads, når inspektøren har behov for at køre igennem.
• Der bliver igen i år opsat 5 flotte juletræer i Juelsparken.
Det bliver en af vores ny inspektørs første opgave, at udvælge de flotteste 
• Vi har fået to tilbud på beplantning af torvet, samt beplantning og renovering af pigsten ved blok 4.
Vi vælger at tage mod tilbuddet fra Aalborg Anlægsgartneri:
Det er nytænkende, nemt at vedligeholde og vil være pænt og frodigt året rundt. Samtidig får vi helt nye ens planter langs blok 4 (Kirsebærlauerbær)og bundene af betonrørene ud for samme blok vil også blive plantet til. Alle de ”private” beplantninger vil samtidig blive fjernet. Firmaet har lovet at arbejdet vil være udført inden jul.

• Rengøring (Tove)
Intet at bemærke – det fungerer helt som det forventes.

5. Evt.
• Jørn Skyttehus, nr. 28 – har tidligere rettet henvendelse med forslag til, at man forbyder brug af kulgrill og éngangsgrill på altanerne, både af hensyn til brandfare og lugtgener.
Vi enes nu om, at vi ændrer ordensreglerne pr. 01.01.19 – så brug af kulgrill på altanerne fra denne dato bliver forbudt.
• Der er flere klager over, at ordensreglerne vedrørende vasketøj på altanerne – ikke overholdes. Flere steder er der udspændt snor til vasketøj, og andre steder hænger der tøj oppe i kroge i ”loftet” på altanerne.
Der må IKKE hænges vasketøj på altanerne – i højde over altankasserne 
Har man brug for mere tørreplads – er alle velkomne til at bruge de tørrestativer der forefindes flere steder på vores areal.
• Parkering forbudt skilte – vil blive ophængt ved indkørsler til brandvejene i Juelsparken.

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 22.11.18 kl. 17.00
23.10.18/imb/jlj

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
onsdag den 12.09.2018 kl. 17.00


Til stede
:  Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard og Inger Marie Borup

1.     Godkendelse af referat fra den 27.08.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2.     Info fra ansvarsområderne

a.     Rengøring (Tove)
Intet at bemærke – det fungerer virkelig godt.

b.     Bygninger (Jacob)
Jacob har været på rundtur med en murer fra firmaet MTS, da dette firma tidligere har lavet arbejde for ejerforeningen. Der er taget bestik af de mange skader der er fremkommet, i forbindelse med afrensning af facaderne.
Pga. travlhed vil firmaet få svært ved at udføre opgaven inden vinteren kommer, og Jacob vil derfor forsøge at finde et firma der kan gå i gang snarest muligt.

c.      Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
Der er opsat nyt malet fodhegn ved enden af blok 5 ned mod parkeringspladsen.
Sonja og Inger Marie har haft møde med Rasmus fra Toppenberg, angående udseendet på de låger der skal opsættes ved blok 1, ved rampen mod torvet, og for enden af blok 4. Vi forventer at disse ting opsættes i løbet af uge 39.
Der har været møde med et firma vedr. evt. vertikalskæring af vores græsplæner. Vi afventer tilbud.
Vi har modtaget tilbud fra Gug Planteskole på beplantning af torvet, men vi vælger at indhente endnu et tilbud for at kunne se prisniveauet.
Samtidig vil der i næste tilbud være evt. vertikalskæring af vores græsplæner.

d.     Økonomi (Jørn)
Ingen nye tal fremkommet til dette møde.

3.     Evt.
Beboere bedes være opmærksomme på, at hvis man ønsker at drive erhverv fra ens bopæl, skal der søges om tilladelse hos bestyrelsen.


Ny inspektør
Der har været afholdt ansættelsessamtaler med 3 udvalgte ansøgere (udvalgt fra 40 ansøgere i alt).
En enig bestyrelse har besluttet at ansætte Claus Mørch Rasmussen som inspektør pr. 01.11.2018.
Claus vil være kendt for en del af beboerne, da han tidligere har været ansat her – i perioden 2002 til 2007.
Claus er 54 år, og kommer fra en stilling i Himmerland Boligforening – hvor han har været ansat fra 2007 – og stadig er ansat indtil 31.10.2018.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 22. oktober 2018 kl. 17.00


Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
mandag den 27.08.2018 kl. 17.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard og Inger Marie Borup
1. Godkendelse af referat fra den 25.07.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2. Sikring af tage
Blok 4 har problemer med små sten fra tagasfalten, der falder ned i haverne.
Vi har kontaktet tagfirmaet Phønix og de oplyser, at de er blevet kontaktet af en person med tilknytning til ejerforeningen. Vedkommende har oplyst til firmaet, at hvis de udfører arbejde i Juelsparken – uden der er etableret blivende faldsikring på blokkene, vil de blive meldt til Arbejdstilsynet.
Vi har nu indhentet tilbud på blivende faldsikring af hele Juelsparken, men da regningen vil blive på flere hundrede tusinde kroner, venter vi med at tage beslutning indtil næste generalforsamling.

3. Økonomi
Gennemgået – ingen bemærkninger.

4. Ejendomsinspektør/vicevært
Haakon afholder 3 ferie-fridage i uge 35 (mandag, tirsdag og onsdag). Kontoret lukkes – men Kjærs Service ordner skrald mandag og onsdag.
Haakon har oplyst bestyrelsen om, at han ikke må hælde maling op i mindre dåser til beboerne iflg. Arbejdstilsynet. Der er fra bestyrelsen taget kontakt til Arbejdstilsynet, og det oplyses, at hvis der er en høj sikkerhedskode på malingen, kan det være forbudt at hælde op uden værn af nogen art.
Vi har bedt Haakon fremskaffe sikkerhedskoden på vores maling– og det viser sig, at den maling vi bruger har den mindste sikkerhedskode (MAL kode: 00-1), hvilket anses for fuldstændig ufarligt.
Haakon er orienteret om, at han fremover skal ophælde maling til beboerne – sådan som han også tidligere har gjort.

5. Info fra ansvarsområderne
a. Rengøring:
Intet at bemærke.

b. Hjemmesiden:
Jørn overtager ansvaret for hjemmesiden fra Inger Marie.
Pga. alt for mange uløste problemer med vores hjemmeside, har vi valgt at skifte udbyder.
Efter en hel del arbejde – er der nu skiftet til en ny udbyder – ”Erhvervshjemmesider.dk”

c. Udenomsarealer:
Der er aftalt møde med Aalborg Kommune – legepladsen bliver vurderet torsdag den 30.08.18.
Vi afventer tilbud fra Gug Anlægsgartneri – på nyplantning/renovering af Torvet m.m. Kommer i uge 35.
Jørn har indhentet tilbud på fliserens af torvet. Vi sammenligner priser, og vil forhøre os hos det ene firma mhp. prisen for fugesand.
Sonja og Inger Marie vil indhente 2 forskellige tilbud på vertikalskæring af de store græsplæner (udføres først til foråret)

d. Bygninger:
Jacob vil indhente tilbud på reparation af murværk forskellige steder – både vægge op mod torvet – men også de skader der er opstået efter facaderensningen.
Det nye træskur for enden af blok 3 er nu blevet malet.

6. Ansøgninger.
Vi har fået næsten 40 ansøgninger til den opslåede stilling.
Vi har besluttet at indkalde 3 personer til en uddybende samtale, som vil finde sted fredag den 07.09.18
Under det her punkt beslutter vi også, at den nye inspektør/vicevært fremover skal med til vores månedlige møder. Det betyder, at vedkommende vil blive indkaldt til mødet kl. 17.00 – og så kan være med max. ½ time, inden vi starter på dagsordenen for bestyrelsesmødet.

7. Evt.
Intet.

Næste bestyrelsesmøde finder sted onsdag den 12.09.18 kl. 17.00

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
mandag den 17.12.2018 kl. 15.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)
Inspektør/vicevært Claus Rasmussen har deltaget i mødets punkt 1.
1. Møde med vicevært Claus Rasmussen.
    Deltog i 25 minutter inden selve bestyrelsesmødet startede.

• Godkendelse af referat fra den 22.11.2018
  Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2. Økonomi (Jørn)
    Regnskabet gennemgået.
    Vi har indtil videre ikke brugt for mange penge i forhold til budgettet, dog forventer vi, at der kommer ret store efterregninger på håndværkere,         mekaniker og gartner.

3. Info fra ansvarsområderne
• Rengøring (Tove)
• Intet at bemærke, det fungerer fint.
• Bygninger (Jacob)
• Der er nedlagt nye måtter i 7 ud af 10 opgange i blok 2.
  Det henstilles til beboerne i alle blokke, om at holde yderdøren lukket, da det vand der kommer ind på måtterne i forbindelse med fugtigt vejr, er      med til at nedbryde dem hurtigere.
• Ny dørpumpe sat på kælderdøren i nr. 68, den er nu betydeligt nemmere at åbne.
• Solen er frameldt pr. 01.01.2019 – og afhentes umiddelbart derefter
• Der er nu opsat nye fine nye skilte med bloknumre/opgangsnumre til bygningerne.
• Der opleves rigtig mange parkeringer på området – det henstilles at beboerne helt undlader at parkere, da der er parkeringsforbud på brandveje i    henhold til færdselsreglerne. Kun af-og pålæsning er tilladt

Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
  Torvet er nu tilplantet af Aalborg Anlægsgartneri. Der bliver foretaget eftersyn af firmaet i april måned, for at sikre alle planter lever op til aftalen      og grogarantien.
  For nuværende er der sat små plastikstrips der hvor stauderne er plantet, men disse planter vil først kunne ses til foråret. Der er tale om koboltblå   Storkenæb, som blomstrer fra tidligt forår til frosten tager dem. Disse er plantet i alle 5 kummer.
  Der er derudover plantet stedsegrøn hvidbroget Benved i alle 5 kummer.
  I de 4 af kummerne (undtaget den med springvandet) – er der i midten plantet en rød Blærespirea med bordeaux blade og hvide blomser i juni-juli.
  Alt i alt vil der fremover være tale om at kummerne vil være grøn-hvide om vinteren og koboltblå og bordeaux om sommeren.
• Der er tilplantet med ens planter (Kirsebærlauerbær) langs blok 4, samtidig er pigstenene rettet til – både langs bygningen og for enden af samme.   Vi har fået større planter end der var lovet i tilbudet, da firmaet ikke ville aflevere de små planter på 80 cm – de syntes selv det så forkert ud . I       stedet har de tilplantet med størelse 110-120 cm uden merudgift for ejerforeningen.
  De 3 runde betonrør ved blok 4, der manglede beplantning – er nu tilplantet med planten Singrøn/Vintergrøn, en stedsegrøn plante der har blå         blomster i juni/juli.
• De to Kirsebærlauerbær der stod foran blok 4 – er genbrugt andre steder på matriklen.
• Der er nu opsat kroge mod torvet, så Claus fremover kan holde afskærmningerne åbne ved behov.
Det henstilles til, at der under ingen omstændigheder nedgraves private beplantninger i pigsten, eller andre steder hvor det kunne være muligt. Det gælder både forårsløg og alle andre planter.
Så snart man tager pigsten op vil der efterfølgende være brug for reparationer, for at få et ensartet udtryk – og det er en bekostelig affære. Beboerne er velkomne til at plante egne altankasser til, men altså ikke på fællesarealer.

Vi håber I har lyst til at gå forbi torvet og blok 4, for at se hvordan der ser ud efter renoveringen. Vi glæder os til at se det fulde potentiale når foråret kommer 

Der bliver indhentet tilbud fra Aalborg Anlægsgartneri med henblik på evt. renovering ved de resterende blokke.
jlj/imb-18.12.2018

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 23. 01.19 kl. 17.00

 

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
torsdag den 22.11.2018 kl. 17.00.

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)

1. Godkendelse af referat fra den 22.10.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2. Økonomi (Jørn)
• Budgettet holder for nuværende, dog forventer vi, at der som tidligere nævnt kommer efterregning på vand.
• Vores traktor skal desværre – på grund af misligeholdelse – repareres for kr. 62.000. Dette beløb er en helt uforudset udgift, som vil komme til at belaste vores regnskab.

3. Info fra ansvarsområderne
• Bygninger (Jacob)
• Jacob venter på tilbud på nye måtter til opgangene. Der er konstateret en hel del dårlige måtter i nogen af opgangene – især i blok 2.
• Jacob og Claus har bestilt nye skilte med bloknumre/opgangsnumre til bygningerne. De nye er bestilt i sort med hvid skrift – i stedet for de gamle farver rød med hvid skrift.

• Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
• Vi har rykket for opstartsdato ved Aalborg Anlægsgartneri. Eneste svar er, at arbejdet bliver udført som aftalt – nemlig at både blok 4 og torvet er færdigt inden jul.
• Robotklipperen er afhentet, da det nu er så koldt, at græsset ikke længere skal slås.
• Der er opsat 5 flotte juletræer i Juelsparken. Lysene på juletræerne bliver tændt fredag den 30.11.18 

• Rengøring (Tove)
• Under henvisning til ordensreglerne, er der INGEN fodtøj eller lignende der må stå på trappeopgangen. Sko mv. skal opbevares i ens egen lejlighed.

4. YouSee
• Der er varslet en stigning i betaling for TV-grundpakken. Stigningen udgør kr. 9,70 pr. md – så betalingen pr. 01.01.19 vil være kr. 146,49 pr. md.

5. Evt.
• Generalforsamling er nu fastsat til tirsdag den 30.04.19 kl. 19.00 i AKKC.
• Der er lugtgener i forbindelse med madlavning i opgang nr. 26 – Claus er orienteret, og vil undersøge hvad der er problemet..
• Ejere/beboere SKAL – jf. vores vedtægter – søge bestyrelsen om tilladelse til at drive virksomhed i Juelsparken.
Fra 01.01.2019 – bliver der lukket for solariet og den lille sauna, da disse i forvejen ikke bruges af beboere/ejere.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 17.12.18 kl. 15.00.

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Juelsparken
mandag den 22.10.2018 kl. 17.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)

2. Godkendelse af referat fra den 12.09.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

3. Økonomi (Jørn)
Tallene er gennemgået, og vores budget ser ud til at holde. Dog forventer vi, at der kommer nogle efterregninger på vand som tidligere omtalt, men vi får først opgørelsen fra Aalborg Kommune senere på året.
Vores udgift til facaderens holder det beløb vi har sat af – endda med et rest på kontoen ”Hensat til vedligeholdelse”. Også i forbindelse med facaderens vil der
være et ekstra vandforbrug som vi først kender senere.

4. Info fra ansvarsområderne
• Bygninger (Jacob)
• Jacob tager kontakt til HOK (Toppenberg) for at finde ud hvilke muligheder vi har for at reparere på de vinduer, hvor den sorte folie er skallet af – efter vi har fået facaderne renoveret. Efter bestyrelsesmødet har Jacob meldt tilbage, at vinduerne – ifølge maler – kan afrenses, grundes og males med godt resultat. NB: Arbejdet kan, ifølge maleren, dog først påbegyndes til foråret 2019 da nattefrosten nærmer sig.
• Nina Ziegler, Juelsparken 20 – har påpeget, at de nye ståldøre ikke bliver låst af alle beboere. Vi har kigget på problematikken, og kan se, at døren lige efter den yderste dør, er en dør med smæklås der ikke kan slås fra. Det betyder, at man kun kan komme ind til dør nr. 2 uden nøgle – og altså ikke har mulighed for at komme helt ind i bygningen.
Der kan ikke sættes smæklås på den yderste låge.
• Jacob har indhentet overslag på facaderenovering fra firmaet MTS og Pejter Byg.
NB: Arbejdet kan,ifølge mureren, dog først påbegyndes til foråret 2019 da nattefrosten nærmer sig.

• Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
• Der er opsat nye malede afskærmninger for enden af blok 4, ved opgangen til torvet samt for enden af blok 1 ned mod Spar.
Vi kontakter HOK (Toppenberg) for at høre om der kan laves en magnetordning ved afskærmningerne, så disse kan åbnes og holdes på plads, når inspektøren har behov for at køre igennem.
• Der bliver igen i år opsat 5 flotte juletræer i Juelsparken.
Det bliver en af vores ny inspektørs første opgave, at udvælge de flotteste 
• Vi har fået to tilbud på beplantning af torvet, samt beplantning og renovering af pigsten ved blok 4.
Vi vælger at tage mod tilbuddet fra Aalborg Anlægsgartneri:
Det er nytænkende, nemt at vedligeholde og vil være pænt og frodigt året rundt. Samtidig får vi helt nye ens planter langs blok 4 (Kirsebærlauerbær)og bundene af betonrørene ud for samme blok vil også blive plantet til. Alle de ”private” beplantninger vil samtidig blive fjernet. Firmaet har lovet at arbejdet vil være udført inden jul.

• Rengøring (Tove)
Intet at bemærke – det fungerer helt som det forventes.

5. Evt.
• Jørn Skyttehus, nr. 28 – har tidligere rettet henvendelse med forslag til, at man forbyder brug af kulgrill og éngangsgrill på altanerne, både af hensyn til brandfare og lugtgener.
Vi enes nu om, at vi ændrer ordensreglerne pr. 01.01.19 – så brug af kulgrill på altanerne fra denne dato bliver forbudt.
• Der er flere klager over, at ordensreglerne vedrørende vasketøj på altanerne – ikke overholdes. Flere steder er der udspændt snor til vasketøj, og andre steder hænger der tøj oppe i kroge i ”loftet” på altanerne.
Der må IKKE hænges vasketøj på altanerne – i højde over altankasserne 
Har man brug for mere tørreplads – er alle velkomne til at bruge de tørrestativer der forefindes flere steder på vores areal.
• Parkering forbudt skilte – vil blive ophængt ved indkørsler til brandvejene i Juelsparken.

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 22.11.18 kl. 17.00
23.10.18/imb/jlj

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
onsdag den 12.09.2018 kl. 17.00


Til stede
:  Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard og Inger Marie Borup

1.     Godkendelse af referat fra den 27.08.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2.     Info fra ansvarsområderne

a.     Rengøring (Tove)
Intet at bemærke – det fungerer virkelig godt.

b.     Bygninger (Jacob)
Jacob har været på rundtur med en murer fra firmaet MTS, da dette firma tidligere har lavet arbejde for ejerforeningen. Der er taget bestik af de mange skader der er fremkommet, i forbindelse med afrensning af facaderne.
Pga. travlhed vil firmaet få svært ved at udføre opgaven inden vinteren kommer, og Jacob vil derfor forsøge at finde et firma der kan gå i gang snarest muligt.

c.      Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
Der er opsat nyt malet fodhegn ved enden af blok 5 ned mod parkeringspladsen.
Sonja og Inger Marie har haft møde med Rasmus fra Toppenberg, angående udseendet på de låger der skal opsættes ved blok 1, ved rampen mod torvet, og for enden af blok 4. Vi forventer at disse ting opsættes i løbet af uge 39.
Der har været møde med et firma vedr. evt. vertikalskæring af vores græsplæner. Vi afventer tilbud.
Vi har modtaget tilbud fra Gug Planteskole på beplantning af torvet, men vi vælger at indhente endnu et tilbud for at kunne se prisniveauet.
Samtidig vil der i næste tilbud være evt. vertikalskæring af vores græsplæner.

d.     Økonomi (Jørn)
Ingen nye tal fremkommet til dette møde.

3.     Evt.
Beboere bedes være opmærksomme på, at hvis man ønsker at drive erhverv fra ens bopæl, skal der søges om tilladelse hos bestyrelsen.


Ny inspektør
Der har været afholdt ansættelsessamtaler med 3 udvalgte ansøgere (udvalgt fra 40 ansøgere i alt).
En enig bestyrelse har besluttet at ansætte Claus Mørch Rasmussen som inspektør pr. 01.11.2018.
Claus vil være kendt for en del af beboerne, da han tidligere har været ansat her – i perioden 2002 til 2007.
Claus er 54 år, og kommer fra en stilling i Himmerland Boligforening – hvor han har været ansat fra 2007 – og stadig er ansat indtil 31.10.2018.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 22. oktober 2018 kl. 17.00


Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
mandag den 27.08.2018 kl. 17.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard og Inger Marie Borup
1. Godkendelse af referat fra den 25.07.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2. Sikring af tage
Blok 4 har problemer med små sten fra tagasfalten, der falder ned i haverne.
Vi har kontaktet tagfirmaet Phønix og de oplyser, at de er blevet kontaktet af en person med tilknytning til ejerforeningen. Vedkommende har oplyst til firmaet, at hvis de udfører arbejde i Juelsparken – uden der er etableret blivende faldsikring på blokkene, vil de blive meldt til Arbejdstilsynet.
Vi har nu indhentet tilbud på blivende faldsikring af hele Juelsparken, men da regningen vil blive på flere hundrede tusinde kroner, venter vi med at tage beslutning indtil næste generalforsamling.

3. Økonomi
Gennemgået – ingen bemærkninger.

4. Ejendomsinspektør/vicevært
Haakon afholder 3 ferie-fridage i uge 35 (mandag, tirsdag og onsdag). Kontoret lukkes – men Kjærs Service ordner skrald mandag og onsdag.
Haakon har oplyst bestyrelsen om, at han ikke må hælde maling op i mindre dåser til beboerne iflg. Arbejdstilsynet. Der er fra bestyrelsen taget kontakt til Arbejdstilsynet, og det oplyses, at hvis der er en høj sikkerhedskode på malingen, kan det være forbudt at hælde op uden værn af nogen art.
Vi har bedt Haakon fremskaffe sikkerhedskoden på vores maling– og det viser sig, at den maling vi bruger har den mindste sikkerhedskode (MAL kode: 00-1), hvilket anses for fuldstændig ufarligt.
Haakon er orienteret om, at han fremover skal ophælde maling til beboerne – sådan som han også tidligere har gjort.

5. Info fra ansvarsområderne
a. Rengøring:
Intet at bemærke.

b. Hjemmesiden:
Jørn overtager ansvaret for hjemmesiden fra Inger Marie.
Pga. alt for mange uløste problemer med vores hjemmeside, har vi valgt at skifte udbyder.
Efter en hel del arbejde – er der nu skiftet til en ny udbyder – ”Erhvervshjemmesider.dk”

c. Udenomsarealer:
Der er aftalt møde med Aalborg Kommune – legepladsen bliver vurderet torsdag den 30.08.18.
Vi afventer tilbud fra Gug Anlægsgartneri – på nyplantning/renovering af Torvet m.m. Kommer i uge 35.
Jørn har indhentet tilbud på fliserens af torvet. Vi sammenligner priser, og vil forhøre os hos det ene firma mhp. prisen for fugesand.
Sonja og Inger Marie vil indhente 2 forskellige tilbud på vertikalskæring af de store græsplæner (udføres først til foråret)

d. Bygninger:
Jacob vil indhente tilbud på reparation af murværk forskellige steder – både vægge op mod torvet – men også de skader der er opstået efter facaderensningen.
Det nye træskur for enden af blok 3 er nu blevet malet.

6. Ansøgninger.
Vi har fået næsten 40 ansøgninger til den opslåede stilling.
Vi har besluttet at indkalde 3 personer til en uddybende samtale, som vil finde sted fredag den 07.09.18
Under det her punkt beslutter vi også, at den nye inspektør/vicevært fremover skal med til vores månedlige møder. Det betyder, at vedkommende vil blive indkaldt til mødet kl. 17.00 – og så kan være med max. ½ time, inden vi starter på dagsordenen for bestyrelsesmødet.

7. Evt.
Intet.

Næste bestyrelsesmøde finder sted onsdag den 12.09.18 kl. 17.00

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
mandag den 17.12.2018 kl. 15.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)
Inspektør/vicevært Claus Rasmussen har deltaget i mødets punkt 1.
1. Møde med vicevært Claus Rasmussen.
    Deltog i 25 minutter inden selve bestyrelsesmødet startede.

• Godkendelse af referat fra den 22.11.2018
  Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2. Økonomi (Jørn)
    Regnskabet gennemgået.
    Vi har indtil videre ikke brugt for mange penge i forhold til budgettet, dog forventer vi, at der kommer ret store efterregninger på håndværkere,         mekaniker og gartner.

3. Info fra ansvarsområderne
• Rengøring (Tove)
• Intet at bemærke, det fungerer fint.
• Bygninger (Jacob)
• Der er nedlagt nye måtter i 7 ud af 10 opgange i blok 2.
  Det henstilles til beboerne i alle blokke, om at holde yderdøren lukket, da det vand der kommer ind på måtterne i forbindelse med fugtigt vejr, er      med til at nedbryde dem hurtigere.
• Ny dørpumpe sat på kælderdøren i nr. 68, den er nu betydeligt nemmere at åbne.
• Solen er frameldt pr. 01.01.2019 – og afhentes umiddelbart derefter
• Der er nu opsat nye fine nye skilte med bloknumre/opgangsnumre til bygningerne.
• Der opleves rigtig mange parkeringer på området – det henstilles at beboerne helt undlader at parkere, da der er parkeringsforbud på brandveje i    henhold til færdselsreglerne. Kun af-og pålæsning er tilladt

Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
  Torvet er nu tilplantet af Aalborg Anlægsgartneri. Der bliver foretaget eftersyn af firmaet i april måned, for at sikre alle planter lever op til aftalen      og grogarantien.
  For nuværende er der sat små plastikstrips der hvor stauderne er plantet, men disse planter vil først kunne ses til foråret. Der er tale om koboltblå   Storkenæb, som blomstrer fra tidligt forår til frosten tager dem. Disse er plantet i alle 5 kummer.
  Der er derudover plantet stedsegrøn hvidbroget Benved i alle 5 kummer.
  I de 4 af kummerne (undtaget den med springvandet) – er der i midten plantet en rød Blærespirea med bordeaux blade og hvide blomser i juni-juli.
  Alt i alt vil der fremover være tale om at kummerne vil være grøn-hvide om vinteren og koboltblå og bordeaux om sommeren.
• Der er tilplantet med ens planter (Kirsebærlauerbær) langs blok 4, samtidig er pigstenene rettet til – både langs bygningen og for enden af samme.   Vi har fået større planter end der var lovet i tilbudet, da firmaet ikke ville aflevere de små planter på 80 cm – de syntes selv det så forkert ud . I       stedet har de tilplantet med størelse 110-120 cm uden merudgift for ejerforeningen.
  De 3 runde betonrør ved blok 4, der manglede beplantning – er nu tilplantet med planten Singrøn/Vintergrøn, en stedsegrøn plante der har blå         blomster i juni/juli.
• De to Kirsebærlauerbær der stod foran blok 4 – er genbrugt andre steder på matriklen.
• Der er nu opsat kroge mod torvet, så Claus fremover kan holde afskærmningerne åbne ved behov.
Det henstilles til, at der under ingen omstændigheder nedgraves private beplantninger i pigsten, eller andre steder hvor det kunne være muligt. Det gælder både forårsløg og alle andre planter.
Så snart man tager pigsten op vil der efterfølgende være brug for reparationer, for at få et ensartet udtryk – og det er en bekostelig affære. Beboerne er velkomne til at plante egne altankasser til, men altså ikke på fællesarealer.

Vi håber I har lyst til at gå forbi torvet og blok 4, for at se hvordan der ser ud efter renoveringen. Vi glæder os til at se det fulde potentiale når foråret kommer 

Der bliver indhentet tilbud fra Aalborg Anlægsgartneri med henblik på evt. renovering ved de resterende blokke.
jlj/imb-18.12.2018

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 23. 01.19 kl. 17.00

 

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
torsdag den 22.11.2018 kl. 17.00.

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)

1. Godkendelse af referat fra den 22.10.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2. Økonomi (Jørn)
• Budgettet holder for nuværende, dog forventer vi, at der som tidligere nævnt kommer efterregning på vand.
• Vores traktor skal desværre – på grund af misligeholdelse – repareres for kr. 62.000. Dette beløb er en helt uforudset udgift, som vil komme til at belaste vores regnskab.

3. Info fra ansvarsområderne
• Bygninger (Jacob)
• Jacob venter på tilbud på nye måtter til opgangene. Der er konstateret en hel del dårlige måtter i nogen af opgangene – især i blok 2.
• Jacob og Claus har bestilt nye skilte med bloknumre/opgangsnumre til bygningerne. De nye er bestilt i sort med hvid skrift – i stedet for de gamle farver rød med hvid skrift.

• Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
• Vi har rykket for opstartsdato ved Aalborg Anlægsgartneri. Eneste svar er, at arbejdet bliver udført som aftalt – nemlig at både blok 4 og torvet er færdigt inden jul.
• Robotklipperen er afhentet, da det nu er så koldt, at græsset ikke længere skal slås.
• Der er opsat 5 flotte juletræer i Juelsparken. Lysene på juletræerne bliver tændt fredag den 30.11.18 

• Rengøring (Tove)
• Under henvisning til ordensreglerne, er der INGEN fodtøj eller lignende der må stå på trappeopgangen. Sko mv. skal opbevares i ens egen lejlighed.

4. YouSee
• Der er varslet en stigning i betaling for TV-grundpakken. Stigningen udgør kr. 9,70 pr. md – så betalingen pr. 01.01.19 vil være kr. 146,49 pr. md.

5. Evt.
• Generalforsamling er nu fastsat til tirsdag den 30.04.19 kl. 19.00 i AKKC.
• Der er lugtgener i forbindelse med madlavning i opgang nr. 26 – Claus er orienteret, og vil undersøge hvad der er problemet..
• Ejere/beboere SKAL – jf. vores vedtægter – søge bestyrelsen om tilladelse til at drive virksomhed i Juelsparken.
Fra 01.01.2019 – bliver der lukket for solariet og den lille sauna, da disse i forvejen ikke bruges af beboere/ejere.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 17.12.18 kl. 15.00.

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Juelsparken
mandag den 22.10.2018 kl. 17.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard
og Inger Marie Borup (referent)

2. Godkendelse af referat fra den 12.09.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

3. Økonomi (Jørn)
Tallene er gennemgået, og vores budget ser ud til at holde. Dog forventer vi, at der kommer nogle efterregninger på vand som tidligere omtalt, men vi får først opgørelsen fra Aalborg Kommune senere på året.
Vores udgift til facaderens holder det beløb vi har sat af – endda med et rest på kontoen ”Hensat til vedligeholdelse”. Også i forbindelse med facaderens vil der
være et ekstra vandforbrug som vi først kender senere.

4. Info fra ansvarsområderne
• Bygninger (Jacob)
• Jacob tager kontakt til HOK (Toppenberg) for at finde ud hvilke muligheder vi har for at reparere på de vinduer, hvor den sorte folie er skallet af – efter vi har fået facaderne renoveret. Efter bestyrelsesmødet har Jacob meldt tilbage, at vinduerne – ifølge maler – kan afrenses, grundes og males med godt resultat. NB: Arbejdet kan, ifølge maleren, dog først påbegyndes til foråret 2019 da nattefrosten nærmer sig.
• Nina Ziegler, Juelsparken 20 – har påpeget, at de nye ståldøre ikke bliver låst af alle beboere. Vi har kigget på problematikken, og kan se, at døren lige efter den yderste dør, er en dør med smæklås der ikke kan slås fra. Det betyder, at man kun kan komme ind til dør nr. 2 uden nøgle – og altså ikke har mulighed for at komme helt ind i bygningen.
Der kan ikke sættes smæklås på den yderste låge.
• Jacob har indhentet overslag på facaderenovering fra firmaet MTS og Pejter Byg.
NB: Arbejdet kan,ifølge mureren, dog først påbegyndes til foråret 2019 da nattefrosten nærmer sig.

• Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
• Der er opsat nye malede afskærmninger for enden af blok 4, ved opgangen til torvet samt for enden af blok 1 ned mod Spar.
Vi kontakter HOK (Toppenberg) for at høre om der kan laves en magnetordning ved afskærmningerne, så disse kan åbnes og holdes på plads, når inspektøren har behov for at køre igennem.
• Der bliver igen i år opsat 5 flotte juletræer i Juelsparken.
Det bliver en af vores ny inspektørs første opgave, at udvælge de flotteste 
• Vi har fået to tilbud på beplantning af torvet, samt beplantning og renovering af pigsten ved blok 4.
Vi vælger at tage mod tilbuddet fra Aalborg Anlægsgartneri:
Det er nytænkende, nemt at vedligeholde og vil være pænt og frodigt året rundt. Samtidig får vi helt nye ens planter langs blok 4 (Kirsebærlauerbær)og bundene af betonrørene ud for samme blok vil også blive plantet til. Alle de ”private” beplantninger vil samtidig blive fjernet. Firmaet har lovet at arbejdet vil være udført inden jul.

• Rengøring (Tove)
Intet at bemærke – det fungerer helt som det forventes.

5. Evt.
• Jørn Skyttehus, nr. 28 – har tidligere rettet henvendelse med forslag til, at man forbyder brug af kulgrill og éngangsgrill på altanerne, både af hensyn til brandfare og lugtgener.
Vi enes nu om, at vi ændrer ordensreglerne pr. 01.01.19 – så brug af kulgrill på altanerne fra denne dato bliver forbudt.
• Der er flere klager over, at ordensreglerne vedrørende vasketøj på altanerne – ikke overholdes. Flere steder er der udspændt snor til vasketøj, og andre steder hænger der tøj oppe i kroge i ”loftet” på altanerne.
Der må IKKE hænges vasketøj på altanerne – i højde over altankasserne 
Har man brug for mere tørreplads – er alle velkomne til at bruge de tørrestativer der forefindes flere steder på vores areal.
• Parkering forbudt skilte – vil blive ophængt ved indkørsler til brandvejene i Juelsparken.

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 22.11.18 kl. 17.00
23.10.18/imb/jlj

Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
onsdag den 12.09.2018 kl. 17.00


Til stede
:  Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard og Inger Marie Borup

1.     Godkendelse af referat fra den 27.08.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2.     Info fra ansvarsområderne

a.     Rengøring (Tove)
Intet at bemærke – det fungerer virkelig godt.

b.     Bygninger (Jacob)
Jacob har været på rundtur med en murer fra firmaet MTS, da dette firma tidligere har lavet arbejde for ejerforeningen. Der er taget bestik af de mange skader der er fremkommet, i forbindelse med afrensning af facaderne.
Pga. travlhed vil firmaet få svært ved at udføre opgaven inden vinteren kommer, og Jacob vil derfor forsøge at finde et firma der kan gå i gang snarest muligt.

c.      Udenomsarealer (Sonja og Inger Marie)
Der er opsat nyt malet fodhegn ved enden af blok 5 ned mod parkeringspladsen.
Sonja og Inger Marie har haft møde med Rasmus fra Toppenberg, angående udseendet på de låger der skal opsættes ved blok 1, ved rampen mod torvet, og for enden af blok 4. Vi forventer at disse ting opsættes i løbet af uge 39.
Der har været møde med et firma vedr. evt. vertikalskæring af vores græsplæner. Vi afventer tilbud.
Vi har modtaget tilbud fra Gug Planteskole på beplantning af torvet, men vi vælger at indhente endnu et tilbud for at kunne se prisniveauet.
Samtidig vil der i næste tilbud være evt. vertikalskæring af vores græsplæner.

d.     Økonomi (Jørn)
Ingen nye tal fremkommet til dette møde.

3.     Evt.
Beboere bedes være opmærksomme på, at hvis man ønsker at drive erhverv fra ens bopæl, skal der søges om tilladelse hos bestyrelsen.


Ny inspektør
Der har været afholdt ansættelsessamtaler med 3 udvalgte ansøgere (udvalgt fra 40 ansøgere i alt).
En enig bestyrelse har besluttet at ansætte Claus Mørch Rasmussen som inspektør pr. 01.11.2018.
Claus vil være kendt for en del af beboerne, da han tidligere har været ansat her – i perioden 2002 til 2007.
Claus er 54 år, og kommer fra en stilling i Himmerland Boligforening – hvor han har været ansat fra 2007 – og stadig er ansat indtil 31.10.2018.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 22. oktober 2018 kl. 17.00


Referat fra bestyrelsesmøde i EF Juelsparken
mandag den 27.08.2018 kl. 17.00

Til stede: Jørn Lønborg Jacobsen, Jacob Iversen, Tove Toft, Sonja Dalsgaard og Inger Marie Borup
1. Godkendelse af referat fra den 25.07.2018
Godkendt og underskrevet – indklæbes i protokollen

2. Sikring af tage
Blok 4 har problemer med små sten fra tagasfalten, der falder ned i haverne.
Vi har kontaktet tagfirmaet Phønix og de oplyser, at de er blevet kontaktet af en person med tilknytning til ejerforeningen. Vedkommende har oplyst til firmaet, at hvis de udfører arbejde i Juelsparken – uden der er etableret blivende faldsikring på blokkene, vil de blive meldt til Arbejdstilsynet.
Vi har nu indhentet tilbud på blivende faldsikring af hele Juelsparken, men da regningen vil blive på flere hundrede tusinde kroner, venter vi med at tage beslutning indtil næste generalforsamling.

3. Økonomi
Gennemgået – ingen bemærkninger.

4. Ejendomsinspektør/vicevært
Haakon afholder 3 ferie-fridage i uge 35 (mandag, tirsdag og onsdag). Kontoret lukkes – men Kjærs Service ordner skrald mandag og onsdag.
Haakon har oplyst bestyrelsen om, at han ikke må hælde maling op i mindre dåser til beboerne iflg. Arbejdstilsynet. Der er fra bestyrelsen taget kontakt til Arbejdstilsynet, og det oplyses, at hvis der er en høj sikkerhedskode på malingen, kan det være forbudt at hælde op uden værn af nogen art.
Vi har bedt Haakon fremskaffe sikkerhedskoden på vores maling– og det viser sig, at den maling vi bruger har den mindste sikkerhedskode (MAL kode: 00-1), hvilket anses for fuldstændig ufarligt.
Haakon er orienteret om, at han fremover skal ophælde maling til beboerne – sådan som han også tidligere har gjort.

5. Info fra ansvarsområderne
a. Rengøring:
Intet at bemærke.

b. Hjemmesiden:
Jørn overtager ansvaret for hjemmesiden fra Inger Marie.
Pga. alt for mange uløste problemer med vores hjemmeside, har vi valgt at skifte udbyder.
Efter en hel del arbejde – er der nu skiftet til en ny udbyder – ”Erhvervshjemmesider.dk”

c. Udenomsarealer:
Der er aftalt møde med Aalborg Kommune – legepladsen bliver vurderet torsdag den 30.08.18.
Vi afventer tilbud fra Gug Anlægsgartneri – på nyplantning/renovering af Torvet m.m. Kommer i uge 35.
Jørn har indhentet tilbud på fliserens af torvet. Vi sammenligner priser, og vil forhøre os hos det ene firma mhp. prisen for fugesand.
Sonja og Inger Marie vil indhente 2 forskellige tilbud på vertikalskæring af de store græsplæner (udføres først til foråret)

d. Bygninger:
Jacob vil indhente tilbud på reparation af murværk forskellige steder – både vægge op mod torvet – men også de skader der er opstået efter facaderensningen.
Det nye træskur for enden af blok 3 er nu blevet malet.

6. Ansøgninger.
Vi har fået næsten 40 ansøgninger til den opslåede stilling.
Vi har besluttet at indkalde 3 personer til en uddybende samtale, som vil finde sted fredag den 07.09.18
Under det her punkt beslutter vi også, at den nye inspektør/vicevært fremover skal med til vores månedlige møder. Det betyder, at vedkommende vil blive indkaldt til mødet kl. 17.00 – og så kan være med max. ½ time, inden vi starter på dagsordenen for bestyrelsesmødet.

7. Evt.
Intet.

Næste bestyrelsesmøde finder sted onsdag den 12.09.18 kl. 17.00