Faciliteter

Faciliteter i Juelsparken

Ejerforeningen vil gerne byde dig og din familie velkommen i Juelsparken.

Det er ejerforeningens håb, at du og din familie vil være medvirkende til at skabe et godt og trivselsfremmende miljø.
Ejerforeningen har blandt mange forskellige opgaver også sat sig det mål at søge skabt forhold i Juelsparken, der kan virke fremmende på det at have det rart og godt med sine naboer.
Det skulle glæde alle i Juelsparken, om du aktivt vil gå ind for denne målsætning.

Vi har en del fællesfaciliteter, som det er vort ønske, at alle vil værne om. Af fællesfaciliteter kan bl.a. nævnes:

I kælderen i blok 2, med indgang i blokkens sydlige ende samt i opgangene nr. 54, 58 og 68 findes:

• Strygestue med rulle og tørretumblere
• Tørrerum
• Bordtennisrum*
• Motionsrum*
• Hobbyrum*
• Toiletter*

I blok 2 og 3´s kælder findes tørrerum – rum til cykler. (indgang fra blokkens sydlige ende)

* Der skal anvendes speciel nøgle, der kan fås hos inspektøren mod betaling af depositum. (kun for beboere i Juelsparken)

Øvrige steder, hvor der skal anvendes nøgle for at få adgang, skal anvendes x-nøgle, der kan fås hos inspektøren mod betaling af depositum.

Af udendørs faciliteter kan nævnes:

• Boldbanen ved blok 1 og 2.
• Legeplads på Torvet.
• Tørrepladser forefindes forskellige steder ved blokkene og på torvet.
• Vaskeplads til bilerne på parkeringspladsen for enden af blok 2, hvor der også findes stik til støvsuger. (kun for beboere i Juelsparken)

Udover de forannævnte fællesfaciliteter, er der også mulighed for at låne borde og stole, samt en god boremaskine. Der kan lånes en trailer.

Dette kan ske ved henvendelse til inspektøren, hvor der også kan købes poletter til tørretumblere  i kontortiden.

Inspektøren – der har kontor i kælderen under blok 4 – har følgende kontortid:

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 12.30 – 13.00 samt tirsdag kl. 16.00 – 17.00.

Inspektøren kan kontaktes på 98 14 12 99 i kontortiden